Průmyslový a skladovací areál v Ústeckém kraji s výnosem 9,5%

Ústecký kraj, Česká republika

číslo nabídky: 181009

Cena/výše investice200 000 000 Kč

Roční fakturace z nájmu 19 600 000 Kč

Potenciální roční výnos 9,6% – 13%

Využití kapacity 90-100 %

Skladovací plocha  32 160 m2

Hodnota areálu 250 mil. Kč

Dlouhodobí nájemci

Pasivní příjem

Rekonstruováno

Základní informace

Předmětem prodeje je plně obsazený průmyslový areál v Ústeckém kraji. Jedná se o historický areál tradiční textilní výroby (výroba přízí), který byl postupně
rozšiřován a modernizován (evropsky významný), bylo do něj výrazně investováno. Stávajícím vlastníkem bylo dále v posledních letech do modernizace objektů investováno cca 30 mil. Kč. V areálu se nacházejí moderní výrobní a skladovací objekty – jedná se o rekonstrukci výrobní a skladovací haly (14 837 m2, 200-250 mil. Kč, v roce 2003 kolaudace), nový regálový sklad se samozakládacím systémem (investice 110 mil. Kč, v roce 2000).

Areál tudíž tvoří komplex nemovitého a movitého majetku včetně regálového systému. Skladovací prostory jsou plně v majetku areálu, nikoli nájemníků. Nájemníci vlastní jen dílčí věci. Z toho vyplývá, že v případě vypovězení některého nájemníka majitel areálu nabízí logisticky vybavený sklad, nikoli holé prostory.

Součástí areálu jsou následující budovy:

 • Administrativní budova 
 • Objekt pro výrobu a skladování (9. Sál) 
 • Objekt pro skladování (logistika) 
 • Objekt pro skladování (samozakládací sklad) 
 • Energetický provoz (trafostanice) 
 • Objekt zámečnické výroby a požární zbrojnice 
 • Výrobně- skladový objekt (výrobní a skladovací)
 • Objekt balírny a expedice (expedice, balírna)

Areál poskytuje 32 160 m2 skladovacích a výrobních ploch, prakticky všechny plochy jsou pronajaty s dlouhodobými nájemními smlouvami. Nájemci mají své podnikání dlouhodobě zaběhlé a svoji činnost nemají v plánu přerušit ani po převedení vlastnictví novému pronajímateli.  Měsíční nájmy fakturuje společnost ve výši 1,6 mil. Kč/měsíc, nemovitost přináší výnos až 9,6% ročně.

Po prodeji dojde k nárůstu nájmu o cca 10% ročně, protože všichni nájemníci chtějí prodloužit smlouvy a drtivá většina bude akceptovat zvýšení nájmů a chtějí zafiksovat smlouvy na 5 let, přerušení provozu a stěhování do jiných prostor je pro většinu nájemníků nereálné a stálo by víc, než zvýšení nájmu. Konkrétně dva největší nájemníci se nemají kam stěhovat.

Dále je možnost dokoupit navazující pozemky včetně skladovacích prostor a je tu myšlenka zkonzolidovat oba areály do jediného celku, cena toho přiléhajícího areálu je do 45 mil kč. Již nyní íme, kým tyto nové prostory obsadit, tímto rozšířením a konsolidací by se celý výnos vyšplhal až ke 13% ročně.

V areálu jsou situovány výrobně nerušící provozy.

Znalcem byly odhadnuty následující hodnoty:

 • věcná hodnota: 600 mil. Kč
 • výnosová hodnota: 200 mil. Kč
 • porovnávací hodnota: 250 mil. Kč
Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

zástupce pro: Jihomoravský kraj, Středočeský kraj, Jihočeský kraj
+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V případě zájmu nám napište!