MENU ☰

Distributor trendy nápojů do sítě Horeca

Investiční teaser

Jihomoravský kraj, Česká republika

číslo nabídky: 180017

Fotografie je ilustrační
Prodejní cena 1 500 000 Kč
Roční tržby (odhad)
Tržby vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem tovaru a služeb během účetního období.
2 000 000 Kč
Roční EBITDA (odhad)
EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Roční EBITDA je vyjádřeno jako zisk před odečtením úroků, daní a odpisů v daném roce.
500 000 Kč
Aktiva
Celková výše dlouhodobého a oběžného majetku ve firmě vyjádřena v netto účetních hodnotách.
0 Kč
Čistý dluh
Čistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako výše úročeného úvěru minus hotovost ve firmě.
0 Kč
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr ke dni zveřejnění nabídky.
0

Potenciál růstu

Unikátní know-how

Žádné zadlužení

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti zabývající se distribucí trendy nápojů typu do různých gastro podniků, převážně kaváren, bister, hudebních klubů. Firma se specializuje kromě jiného na:

 • BIO limonády
 • BIO limonády bez cukru
 • Kofeinové limonády
 • Prémiové cidery
 • Nápoje kolového typu
 • České přírodní limonády

Firma je na trhu od roku 2016, za dobu své existence si získala mnoho loajálních zákazníků z řad zavedených firem. Mezi zákazníky společnosti patří zejména kavárny, bary, restaurace nebo bistra moderního typu. V současnosti firma generuje cca 60 objednávek měsíčně, při průměrné tržbě za objednávku na úrovni 2 500 Kč. Obchodní síť s reálnou a trvalou poptávkou čítá stovku provozů, dodávaný sortiment obsahuje aktuálně 30 skladových položek od desítky dodavatelů s exkluzivitou pro daný region nebo i ČR.

Společnost nemá zaměstnance, o chod firmy se stará současný majitel. Po prodeji firmy je tedy nutné, aby nový majitel převzal funkci stávajícího majitele, případně na jeho pozici někoho zaměstnal. Majitel podnik prodává z důvodu časové vytíženosti.

Tržby za rok 2017 dosáhly úrovně 2 mil. Kč včetně DPH – šlo o první celý rok existence podniku, při správném vedení existuje důvodný předpoklad rychlého růstu společnosti. Ziskovost (marže) dosahuje průměrně 29 % při ročních tržbách 2 mil Kč. Za první čtyři měsíce roku 2018 firma dosáhla již 710 tis. Kč na tržbách.
Kupující má příležitost za rozumnou cenu získat:

 • Firmu s potenciálem růstu v desítkách procent
 • Stabilní obchodní vztahy
 • Ustálené portfolio produktů
 • Existující poptávka na trhu

Ideálním investorem může být velkoobchody s nápoji, nebo investoři zajímající se o gastro podniky.

Hmotný majetek

 • téměř žádný

Nehmotný majetek

 • stabilní vztahy s odběrateli
 • webové stránky
 • nasmlouvaní dodavatelé

Zaměstnanci

žádní

Zadluženost

žádná

Celkové roční tržby

 • 2017: 2 000 000 Kč vč. DPH

Roční zisk (EBITDA)

 • 2017: cca 500 000 Kč

Ostatní informace

Délka fungování: 1 rok

Důvod prodeje: časová vytíženost

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

zástupce pro: Jihomoravský kraj, Středočeský kraj, Jihočeský kraj
+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V případě zájmu nám napište!


Souhlasím s pravidelným zasíláním nových nabídek firem k prodeji.