Franšíza podnikatelského klubu Business for Breakfast se dvěma pobočkami

Investiční teaser

Liberecký kraj, Praha, Česká republika

číslo nabídky: 160053

Fotografie je ilustrační
Prodejní cena 600 000 Kč
Roční tržby
Tržby vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem tovaru a služeb během účetního období.
300 000 Kč
Roční EBITDA
EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Roční EBITDA je vyjádřeno jako zisk před odečtením úroků, daní a odpisů v daném roce.
200 000 Kč
Aktiva
Celková výše dlouhodobého a oběžného majetku ve firmě vyjádřena v netto účetních hodnotách.
0 Kč
Čistý dluh
Čistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako výše úročeného úvěru minus hotovost ve firmě.
0 Kč
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr ke dni zveřejnění nabídky.
0

Malá časová náročnost

Možnost být regionální lídr v networkingu

Stabilní pozice v regionu

Základní informace

Předmětem prodeje je převod licence v Česku již 7 let zavedené frančízy Business for Breakfast.

Jedná se o síť privátních podnikatelských klubů, díky kterým vzniká podpora podnikání na lokální úrovni. Pro členy klubů je Business for Breakfast efektivní nástroj propagace společnosti, služby či produkty a tím budovaní nového zdroje zakázek. Frančíza organizuje pravidelná setkání podnikatelských klubů každých 14 dní.

Pro frančízanta je Business for Breakfast efektivní nástroj, jak vést podnikatelské kluby, stát se lídrem networkingu v dané lokalitě, získat kontakty na potenciální obchodní partnery napříč podnikatelským spektrem, a zároveň při tom být za svou činnost odměněn formou členských příspěvků jednotlivých členů klubů. Frančízant je prakticky ve středu stovek a tisíců podnikatelských kontaktů z daného regionu.

Frančíza je vhodná i jako podpora současného prodeje pro obory, které hledají stále nové zákazníky. Vzhledem k průchodnosti klubů hosty je to cenný zdroj kontaktů pro rozvoj stávajícího businessu.

Na prodej jsou podnikatelské kluby působící v oblasti Liberec, Mladá Boleslav, Jablonec nad Nisou a východní části Prahy. V průběhu roku 2014 a 2015 běžely 4 kluby, v současnosti jsou v běhu z důvodu prodeje franšízy kluby v Liberci a v Praze.

Cena za přeprodej franšízy se skládá z následujících částí:

 • Cena frenčízové licence
 • 2 současné kluby s více než 20 členy
 • Facebookové stránky klubů – více než 500 aktivních fanoušků
 • Databáze podnikatelů z dané lokality
 • Webové stránky pro každý z klubů
 • Marketingové materiály, klubové materiály
 • Licence na 5 podnikatelských klubů
 • Pro provoz franšízy je potřeba velmi nízkých provozních nákladů – minimální riziko.

Není potřeba vlastních prostor ani vybavení. Není potřeba mít zaměstnance – poměrně nenáročná činnost. Ideální marketingový nástroj pro posílení a podporu vlastního byznysu, díky tomu, že jste „v centru dění“. Od masterfranšízy se dostává franšízantovi plné podpory, přičemž ze svých tržeb odvádí jen malý poplatek.

Tržby plynou z poplatků od členů klubů. Roční členský příspěvek činí 14 000 Kč za člena a klub, z čehož zůstává ve frančíze 10 500 Kč. Při provozu 5 klubů s 25 členy tak je možné dosáhnout tržeb 1,3 mil Kč/rok. Současný majitel se věnoval vedení klubů cca na 30% úvazek, se zvýšením času věnovaného činnosti však je potenciál pro výrazné zvýšení tržeb.

Majitel je ochoten novému majiteli předat veškeré informace o provozu podniku i po prodeji.

 

Majetek

Nehmotný majetek

 • manuály a software pro řízení a rozvoj klubů
 • přístup ke všem propagačním materiálům Business for Breakfast
 • webová stránka Business for Breakfast s možností aktivního přispívání a propagace článků frenčízanta
 • know-how
 • databáze kontaktů

Finance

Celkové roční tržby

 • 2015: 300 000 Kč

Ostatní informace

Délka fungování: 7 let

Právní forma: OSVČ

Předmět prodeje: nehmotný majetek (obchodní závod)

 

Hodnocení Business Brokera

Nový majitel získá díky této frančíze mnoho konaktů, které mu můžou být užitečné i v jiných oblastech podnikání. Navíc jde o velmi zajímavý druh podnikání, při kterém se o mnoho věcí postará masterfrančíza. Doporučujeme někomu, komu je blízký networking a setkávání se s lidmi.

Mám zájem o více informací

Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V případě zájmu nám napište!