MENU ☰

Interiérový design, návrhy i realizace – firma s unikátním know-how a stabilním růstem

Investiční teaser

Celá ČR, Praha, Česká republika

číslo nabídky: 180006

Prodejní cena 9 500 000 Kč
Roční tržby
Tržby vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem tovaru a služeb během účetního období.
32 000 000 Kč
Roční EBITDA
EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Roční EBITDA je vyjádřeno jako zisk před odečtením úroků, daní a odpisů v daném roce.
4 200 000 Kč
Aktiva
Celková výše dlouhodobého a oběžného majetku ve firmě vyjádřena v netto účetních hodnotách.
21 600 000 Kč
Čistý dluh
Čistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako výše úročeného úvěru minus hotovost ve firmě.
0 Kč
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr ke dni zveřejnění nabídky.
10

Hodnotné know-how

Potenciál růstu

Stálí a kvalitní zaměstnanci

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti zabývající se návrhy rezidenčních a komerčních interiérů, jejich následnou realizací all-inclusive na klíč a nákupem/prodejem interiérového vybavení. Samostatnou divizi tvoří návrhy a vybavování kanceláří. Firma vznikla v roce 2007 jako reakce na zvyšující se zájem o designérské služby, návrhy a realizace atypických interiérů a v současnosti ji tvoří stabilní tým profesionálních architektů a designérů.

Společnost působí výhradně na českém trhu a ročně obslouží víc než 90 zákazníků. Majitel považuje za největší konkurenční výhodu společnosti systematičnost nastavených interních procesů a standardizovanost práce při zpracování projektů. Prostor pro rozvoj obchodu vidí zejména v intenzivnějším zaměření se na komerční a kancelářské projekty, které se dle chování zákazníků a rostoucí ekonomice jeví jako správná cesta.

Dle trendů trhu v daném oboru je zákaznická návratnost cca 8 let. V důsledku toho se po 11 letech existence firmy na trhu mění poměr nových a vracejících se zákazníků, a firma tak již disponuje stabilní obchodní základnou, která systematicky roste. Z téměř 100 % nově příchozích zákazníků při vzniku společnosti, na aktuálních 80 %. 20 % zákazníků se obrací na společnost v průběhu let již opakovaně. Za dobu své existence má společnost ve svém portfoliu přes 800 zakázek různého rozsahu.

Firma působí v pronajatých prostorech o velikosti 130 m², které tvoří kanceláře a skladové prostory potřebné pro realizační fáze zakázek. V majetku firmy je veškeré kancelářské vybavení těchto prostor, vlastní IT vybavení vč. serverů, kompletní vybavení pracovním nářadím a dalším vybavením v odhadované hodnotě 400 000 Kč. Společnost dále vlastní 3 osobní automobily v celkové hodnotě cca 700 000 Kč.

Aktuálně předjednané nebo rozpracované zakázky společnosti pro rok 2018 dosahují hodnoty přes 8 mil. Kč (25 % ročního obratu k datu 31. 1. 2018). Hlavním zdrojem poptávek a potenciálního obchodu je firemní web, partnerské vztahy a rozsáhlé reference společnosti. Nový majitel má tak zajištěn kontinuální příjem poptávek a plynulou návaznost na nové zakázky.

Firma aktuálně zaměstnává 11 zaměstnanců a externí účetní. Po prodeji by se měla zachovat stejná zaměstnanecká struktura, kromě současného majitele/ředitele, kterého bude nový majitel muset nahradit vlastní činností nebo novým zaměstnancem. Společnost je zcela funkční a může bez přestání fungovat ihned po nabytí novým majitelem. Veškerý byznys společnosti je nadále proaktivní, včetně rozvíjení partnerských vztahů za účelem posílení zdrojů zakázek.

V současné době firma čerpá operativní úvěr, zaručený ČMZRB, ve výši 3 500 000 Kč. Při dané prodejní ceně se počítá se splacením úvěru před prodejem firmy. V případě zájmu je však možné cenu o výši tohoto úvěru ponížit a úvěr ve firmě zůstane i po prodeji.

Hmotný majetek

 • VW Passat (2015) – 450 000 Kč
 • VW Passat (2009) – 120 000 Kč
 • Ford Focus (2011) – 120 000 Kč
 • vlastní servery (HW + SW), kancelářské vybavení vč. PC, nářadí a jiné – cca 400 000 Kč
 • další 4 vozidla na operativní leasing

Nehmotný majetek

 • předjednané nebo rozpracované zakázky – 8 000 000 Kč
 • CRM systém
  • webové stránky vč. domény

Pronájmy

Kanceláře + skladové prostory:

 • plocha: 130 m²
 • nájemné: 23 500 Kč / měsíc
 • vč. služeb, parkování a internetu

Zaměstnanci

Designér: 5x

Obchodní oddělení: 2x

Marketing: 1x

Projektový manažer: 2x

+ externí účetní

Zadluženost

Operativní úvěr:

 • výše dluhu: 3 500 000 Kč
 • zaručen ČMZRB
 • dluh bude splacen před prodejem nebo se o něj poníží prodejní cena

Celkové roční tržby

 • 2017: 31 000 000 Kč
 • 2016: 26 500 000 Kč
 • 2015: 22 000 000 Kč
 • 2014: 28 000 000 Kč

Roční zisk (EBITDA)

 • 2017: 4 200 000 Kč
 • 2016: 2 900 000 Kč
 • 2015: 2 400 000 Kč
 • 2014: 1 900 000 Kč

Ostatní informace

Délka fungování: 11 let

Důvod prodeje: jiné aktivity majitele

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl ve dvou s.r.o.

Hodnocení business brokera

Jedná se o moderní dynamicky se rozvíjející společnost v žádaném oboru s potenciálem dalšího rozšíření obchodu v komerční oblasti. Společnost dosahuje vysoký zisk s rostoucí tendencí, nový majitel proto může očekávat poměrně rychlou návratnost. Akvizice může být vhodná zejména pro někoho se zkušenostmi v daném oboru, kdo se bude rozvoji firmy naplno věnovat. Stejně tak je dobrou investicí pro firmu působící v navazující nebo spjaté oblasti podnikání, jakými jsou prodej či výroba nábytku, stavební rekonstrukce interiérů za účelem rozšíření služeb a nabídky zákazníkům.

Mám zájem o více informací

Ing. Michal Volník

jednatel společnosti

zástupce pro: Praha, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Vysočina, Slovensko
+420 702 929 980
volnik@inbase.cz

V případě zájmu nám napište!


Souhlasím s pravidelným zasíláním nových nabídek firem k prodeji.