Nová perspektivní prodejna zaměřená na prodej stavebních materiálů

Investiční teaser

Středočeský kraj, Česká republika

číslo nabídky: 170060

Prodejní cena 1 350 000 Kč
Roční tržby (odhad)
Tržby vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem tovaru a služeb během účetního období.
1 000 000 Kč
Roční EBITDA (odhad)
EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Roční EBITDA je vyjádřeno jako zisk před odečtením úroků, daní a odpisů v daném roce.
na vyžádání
Aktiva
Celková výše dlouhodobého a oběžného majetku ve firmě vyjádřena v netto účetních hodnotách.
1 040 000 Kč
Čistý dluh
Čistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako výše úročeného úvěru minus hotovost ve firmě.
1 500 000 Kč
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr ke dni zveřejnění nabídky.
1

Potenciál růstu

Profesionální vybavení a zařízení

Výhodná poloha

Základní informace

Předmětem prodeje je nová společnost zaměřená na prodej stavebních materiálů a zahradních kamenů, s vlastní prodejnou otevřenou zatím 4 měsíce.

Prodejna sídlí v pronajaté nemovitosti v rozvojové části obce a má rozlohu 170 metrů čtverečních, z toho 26 metrů tvoří kancelář, 14 metrů zázemí. V nájmu je ale také plocha o rozloze 655 metrů čtverečních, z toho 420 metrů je zpevněnou plochou. Stavebniny mají velmi dobrou polohu u výpadovky na Prahu, uprostřed rozvojové zóny města s předpokládanou výstavbou několika RD. 

Důležitou součástí majetku jsou hodnotné domény, kontrakty s dodavateli a odběrateli, se kterými se dá dále pracovat. Podnik má zpracovanou moderní korporátní identitu a webové stránky. Z hmotného majetku zejména vzorkovna kamenů (250 tis. Kč), vybavení prodejny, nábytek, PC (90 tis. Kč) bezpečnostní systém (50 tis. Kč). K majetku společnosti patří i zásoby v hodnotě cca 600.000 Kč.

Stavebniny pracují v maloobchodě s 35% marží na produktech, přičemž získává cca 200 objednávek měsíčně. V současnosti zaměstnává jednoho zaměstnance na plný úvazek, a jednoho na půl úvazku.

Prodejní cena se skládá z následujících položek:

  • zásoby cca 600.000 Kč
  • 200.000 konsignace,
  • majetek cca 440.000 Kč,
  • náklady otevření cca 300.000 Kč

Důležité však je, že na rok 2018 již má společnost předjednané dodávky do stavebních firem ve výši cca 15 mil. Kč .

Majitel je vytížen ostatními aktivitami, přičemž vlastní více firem, a nemá na podnik čas, a to je i důvod prodeje. Původně chtěl majitel vytvořit síť 5-6 stavebnin, ale z důvodu jiných projektů se rozhodl nepokračovat.

Možnost odkupu za poníženou cenu, ale spolu s převzetím půjčky společníka a s příslibem její splacení v rozumném termínu.

Nehmotný majetek

  • webové stránky
  • korporátní identita
  • kontrakty s dodavateli a odběrateli

Pronájmy

Kancelářské prostory: 26 m²

Prodejna: 130 m²

Skladiště materiálů, vzorkovna a jiné: 350 m²

Zaměstnanci

1x plný úvazek

1x poloviční úvazek

Zadluženost

Typ dluhu:

  • půjčka společníka 1,5 mil. Kč
  • bude splacena z převodní ceny – nebo ponížená kupní cena

Ostatní informace

Délka fungování: 4 měsíce

Důvod prodeje: orientace majitele na jiné projekty

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl

Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

zástupce pro: Jihomoravský kraj, Středočeský kraj, Jihočeský kraj
+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V případě zájmu nám napište!