MENU ☰

Podnik na výrobu speciálních odlehčených obkladů

Investiční teaser

Olomoucký kraj, Česká republika

číslo nabídky: 170017

Prodejní cena 45 000 000 Kč
Tržby
Obrat, respektive tržby vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem tovaru a služeb během účetního období.
na vyžádání
EBITDA
EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Roční EBITDA je vyjádřeno jako zisk před odečtením úroků, daní a odpisů v daném roce.
na vyžádání
Aktiva
Celková výše dlouhodobého a oběžného majetku ve firmě vyjádřena v netto účetních hodnotách.
38 000 000 Kč
Čistý dluh
Čistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako výše úročeného úvěru minus hotovost ve firmě.
na vyžádání
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr ke dni zveřejnění nabídky.
12

Kompletní technologie v ceně

Vlastní nemovitost a pozemky

Zavedená značka

Základní informace

Předmětem prodeje je společnost zaměřená zejména na výrobu obkladů z umělého kamene, keramického betonu. Společnost se zabývá také výrobou betonových výrobků, dlaždic a prodejem stavební chemie. Společnost platí mezi dodavateli za zavedenou firmu s mnohaletou tradicí.

Společnost funguje již 22 let a mezi svými obchodními partnery má velmi dobrou pověst. Společnost dodává své výrobky přibližně 250 stabilním odběratelům, kteří jsou rozmístěni po celé České republice. Za zmínku stojí i to, že společnost dříve spolupracovala s několika významnými zahraničními odběrateli.

K referenčním stavbám, kde byly použity výrobky této společnosti patří např. Obchodní centrum Chodov v Praze, Olympia Olomouc či Olympia Plzeň.

Areál společnosti se rozkládá na zhruba 15 000 m² pozemku. Na tomto pozemku se nachází tři nemovitosti o celkové výměře přibližně 3000 m². Do zmíněných nemovitostí jsou situovány výrobní linky, sklady a administrativní budova. Součástí prodeje je i 100 kW fotovoltaická elektrárna, která byla uvedena do provozu v roce 2010. U této FV je zaručen ještě po dobu 15 let kontrakt na odkup elektrické energie, za předem smluvených finančních podmínek, kterou jsou neměnné a velmi zajímavé.

Důležité je zmínit, že majitel v posledních letech využil možnost začerpání dotací na rozvoj firmy a přibližně ještě rok bude dobíhat doba udržitelnosti, kterou je třeba dodržet.

Společnost vlastní veškeré vybavení a technologie nutné jak pro výrobu, tak i obchodní činnost.
Z nehmotného majetku budou k dispozici zejména webové stránky, databáze kontaktů na odběratele a dodavatele, know-how spojené s výrobou odlehčených obkladů a v neposlední řadě dobré jméno u mnoha odběratelů a koncových zákazníků.

V podniku je momentálně zaměstnáno 12 zaměstnanců. Stávající majitel netrvá na setrvání stávajících zaměstnanců po prodeji společnosti, ale na druhou stranu lidé ve výrobě s mnohaletými zkušenostmi mohou být pro nového majitele velmi zajímavou přidanou hodnotu.

Činnost současného majitele je převážně manažerská a obchodní. Ve výrobě má odpovědného zástupce, který ovšem odchází do důchodu, proto by bylo záhodno si do firmy dovést kompetentní osobu, která by mohla tuto pozici do budoucna zastávat. Společnost je jinak zcela funkční a může bez přestání fungovat ihned po nabytí novým majitelem. Důležité je zmínit, že společnost by po prodeji novému majiteli nebyla zatížena žádným dluhem. Současný majitel je ochotný nového majitele zaškolit a na chodu společnosti se podílet po dobu několika následujících měsíců po prodeji.

Současný majitel prodává 100% podíl s.r.o. a firma je na prodej z důvodu odchodu majitele do důchodu.

Je tu také možnost celý areál využít k jinému druhu podnikání, např. pro dřevozpracující výrobu, na niž by mohlo navazovat sušení řeziva. I stávající majitel v posledních letech uvažoval o tomto podnikatelském záměru, jelikož po něm byla poměrně velká poptávka, ale ze zdravotních důvodů se mu tento záměr již nepodařilo uskutečnit.

Majetek

Hmotný majetek

  • veškeré vybavení firmy
  • speciální výrobní linka
  • 2x automobil
  • 3x vysokozdvižný vozík
  • skladové zásoby

Nehmotný majetek

  • webové stránky
  • kontakty na dodavatele a odběratele
  • know-how

Nemovitosti

Pozemky areálu: 15 000 m²

Nemovitosti: 3 000 m²

Zaměstnanci

Obchodní činnost: 2x

Pracovníci výroby: 10x

Finance

Celkové roční tržby

  • na vyžádání

Roční zisk (EBITDA)

  • na vyžádání 

Ostatní informace

Délka fungování: 22 let

Důvod prodeje: odchod majitele do důchodu

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl s.r.o.

 

Hodnocení Business Brokera

Jedná se o podnik s velmi zajímavou historií. Přidanou hodnotou pro případného investora může být to, že pozemky a nemovitosti spojené s prodejem mohou být využit i pro jiný druh podnikání, což skýtá zajímavý potenciál do budoucna. Nemluvě o fotovoltaice, která je také součástí prodeje. Přínosné pro investora mohou být také kontakty stávajícího majitele, ke kterým by se mohl po koupi společnosti dostat.

Mám zájem o více informací

Bc. Jiří Finger

business broker

zástupce pro: Olomoucký, Karlovarský, Zlínský, Královéhradecký kraj
+420 602 775 616
finger@inbase.cz

V případě zájmu nám napište!


Souhlasím s pravidelným zasíláním nových nabídek firem k prodeji.

Vítejte na InBase.cz. Kam dál?