Podnik zameraný na prepravu štrku, piesku a iných materiálov

Investiční teaser

Nitriansky kraj,

číslo nabídky: 170052

Prodejní cena 5 400 000 Kč
Roční tržby
Tržby vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem tovaru a služeb během účetního období.
3 644 999 Kč
Roční EBITDA
EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Roční EBITDA je vyjádřeno jako zisk před odečtením úroků, daní a odpisů v daném roce.
810 000 Kč
Aktiva
Celková výše dlouhodobého a oběžného majetku ve firmě vyjádřena v netto účetních hodnotách.
na vyžádání
Čistý dluh
Čistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako výše úročeného úvěru minus hotovost ve firmě.
0 Kč
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr ke dni zveřejnění nabídky.
4

Nízká konkurence

Stabilní příjem

Vlastní nemovitost a pozemky

Základné informácie

Predmetom predaja je hmotný a nehmotný majetok tvoriaci podnik zameraný na prepravu štrku, piesku, zeminy a iných materiálov. Podnik funguje už 12 rokov a vo svojom regióne je natoľko známy, že pre svoje fungovanie takmer vôbec nepotrebuje vyvíjať obchodnú činnosť. Dostatok zákaziek zaručuje aj pomerne veľká vzdialenosť najbližšej konkurencie.

Podnik pre svoju prevádzku využíva oplotený pozemok, na ktorom stojí rodinný dom, dielňa a dve unimobunky. Nehnuteľnosti sú súčasťou podniku a teda tiež predmetom predaja. Rodinný dom je mierne zrekonštruovaný a využíva ho jeden zo zamestnancov, unimobunky tvoria zázemie pre kanceláriu firmy a obsluhu bezpečnostného systému, ktorý je na pozemku nainštalovaný.

V majetku sa nachádza 5 nákladných automobilov, ktoré sú síce starších ročníkov výroby, vďaka plne vybavenej dielni a zručným zamestnancom, však nie je prevádzka týchto vozidiel žiadnym problémom. K dispozícii je tiež sústružnícke vybavenie v menšej dielni.

Vo firme pracujú štyria zamestnanci so skúsenosťami s vykladaním, nakladaním a prepravou materiálov. Majiteľ má na starosti najmä komunikáciu s klientmi, dispečing, administratívu a manažérske činnosti. Napriek tomu, že sa jedná o podnik naviazaný na fyzickú osobu, majiteľ je presvedčený o tom, že ďalšie fungovanie firmy nie je nijako závislé na jeho osobe a osoba nového majiteľa nebude mať za následok horšie výsledky.

Majiteľ firmu predáva zo zdravotných dôvodov a je ochotný po predaji minimálne 3 mesiace odovzdávať know-how na nového majiteľa.

 

Majetok

Hmotný majetok

 • tri nákladné automobily značky LIAZ
 • dva nákladné automobily značky AVIA
 • tri nakladače
 • dve uminobunky
 • kompresor
 • sústružnícke zariadenie
 • kompletné vybavenie dielne
 • zásoby na sklade – 10 000 €

Nehmotný majetok

 • databáza kontaktov na dodávateľov a odberateľov
 • know-how

Nehnuteľnosti

Rozloha budov: 263 m2

Rozloha pozemkov: 6 708 m2

Financie

Priemerné ročné tržby

 • 135 000 €

Priemerný ročný zisk

 • 30 000 €

Ostatné informácie

Dĺžka fungovania: 12 rokov

Dôvod predaje: zdravotné problémy majiteľa

Právna forma: SZČO

Predmet predaja: podnik (súbor hmotného a nehmotného majetku)

 

Hodnotenie business brokera

Výhodou podniku je jeho dobré meno a malá konkurencia v okolí, ktoré zabezpečujú stabilný zisk. K rýchlej návratnosti môže prispieť rozvoj obchodnej alebo marketingovej činnosti, ktorej sa majiteľ vôbec nevenoval. Potenciál môže byť tiež v obnove vozového parku podniku.

Mám zájem o více informací

Ing. Michal Volník

jednatel společnosti

zástupce pro: Praha, Ústecký kraj, Vysočina, Slovensko
+420 702 929 980
volnik@inbase.cz

V případě zájmu nám napište!