Rodinná firma na výrobu polotovarů rychlého občerstvení, dle rodinné receptury

Investiční teaser

Praha, Středočeský kraj, Česká republika

číslo nabídky: 170057

Prodejní cena 2 700 000 Kč
Roční tržby
Tržby vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem tovaru a služeb během účetního období.
4 000 000 Kč
Roční EBITDA
EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Roční EBITDA je vyjádřeno jako zisk před odečtením úroků, daní a odpisů v daném roce.
750 000 Kč
Aktiva
Celková výše dlouhodobého a oběžného majetku ve firmě vyjádřena v netto účetních hodnotách.
858 000 Kč
Čistý dluh
Čistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako výše úročeného úvěru minus hotovost ve firmě.
0 Kč
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr ke dni zveřejnění nabídky.
0

Registrovaná ochranná známka

Rodinná firma

Více než 20 let historie

Základní informace

Společnost byla založena v roce 1996 jako rodinná firma na výrobu polotovarů rychlého občerstvení, zejména bramboráků a langošů dle rodinné receptury, přičemž byla rovněž zaměřena na jejich přímý prodej formou stánků s rychlým občerstvením. Postupem času a s ohledem na skutečnost, že hlavním cílem a záměrem společnosti byla právě tradice rodinné firmy na výrobu těchto polotovarů a s ohledem na kapacitní možnosti, bylo ustoupeno od přímého prodeje formou stánků s rychlým občerstvením a společnost se zaměřila čistě na výrobu těchto polotovarů a její přímý, ať již velkoobchodní, tak i maloobchodní prodej.

Společnost je tak vybavena zařízením pro realizaci cateringových služeb, včetně prodejů na festivalech či farmářských trzích. V současné době má společnost stabilní odběratelskou základnu z řad mrazíren, čerpacích stanic a stánků s rychlým občerstvením, kterým přímo dováží své výrobky v podobě hluboce zmrazených polotovarů určených k rychlé přípravě a prodeji. Společnost disponuje veškerým dlouhodobým majetkem potřebným pro výrobu těchto potravinářských polotovarů a jejich distribuci. Mimo jiné se jedná o vysokokapacitní mrazáky, děličky těsta, sporáky a shokery určené k rychlému zamražení. Součástí obchodního majetku jsou rovněž dva dodávkové automobily s chladící vestavbou určené pro rozvoz výrobků.

Společnost disponuje veškerými správními povoleními k výrobě a distribuci veškerých potravinářských polotovarů hotových jídel. Společnost prošla v roce 2008 kontrolou ze strany místně příslušného správce daně ve všech druzích daní a rovněž prochází pravidelnými kontrolami ze strany hygieny, orgánů sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven. Součástí společnosti je také webová stránka s dvěma doménami a firma je také plně vybavena systémem pro evidenci systému EET. Pro své výrobky má společnost registrovánu ochrannou známku.

Společnost má pronajaty prostory, ve kterých se nachází výrobní část, sklady a rovněž kancelář expedice. V současné době zaměstnává pouze společníka společnosti a ostatní rodinní příslušníci pracují na základě smlouvy o výkonu funkce. Společnost nemá žádné dluhy s výjimkou běžných obchodních vztahů.

Jedná se o čistě rodinnou společnost, kdy mladší generace nechce z důvodu dosaženého vzdělání a svého zaměření pokračovat v jejím fungování. Majitelé se tak ze zdravotních důvodů a odchodu do starobního důchodu rozhodli k prodeji společnosti.

 

Hmotný majetek

 • veškerý majetek potřebný pro výrobu
 • vysokokapacitní mrazáky
 • děličky těsta
 • sporáky, shokery
 • 2 chladící dodávkové automobily

Nehmotný majetek

 • rodinná receptura
 • ochranná známka
 • veškerá povolení
 • webové stránky s doménami
 • systém pro EET
 • účetní systém

Pronájmy

Provozovna (výrobna, sklad, kancelář):

 • plocha: 400 m²
 • nájemné: 21 000 Kč / měsíc bez DPH

Celkové roční tržby

 • 2014 – 2016: 3 500 000 – 4 500 000 Kč

Roční zisk (EBITDA)

 • 2014 – 2016: 500 000 – 1 000 000 Kč

Ostatní informace

Délka fungování: 21 let

Důvod prodeje: důchodový věk

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

 

Hodnocení Business Brokera

Jedná se o dobrě zavedenou rodinnou firmu, s vlastnou unikátní recepturou svých výrobků. V českých poměrech se jedná o oblíbené výrobky, které nestrácí popularitu ani v době velké konkurence zahraničních fastfoodů. Z pohledu investice se tedy jedná o firmu se stabilním příjmem, který zajistí rychlou návratnost. Nový majitel si však bude muset zajistit vlastní pracovní sílu.

Mám zájem o více informací

Ing. Michal Volník

jednatel společnosti

zástupce pro: Praha, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Vysočina, Slovensko
+420 702 929 980
volnik@inbase.cz

V případě zájmu nám napište!