Společnost zaměřená na výrobu a opracování kovových součástek

Investiční teaser

Nitriansky kraj, Slovenská republika

číslo nabídky: 170043

Fotografie je ilustrační
Prodejní cena 42 000 000 Kč
Roční tržby
Tržby vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem tovaru a služeb během účetního období.
22 600 000 Kč
Roční EBITDA
EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Roční EBITDA je vyjádřeno jako zisk před odečtením úroků, daní a odpisů v daném roce.
na vyžádání
Aktiva
Celková výše dlouhodobého a oběžného majetku ve firmě vyjádřena v netto účetních hodnotách.
10 500 000 Kč
Čistý dluh
Čistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako výše úročeného úvěru minus hotovost ve firmě.
0 Kč
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr ke dni zveřejnění nabídky.
20

Dlouhodobá investice

Kompletní technologie v ceně

Široké zaměření

Základní informace

Na prodej nabízíme 100% podíl ve společnosti zaměřené na výrobu a opracování kovových součástek. Převažujícím předmětem činnosti společnosti je kovoobrábění, téměř celá produkce jde na vývoz do Německa, Francie, Itálie, Česka, Finska a jiných států. Přibližně 40 % obratu představují dodávky přírub pro automobilový průmysl, značný podíl na obratu mají i kovové jádra pro antivibrační elementy, dále různé spojovací součástky, díly pro hydrauliku a jiné.

Firma je subdodavatelem i pro systémové dodavatele automobilového průmyslu. Pro kovoobrábění využívá CNC obráběcí centra pro operace soustružení, vrtání a frézování. Firma je dobře vybavená moderními kontrolními přístroji, výroba je také certifikována a spolehlivá v zabezpečení kvality a termínu dodávek.

V srpnu roku 2006 firma rozšířila výrobu a uvedla do provozu novou výrobní halu.

Výroba funguje v prostorách o rozloze 1 000 m2, pro administrativu je vyhrazených 500 m2. Součástí prodeje je kompletní strojní vybavení (13 moderních CNC obráběcích strojů, pily, klasické kovoobráběcí stroje a vrtačky, plnohodnotná měřicí laboratoř), zkušení pracovníci a dodavatelsko-odběratelské vztahy.

Prostorové možnosti umožňují další rozvoj společnosti. V případě zájmu i možnost prodeje výrobní haly.

 

Majetek

Hmotný majetek

 • 13 moderních CNC obráběcích strojů
 • pily
 • klasické kovoobráběcí stroje a vrtačky
 • plnohodnotná měřicí laboratoř

Nehmotný majetek

 • nasmlouvané zakázky
 • dobrý pracovní tým
 • know how
 • výrobní kapacity

Nemovitosti

Výrobní hala: 1 000 m²

Administrativní prostory: 500 m²

Zaměstnanci

Počet zaměstnanců: 20x

Finance

Celkové roční tržby

 • 2016: 22,6 mil. Kč
 • 2015: 23,8 mil. Kč
 • 2014: 24,2 mil. Kč

Ostatní informace

Délka fungování: 15 let

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl

Mám zájem o více informací

Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V případě zájmu nám napište!