Startupový projekt zaměřený na prodej a pronájem průmyslových nemovitostí a brownfieldů

Investiční teaser

Ústecký kraj, Česká republika

číslo nabídky: 170035

Fotografie je ilustrační
Prodejní cena 6 000 000 Kč
Roční tržby
Tržby vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem tovaru a služeb během účetního období.
na vyžádání
Roční EBITDA
EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Roční EBITDA je vyjádřeno jako zisk před odečtením úroků, daní a odpisů v daném roce.
na vyžádání
Aktiva
Celková výše dlouhodobého a oběžného majetku ve firmě vyjádřena v netto účetních hodnotách.
na vyžádání
Čistý dluh
Čistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako výše úročeného úvěru minus hotovost ve firmě.
0 Kč
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr ke dni zveřejnění nabídky.
1

Široké zaměření

Velký potenciál růstu

Vysoká ziskovost

Základní informace

Předmětem prodeje je společnost, která vznikla jako startupový projekt na základě nedostatečných možností prezentace stávajících průmyslových nemovitostí a brownfieldů. Dalším důvodem bylo i to, že v dnešní době není nabídka těchto nemovitostí příliš dobře prezentována ani z řad realitních kanceláří a proto zůstává většina brownfieldů a opuštěných průmyslových zón na území ČR takříkajíc na ocet, což je jistě velká škoda, protože tyto nemovitosti stále skýtají obrovský potenciál. Navíc, když je v současnosti vypisováno mnoho dotačních titulů, které podporují rekultivaci právě těchto druhů nemovitostí. Jen pro doplnění, komplexní poradenství v oblasti dotací jak z evropských, tak národních fondů, je také součástí portfolia služeb této firmy.

Primárním cílem celého projektu je vytvořit přehlednou databázi nemovitostí, tak aby bylo pro investora jednoduché vyhledat si průmyslovou nemovitost nejvíce odpovídající jeho požadavkům.

Ikdyž společnost funguje teprve prvním rokem, tak i za takto krátkou dobu své působnosti dokázala navázat spolupráci s velmi zajímavými obchodními partnery a investory. Podařilo se navázat úzkou spolupráci např. s Hospodářskou komorou ČR, agenturou CZECHINVEST, MPO apod.

Společnost sídlí v pronajatých prostorách o výměře 50 m2.

Z nehmotného majetku budou k dispozici zejména databáze kontaktů na stávající zákazníky a obchodní partnery, webové stránky a know-how celého projektu.

Veškerý chod společnost momentálně zastává její majitel, který má k ruce asistentku.

Činnost současného majitele je hlavně obchodní. Společnost je jinak zcela funkční a může bez přestání fungovat ihned po nabytí novým majitelem. Současný majitel je ochotný nového majitele zaškolit a na chodu společnosti se podílet po dobu několika následujících měsíců po prodeji.

Majitel prodává firmu z toho důvodu, že má více podnikatelských aktivit.

Majetek

Hmotný majetek

 • vybavení kanceláře

Nehmotný majetek

 • webové stránky
 • databáze stávajících zákazníků
 • kontakty na obchodní partnery
 • know-how
 • licence
 • certifikáty

Pronájmy

Kancelář: 50 m²

 • nájemné: 10 000 Kč / měsíc

Zaměstnanci

Asistentka: 1x

Finance

Celkové roční tržby

 • start-up nemá za sebou ani rok působnosti (stávající tržby možno poskytnout na vyžádání)

Roční zisk (EBITDA)

 • start-up nemá za sebou ani rok působnosti (stávající zisky možno poskytnout na vyžádání)
 • průměrný měsíční zisk: 150 000 – 200 000 Kč

Ostatní informace

Délka fungování: 1 rok

Důvod prodeje: více podnikatelských aktivit současného majitele

Právní forma: OSVČ

Předmět prodeje: obchodní závod (veškerý hmotný i nehmotný majetek)

Hodnocení Business Brokera

Jedná se o start-up se zajímavou myšlenkou v oblasti realit. Při správném převzetí samotné myšlenky projektu, může jít do budoucna o velmi žádanou službu, kterou se stávající realitní kanceláře téměř nezabývají. Svým způsobem se můžeme bavit i o nalezení určité díry na trhu s realitami, která může mít velký potenciál do budoucna.

Mám zájem o více informací

Bc. Jiří Finger

business broker

zástupce pro: Olomoucký kraj, Karlovarský kraj, Zlínský kraj
+420 602 775 616
finger@inbase.cz

V případě zájmu nám napište!