MENU ☰

Taxislužba v Ústí nad labem s největším podílem na trhu

Investiční teaser

Ústecký kraj, Česká republika

číslo nabídky: 170053

3-letá návratnost
Fotografie je ilustrační
Prodejní cena 2 500 000 Kč
Roční tržby
Tržby vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem tovaru a služeb během účetního období.
2 000 000 Kč
Roční EBITDA
EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Roční EBITDA je vyjádřeno jako zisk před odečtením úroků, daní a odpisů v daném roce.
1 400 000 Kč
Aktiva
Celková výše dlouhodobého a oběžného majetku ve firmě vyjádřena v netto účetních hodnotách.
na vyžádání
Čistý dluh
Čistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako výše úročeného úvěru minus hotovost ve firmě.
0 Kč
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr ke dni zveřejnění nabídky.
4

Rostoucí tržby

Rychlá návratnost

Zavedená značka

Základní informace

Předmětem prodeje je společnost zaměřená na provoz taxi služeb v Ústí nad Labem a blízkém okolí. Taxislužba funguje od roku 2010, přičemž jako s.r.o. od roku 2015.

Součástí prodeje je společnost s ručením omezeným, vozový park čítající 4 automobily (do budoucna automobily na operativní leasing), ochranná známka, centrální telefonní čísla a optimalizovaná  webová prezentace. Společnost s ručením omezeným vlastní dvě aktivní internetové domény. Dále má v nájmu služební byt se 4 parkovacími místy, přičemž nájem bytu může, ale nemusí být součástí prodeje.

Průměrná ziskovost podniku je 6 000,- až 9 000,- Kč denně, přičemž měsíčně společnost obslouží 900 až 1000 zákazníků. Roční tržby společnosti za poslední tři roky kontinuálně rostly. V oblasti marketingu společnost investuje zejména do internetové reklamy, a to ve výši 10 000,- Kč měsíčně. 

Je možné pronajmout reklamní plochy na vozech za cenu obvyklou a to 10 000,- Kč na měsíc – možnost tedy výdělku až 480 000,- Kč ročně jen z pronájmu ploch na automobilech. V současné době je plocha  na autech společnosti  plně využita. Na firmu je možné také sjednat úvěr až do výše 1 mil. Kč (potvrzeno bankou) a použít tento úvěr na expanzi nebo na částečné splacení převodní ceny.

Stávající majitel při prodeji předá veškeré know-how, kontakty na zákazníky a dodavatele novému majiteli. Při prodeji se zavazuje zůstat ve společnosti jako dopomoc předem určený čas po prodeji. Společnost vlastní na současný název ochrannou známku, dále je podána žádost o registraci dalšího názvu taxislužby, což otevírá nové možnosti z hlediska marketingu.

Současná činnost majitele zabírá 8 hodin denně – majitel je současně i řidičem. Majitel společnost prodává ze zdravotních důvodů.

Majetek

Hmotný majetek

 • 4x Volkswagen Caddy Maxi (2014-2017),
 • Taxi výbava
 • 4x taxametr
 • tiskárna
 • TAXI svítilna

Nehmotný majetek

 • databáze zákazníků
 • ochranná známka
 • facebook stránka
 • dobrý a stabilní pracovní tým

Pronájmy

Služební byt – cca 15tis. Kč měsíčně

Zaměstnanci

Řidiči: 4x

Finance

Celkové roční tržby

 • 2014: 1 600 000 Kč
 • 2015:1 700 000 Kč 
 • 2016:2 000 000 Kč

Roční zisk (EBITDA)

 • 2014: 1 000 000 Kč
 • 2015: 1 200 000 Kč
 • 2016: 1 400 000 Kč

Ostatní informace

Délka fungování: 7 let

Důvod prodeje: zdravotní důvody majitele

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl

Hodnocení Business Brokera

Podnik je dobře zavedený a má již dobré jméno u zákazníků. Navíc dosahuje popřední příčky ve vyhledávání na internetu, dá se tedy očekávat i další růst tržeb. Vhodné pro investora, který hledá rychlou návratnost své investice.

Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

zástupce pro: Jihomoravský kraj, Středočeský kraj, Jihočeský kraj
+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V případě zájmu nám napište!


Souhlasím s pravidelným zasíláním nových nabídek firem k prodeji.