Unikátní privátní léčebna závislostí

Investiční teaser

Středočeský kraj, Česká republika

číslo nabídky: 160005

Ve fázi velkého růstu
Prodejní cena 3 000 000 Kč
Roční tržby
Tržby vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem tovaru a služeb během účetního období.
5 700 000 Kč
Roční EBITDA
EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Roční EBITDA je vyjádřeno jako zisk před odečtením úroků, daní a odpisů v daném roce.
3 150 000 Kč
Aktiva
Celková výše dlouhodobého a oběžného majetku ve firmě vyjádřena v netto účetních hodnotách.
600 000 Kč
Čistý dluh
Čistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako výše úročeného úvěru minus hotovost ve firmě.
0 Kč
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr ke dni zveřejnění nabídky.
6

Potenciál růstu

Unikátní know-how

Výše podílu dohodou

Základní informace

Jedná se o ambiciózní projekt pro pomoc lidem se závislostmi na alkoholu, drogách, nebo jiných návykových látkách. Součástí léčby je hotelové ubytování, stravování, profesionální léčebný program, a také přístup k bazénu nebo posilovně.

Provoz léčebny se nachází v pronajatých prostorách sportovního centra, kde se nachází také možnosti ubytování. V současné době je možnost odkoupit také celý komplex od jiného majitele, kterého součástí jsou různá sportoviště, sportovní hala, plavecký bazén, wellness zázemí, konferenční sál a klubovny a ubytování se 40 pokoji a kapacitou 120 lůžek, nebo také jídelnou se 60ti místy.

Činnost společnosti byla po víceroční přípravě plně zahájena jen na začátku roku 2015, no již teď dosahuje vysokých měsíčních zisků. Společnost disponuje unikátním know-how s problematikou moderní léčby, má kontakty na světové léčební odborníky a neustále se zvyšující počet klientů, kteří jsou se službami nadmíru spokojeni.

Součástí podniku je 5 odborných zaměstnanců a firma disponuje také přehlednými webovými stránkami.

Vzhledem k potřebě permanentního růstu na trhu, kde je společnost momentálně lídrem s největším počtem privátních klientů, plánuje společnost vybudovat lékařskou sekci, která bude hrazená pro klienty ze zdravotního pojištění a příspěvku na doprovodné programy.

Předpokládané náklady by měli být ve výši 2 – 4 mil Kč dle výběru stavby a sestávali by z budovy typu RD nebo rekreační sídlo, s dostupnými lékařskými službami v oboru psychiatrie a adiktologie.

Pro financování tohoto nebo dalšího rozvoje nabízí společnost akciový podíl pro investora. Minimální velikost prodávaného podílu je 15 %, za cenu 3 mil. Kč, cena při prodeji většího podílu bude stanovena individuálně. Rozvoj společnosti se zaměří zejména na oblast marketingu a výstavbu zmíněného vlastního zařízení.

 

Majetek

Hmotný majetek

  • zařízení kanceláře
  • 2 automobily

Nehmotný majetek

  • webové stránky
  • unikátní know-how
  • kontakty
  • markeetingové aktivity

Pronájmy

Prostory sportovního areálu

Hotelové pokoje

Zaměstnanci

Odborní terapeut: 5x

Finance

Celkové roční tržby

  • 2016: 5 700 000 Kč

Roční zisk (EBITDA)

  • 2016: 3 150 000 Kč

Ostatní informace

Délka fungování: 2 roky

Právní forma: a.s.

Předmět prodeje: 15 a více % v a.s.

 

Hodnocení Business Brokera

Léčebna závislostí je svým unikátním know-how a obchodní strategii skvělou příležitostí pro zhodnocení investice. Společnost roste od svého založení nevýdaným tempem a její zakladatel má velké plány pro její další rozšiřování. Příležitost je ideální pro investory se zkušenostmi ve zdravotnictví, ale nemusí to být podmínkou. 

Mám zájem o více informací

Michal Volník

jednatel společnosti

+420 702 929 980
volnik@inbase.cz

V případě zájmu nám napište!