MENU ☰

Výroba matrací s moderními technologiemi

Investiční teaser

Olomoucký kraj, Česká republika

číslo nabídky: 170022

Zavedená značka
Fotografie je ilustrační
Prodejní cena 45 000 000 Kč
Roční tržby
Tržby vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem tovaru a služeb během účetního období.
60 000 000 Kč
Roční EBITDA
EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Roční EBITDA je vyjádřeno jako zisk před odečtením úroků, daní a odpisů v daném roce.
na vyžádání
Aktiva
Celková výše dlouhodobého a oběžného majetku ve firmě vyjádřena v netto účetních hodnotách.
32 000 000 Kč
Čistý dluh
Čistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako výše úročeného úvěru minus hotovost ve firmě.
na vyžádání
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr ke dni zveřejnění nabídky.
33

Potenciál růstu

Vlastní nemovitost a pozemky

Výhodná poloha

Základní informace

Předmětem prodeje je firma zabývající se zejména zpracováním polyuretanové pěny a výrobou matrací. Výrobky této firmy jsou jedny z nejkvalitnějších na našem trhu a v mnohých ohledech vysoce převyšují současnou tuzemskou konkurenci. Firma se také věnuje velkoobchodnímu prodeji termicky pojených roun, kokosových desek a latexových jader.

Společnost funguje již 23 roků a mezi svými obchodními partnery má velmi dobrou pověst, z čehož vyplývá, že většina zakázek pochází od stabilních odběratelů.

Areál společnosti se rozkládá na zhruba 30 000 m2 a je situován na lukrativním místě nedaleko dálnice. Výrobní haly, sklady a administrativní budova o výměře 5 000 m2 jsou součástí zmíněného areálu.

Ve společnosti za poslední 5 let proběhly investice ve výši více jak 13 milionů Kč. A to především do výrobních CNC strojů a balících strojů. Dále probíhaly průběžné investice do výrobních hal (střechy, podlahy, vzduchotechnika, výměna oken apod.).

Důležité je zmínit, že společnost vlastní veškeré technologie a vybavení nutné jak pro výrobu, tak i obchodní činnost.

Jen hmotný majetek spojený s prodejem je odhadován na více jak 26 milionů Kč, plus skladové zásoby výrobních surovin v odhadované výší 8 – 10 milionů Kč.

Z nehmotného majetku budou k dispozici zejména webové stránky, databáze kontaktů na kvalitní odběratele a dodavatele, firemní software, know-how a v neposlední řadě dobré jméno u koncových zákazníků.

V podniku je momentálně zaměstnáno 33 zaměstnanců. Z toho je 5 THP. Majitel netrvá na udržení všech stávajících zaměstnanců, ale myslí si, že setrvání minimálně těch klíčových zaměstnanců ve společnosti i po prodeji, může být pro nového majitele velmi zajímavou přidanou hodnotu do budoucna.

Činnosti současných majitelů jsou převážně manažerské a obchodní. Společnost je jinak zcela funkční a může bez přestání fungovat ihned po nabytí novým majitelem. Důležité je zmínit, že společnost by po prodeji novému majiteli nebyla zatížena žádným dluhem. Současní majitelé jsou ochotni nového majitele zaškolit a na chodu společnosti se podílet po dobu několika následujících měsíců po prodeji.

Roční obrat společnosti je stabilní a již několik let se drží kolem 60 milionů Kč.

Majitelé prodávají firmu ze zdravotních důvodů a také proto, že si chtějí užít důchodový věk.

Majetek

Hmotný majetek

 • 2x nákladní automobil

 • 1x dodávka

 • 3x osobní automobil

 • 5x CNC stroj

 • 1x lis

 • technologie výroby

 • manipulační technika

 • IT vybavení

 • skladové zásoby (8 000 000 – 10 000 000 Kč)

Nehmotný majetek

 • webové stránky
 • seznam odběratelů a dodavatelů,
 • know-how
 • ISO normy
 • certifikáty ITC
 • osvědčení

Nemovitosti

Pozemky celkem: 30 000 m²

Výrobní haly: 3 500 m²

Sklady: 1 000 m²

Administrativní budova: 650 m² (3 podlaží + podsklepení)

Zaměstnanci

Technicko-hospodářští pracovníci: 5x

Pracovníci výroby: 28x

Finance

Celkové roční tržby

 • 2015: 66 000 000 Kč
 • 2014: 64 500 000 Kč
 • 2013: 53 500 000 Kč

Roční zisk (EBITDA)

 • na vyžádání

Ostatní informace

Délka fungování: 23 let

Důvod prodeje: zdravotní problémy a odchod do důchodu

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl s.r.o.

 

Hodnocení Business Brokera

Jedná se o výrobní firmu s velmi zajímavou historií a rostoucími ročními obraty. Za poslední roky proběhly nemalé investice do renovace celého areálu společnosti a modernizace výroby. Možnost využít rozsáhlé volné pozemky areálu k rozšíření výroby. Za předpokladu intenzivnější obchodní činnosti (noví odběratelé) je u tohoto podniku, i při stávající výrobní kapacitě, poměrně velký potenciál možného růstu ročních tržeb. Z hlediska distribuce stojí za zmínku i výhodná poloha podniku.

Mám zájem o více informací

Bc. Jiří Finger

business broker

zástupce pro: Olomoucký, Karlovarský, Zlínský, Královéhradecký kraj
+420 602 775 616
finger@inbase.cz

V případě zájmu nám napište!


Souhlasím s pravidelným zasíláním nových nabídek firem k prodeji.