Výroba a vývoj systémů pro karty, čipy a kódy

Investiční teaser

Moravskoslezský kraj, Česká republika

číslo nabídky: 160009

Prodejní cena 1 800 000 Kč
Roční tržby
Tržby vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem tovaru a služeb během účetního období.
1 000 000 Kč
Roční EBITDA
EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Roční EBITDA je vyjádřeno jako zisk před odečtením úroků, daní a odpisů v daném roce.
100 000 Kč
Aktiva
Celková výše dlouhodobého a oběžného majetku ve firmě vyjádřena v netto účetních hodnotách.
1 200 000 Kč
Čistý dluh
Čistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako výše úročeného úvěru minus hotovost ve firmě.
0 Kč
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr ke dni zveřejnění nabídky.
12

Velký potenciál růstu

Více než 25 let historie

Vývoj nového produktu

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl v podniku zaměřeném na různé činnosti spojené s ID kartami, věrnostními kartami, čipy, nebo čárovými kódy.

Společnost vznikla již v roce 1990 a rozsah její činnosti se postupně rozrůstal. Mezi hlavní činnosti v dnešní době patří zejménavýroba plastových karet pro různé účely a systémová integrace projektů s ID kartami. Společnost pracuje na vícerýchsoftwarových projektech, zahrnujících např. skladové, restaurační, parkovací, docházkové a jiné systémy.

V současné době společnost pracuje na vývoji softwaru pro elektronickou evidenci tržeb, která bude mít zejména v nebližší době velký potenciál z důvodu změn v zákonech. Tento software plánuje firma prodávat jako komplexní řešení také s veškerým potřebným hardwarem.

Společnost má k dispozici 12 pracovníků, kteří pracují jako softwaroví vývojáři, nebo jako výrobní pracovní síla, momentálně však nepracují na plný úvazek ale spíš úkolově. Dále společnost disponuje hmotným majetkem, zejména tiskárnami a moderní výrobní linkou na offsetový potisk platových karet, která byla pořízena za 2,5 mil. Kč.

Současný majitel společnosti je 6 měsíců po jejím prodeji ochotný bezplatně se účastnit provozu a postupně tak předávat know-how na nového majitele. Společnost momentálně dosahuje stabilních zisků, přičemž zakázky čerpá jenom z vlastních kontaktů a dobrého jména. Proto se v případě zaměstnání obchodních zástupců předpokládá růst společnosti.

Ideálním nástupcem majitele by měl být někdo, kdo dané oblasti podnikání rozumí a bude se věnovat strategii a rozvoji společnosti.

 

Majetek

Hmotný majetek

 • tiskárny
 • výrobní linka pro platové karty
 • jiná zařízení

Nehmotný majetek

 • webové stránky
 • software
 • know-how
 • databáze kontaktů

Zadlužení

Bankovní úvěr: 600 000 Kč

Zaměstnanci

Počet zaměstnanců: 12 (všichni placeni úkolově)

Finance

Celkové roční tržby

 • 2015: 1 000 000 Kč
 • 2014: 900 000 Kč
 • 2013: 1 200 000 Kč

Roční zisk (EBITDA)

 • 2015: 100 000 Kč
 • 2014: 200 000 Kč
 • 2013: 300 000 Kč

Ostatní informace

Původ společno1sti: ČR
Právní forma: s.r.o.
Délka fungování: 25 let

 

Hodnocení Business Brokera

Podnik je vhodný pro investora, který má vztah k technologiím a dokázal by využít potenciálu, který přináší možnost investice do obchodní stránky projektu. Výhodou může být možnost jednoduchého přestěhování vrámci celé ČR.

Mám zájem o více informací

Michal Volník

jednatel společnosti

+420 702 929 980
volnik@inbase.cz

V případě zájmu nám napište!