Dlouhodobě ziskový podnik zaměřený na automatizaci výrobních procesů

Investiční teaser

Olomoucký kraj, Česká republika

číslo nabídky: 170082

Vysoká ziskovost
Fotografie je ilustrační
Prodejní cena Cena dohodou
Roční tržby
Tržby vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem tovaru a služeb během účetního období.
110 000 000 Kč
Roční EBITDA
EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Roční EBITDA je vyjádřeno jako zisk před odečtením úroků, daní a odpisů v daném roce.
20 000 000 Kč
Aktiva
Celková výše dlouhodobého a oběžného majetku ve firmě vyjádřena v netto účetních hodnotách.
120 000 000 Kč
Čistý dluh
Čistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako výše úročeného úvěru minus hotovost ve firmě.
0 Kč
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr ke dni zveřejnění nabídky.
70

Stabilně v zisku

Unikátní know-how

Žádné zadlužení

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti zabývající se výrobou řešení pro automatizaci výrobních strojů především pro automobilový a strojírenský průmysl. Společnost byla založena před více než 20ti lety a má úspěšnou historii a dlouholeté zkušenosti. Portfolio výrobků společnosti zahrnuje především manipulační a transportní systémy, dopravníky, zásobníky a pod.

Společnost pro své zákazníky zabezpečuje i veškeré projektování a konstrukci. Plánování, vývoj i realizaci obstarává společnost ve vlastním sídle firmy. Mezi zákazníky společnosti patří zejména strojírenské společnosti a zákazníci z oboru automotive. Zákazníky má společnost především z EU, firma však dodává i do krajin USA a Kanady.

Společnost je vysoce specializovaná, vyrábí vysoce inovativní patentované stroje a v ČR nemá konkurenci, v EU se dají považovat za konkurenty jenom dva další výrobci. Řízení kvality podléhá příslušnému systému pro vedení a udržení kvality ISO 9001.

Ve vlastnictví společnosti jsou nemovitosti, moderní výrobní haly a kanceláře. Firma nemá sjednané žádné úvěry, ani není nijak jinak zadlužená.

V podniku je momentálně zaměstnáno více než 70 zaměstnanců. Společnost vlastní také všechny potřebné certifikáty a součástí prodeje jsou samozřejmě také smlouvy a kontakty na odběratele a dodavatele, know-how a dobré jméno u zákazníků. Podnik se prodává z důvodu odchodu majitele do důchodu a zdravotních důvodů.

Hmotný majetek

  • Hmotné movité věci a jejich soubory: 9 mil. Kč netto

Nehmotný majetek

  • Software – 2,3 mil. Kč

Nemovitosti

Výrobní areál a kanceláře:

  • Stavby a pozemky: 5,5 mil. Kč

Zaměstnanci

Počet zaměstnanců: 70x

Zadluženost

  • Žádná

Celkové roční tržby

  • 2016: 100 000 000 Kč
  • 2015: 100 000 000 Kč

Roční EBITDA (zisk + odpisy)

  • 2016: 20 000 000 Kč
  • 2015: 40 000 000 Kč

Ostatní informace

Délka fungování: více než 20 let

Důvod prodeje: důchodový věk a zdravotní problémy majitele

Předmět prodeje: majoritní podíl v s.r.o.

Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

zástupce pro: Jihomoravský kraj, Středočeský kraj, Jihočeský kraj
+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V případě zájmu nám napište!