MENU ☰

Zavedené pekařství a cukrářství v krajském městě

Investiční teaser

Královéhradecký kraj, Česká republika

číslo nabídky: 180028

Fotografie je ilustrační
Prodejní cena 2 000 000 Kč
Roční tržby
Tržby vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem tovaru a služeb během účetního období.
9 000 000 Kč
Roční EBITDA
EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Roční EBITDA je vyjádřeno jako zisk před odečtením úroků, daní a odpisů v daném roce.
na vyžádání
Aktiva
Celková výše dlouhodobého a oběžného majetku ve firmě vyjádřena v netto účetních hodnotách.
na vyžádání
Čistý dluh
Čistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako výše úročeného úvěru minus hotovost ve firmě.
0 Kč
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr ke dni zveřejnění nabídky.
14

Dobré jméno

Kvalitní personál

Výhodná cena

Základní informace

Předmětem prodeje je zavedené pekařství a cukrářství. Podnik se primárně zaměřuj na výrobu chleba, běžného pečiva, jemného pečiva, koblih, domácího pečiva a cukrářských výrobků.

Pekařství funguje již šestým rokem a za tuto dobu si vytvořilo velmi dobré jméno u svých odběratelů.

Prodejny se nachází ve čtyřech pronajatých prostorách. Výrobna, kde se peče veškerý sortiment zboží, má výměru cca 150 m2. Prodejny o rozloze cca 15-30 m2 se nachází ve dvou krajských městech.

Součástí prodeje je automobil, vybavení prodejen, vitríny, lednice, posezení apod.

Z nehmotného majetku jsou k dispozici zejména webové stránky, seznam kontaktů na kvalitní dodavatele, databáze odběratelů, know-how.

V pekařství je momentálně zaměstnáno 14 zaměstnanců.

Současná majitelka se stará především o vyřizování objednávek, vystavování faktur, plánování výroby, personalistiku, zavádění nových výrobků apod.

Pekařství je jinak zcela funkční a může bez přestání fungovat ihned po nabytí novým majitelem. Současná majitelka je ochotná nového majitele zaškolit a předat důležité know-how.

Majitelka prodává pekařství z rodinných a finančních důvodů.

Je důležité zmínit, že z finančních důvodů může dojít v nejbližších měsících k ukončení veškerého provozu společnosti.

Hmotný majetek

 • automobil,
 • stroje a vybavení – vitríny, lednice, chladící box, posezení apod.

Nehmotný majetek

 • webové stránky,
 • know-how,
 • seznam kvalitních dodavatelů zboží a surovin,
 • databáze odběratelů,
 • známost značky.

Pronájmy

Výrobna: 1x

 • plocha: 150 m²

Prodejny: 4x

 • plocha: 15 – 30 m²

Nájemné: 12 000 Kč – 30 000 Kč / měsíc (celkem 80 000 Kč )

Zaměstnanci

Celkový počet zaměstnanců: 14x

 

Zadluženost

Typ dluhu:

 • pohledávky u státní správy a odběratelů, úvěry, leasingy
 • celková výše závazků: 1 900 000 Kč

Celkové roční tržby

 • 2017: 9 000 000 Kč

Ostatní informace

Délka fungování: 6 roky

Důvod prodeje: rodinné a finanční důvody

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

 

Hodnocení Business Brokera

Nutné rychlé jednání ze strany potencionálního investora a to z důvodu finančních problémů stávající majitelky. Společnost se prodává za cenu rovnající se výši dluhů, což může být pro potencionálního investora příležitost získat společnost v gastro oboru za zlomkovou cenu.

Mám zájem o více informací

Bc. Jiří Finger

business broker

zástupce pro: Olomoucký, Karlovarský, Zlínský, Královéhradecký kraj
+420 602 775 616
finger@inbase.cz

V případě zájmu nám napište!


Souhlasím s pravidelným zasíláním nových nabídek firem k prodeji.