Jak prodat firmu přes InBase?

S námi prodáte svoji firmu snadněji a rychleji

7 kroků k prodeji vaší firmy

1. Sběr informací

Na osobní schůzce nebo telefonicky získáme informace o vaší společnosti (činnost, historie, finanční ukazatele, důvod prodeje, …), které jsou důležité pro kvalitní prezentaci vaší společnosti potenciálním zájemcům. V této fázi vám také poradíme ohledně prodejní ceny, nebo přípravy podniku k prodeji.

2. Tvorba nabídkového listu

Ze získaných informací vytvoříme ucelený nabídkový list, který bude sloužit jako propagační materiál pro potenciální investory. Nabídkový list bude vytvořena tak, aby v něm byli zahrnuty jen ty informace, se kterými budete souhlasit a aby byla zachována anonymita podniku.

3. Podpis smlouvy

Před tím než začneme vaši firmu nabízet, podepíšeme spolu zprostředkovatelskou smlouvu, která vás nebude nijak omezovat v hledání investorů pro vaši firmu vlastními silami. A také vás nebude zavazovat k žádné platbě dokud se firma neprodá.

4. Zařazení do databáze

S vaší nabídkou budeme kontaktovat klienty z naší databáze investorů. Obchodní tým začne aktivně vyhledávat další potenciální zájemce mimo databáze, vhodné přímo pro Váš podnik. Nabídka bude také umístěna na našem webovém portálu.

5. Nalezení zájemce

Jakmile někdo z oslovených investorů projeví zájem o vaši firmu, informujeme vás o tom a s vaším souhlasem domluvíme schůzku. Zájemci sdělíme důvěrné informace až po podpisu prohlášení o mlčenlivosti.

6. Prodejní proces

V případě, že některý z námi nalezených zájemců bude o vaši firmu mít vážný zájem začneme s prodejním procesem. V případě, že se zájemce nenajde do 3 měsíců od startu prodejního procesu, můžeme Vám šance na prodej zvýšit zatraktivněním nabídky a přímým oslovením potenciálních záujemců (napr. konkurence, odberatelé, investiční skupiny...). Tato služba je volitelná a byla by zpoplatněna paušální částkou 10.000,- Kč.

7. Úspěšný prodej firmy

Jakmile se celý prodejní proces úspěšně ukončí a vy dostanete své peníze, náleží naší společnosti provize v jednotkách procent hodnoty prodaného podniku, podle jeho velikosti (provize jsou srovnatelné s realitními provizemi). Jelikož je prodej společnosti náročná operace, provedeme vás celým procesem a na naše náklady zajistíme také veškeré právní a administrativní služby s prodejem spojené.