Prodej firmy jako záchrana v období krize

Tomáš Šuverík, 17/04/20

Aktuální krize způsobená virem COVID-19 zasáhla množství malých i větších firem, které se z důvodu výpadku tržeb dostávají do platební neschopnosti. Pro majitele firem, kteří se nechtějí v tomto období nejistoty zadlužovat může být řešením prodej firmy, nebo kapitálový vstup silnějšího investora. Na trhu se nachází množství investorů s nahromaděným kapitálem, ktěrí hledají akvizice tohto typu a s jejich pomocí může firma i toto těžké období přežít a majitel může ze situace stále hodně vytěžit a neriskovat úpadek svého podniku.