MENU ☰

Investice do projektu výstavby 3 bytových domů při Praze

Praha, Česká republika

číslo nabídky: 171007

Cena/výše investiceIndividuálně

Zahájení výstavby léto 2018

Počet byt. domů 3 

Oček. výnos družstva 34% – 41%

Plocha bytů  4 880 m2

Plocha komerce  1 303 m2

Základní informace

V spolupráci s partnerem nabízíme možnost vstupu do družstva, které se zabývá investicemi do developerských projektů.

Jedným z projektů družstva je projekt výstavby tří bytových domů (54 bytů, 6 komercí) na severovýchodě Prahy v městské části Praha-Satalice. Členové družstva se podílejí na výhodách poskytovaných družstvem. Očekávaný výnos družstva z tohoto projektu je 34% – 41% za dobu trvání projektu, která je odhadovaná na 36 měsíců. Developerem je skupina, jejíž členové mají za sebou úspěšné projekty výstavby či developmentu téměř 400 bytů a parcel a také energetické projekty v objemu přes 24 MW. Vše na území Česka a Moravy.

Satalice jsou čtvrť a katastrální území na severovýchodě hlavního města Prahy. Žije zde přes dva tisíce obyvatel, k Praze byly připojeny roku 1974 a začleněny do městského obvodu Praha 9 . Městská část Praha – Satalice si z hlediska občanské vybavenosti stojí velmi dobře, je plynofikována, vybavena vodovodem i kanalizací s napojením na ÚČOV, v místě je základní škola, mateřská škola, soukromá odborná škola. Druhá etapa navazuje výstavbou centra vymezeného bytovými domy s komerčními jednotkami v přízemí a minimarketem. Navržené objekty působí kompaktním dojmem, jejich vzájemnému propojení pomáhá kolonáda ve tvaru písmene U kolem „mlatového“ náměstí.

Hmotové řešení domů je oživeno ustupujícími podlažími, nepravidelně umístěnými lodžiemi či arkýři; bytový dům 01 akcentuje předprostor nádražní věží s hodinami. Fasády bytových domů jsou sjednoceny obkladovým lícovým páskem, který je doplněn velkorysými okny v hliníkových rámech odstínu antracit a klempířskými výrobky téhož odstínu. Kolonáda a dělící prvky fasády jsou z prefabrikovaných betonových prvků. Nadzemní část bytových domů je navržena jako příčný stěnový systém se stropy z prefabrikovaných železobetonových panelů a zděnými příčkami. Obvodové stěny budou doplněny o tepelnou izolaci a obklad lícovým páskem. Střecha je navržena jako jednoplášťová, doplněná vegetačním souvrstvím. Aktuálně developer čeká na schválení územního rozhodnutí, přičemž zahájení výstavby plánuje v létě 2018.

Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

zástupce pro: Jihomoravský kraj, Středočeský kraj, Jihočeský kraj
+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V případě zájmu nám napište!


Souhlasím s pravidelným zasíláním nových nabídek firem k prodeji.