MENU ☰

Dvě samoobslužné myčky 30km od Prahy

Investiční teaser

Středočeský kraj, Česká republika

číslo nabídky: 170070

Prodejní cena 16 600 000 Kč
Roční tržby (odhad)
Tržby vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem tovaru a služeb během účetního období.
4 500 000 Kč
Roční EBITDA (odhad)
EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Roční EBITDA je vyjádřeno jako zisk před odečtením úroků, daní a odpisů v daném roce.
2 500 000 Kč
Aktiva
Celková výše dlouhodobého a oběžného majetku ve firmě vyjádřena v netto účetních hodnotách.
na vyžádání
Čistý dluh
Čistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako výše úročeného úvěru minus hotovost ve firmě.
0 Kč
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr ke dni zveřejnění nabídky.
2

Stabilně v zisku

Velký počet stabilních klientů

Veškeré zařízení v ceně

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti provozující samoobslužní automatické myčky 20 km západně od Prahy. Myčky mají úspěšnou historii a stabilní klienty, jedna funguje od roku 2009 a druhá od roku 2013.

Každá myčka obsahuje 4 samostatné mycí boxy, vysavače, výměnné stroje, koberce pro koberce a další vybavení. Velikost pozemků umožňuje další rozvoj podnikání v podobě instalace dalších boxů nebo objektů poskytující další služby, jako je čištění interiérů, výměna pneumatik a podobně. Pozemky má společnost v nájmu za cca 50tis. Kč za obě myčky. Myčky nevyžadují téměř žádnou údržbu (pouze úklid pozemku jednou osobou). 

Průměrný měsíční příjem myček činí přibližně 210 000 CZK. Průměrný zisk jedné myčky činí je přibližně 120 000 CZK měsíčně.
Majitelé myčky prodávají s právem k pronájmu pozemků, vybavením a širokou zákaznickou základnou. 

 Ekonomika myček*:  1. myčka   2. myčka 
Průměrná útrata zákazníka 80 Kč 80 Kč
Průměrný počet klientů za den 88 96
Průměrné tržby za měsíc celkem 210 000 Kč 230 000 Kč
Měsiční náklady celkem 78 400 Kč 73 750 Kč
– voda 16 000 Kč 10 000 Kč
– elektřína 11 100 Kč 10 200 Kč
– plyn 11 000 Kč 10 800 Kč
– mzdy 15 000 Kč 15 000 Kč
– chemie 10 000 Kč 12 000 Kč
– internet 1 300 Kč 750 Kč
– servis vybavení 8 000 Kč 9 000 Kč
– jiné náklady 6 000 Kč 6 000 Kč

* ekonomika zpracovaná majitelem

V současnosti je ve společnosti dluh z úvěru ve výši 1 410 000 Kč, který však bude zplacen z prodejní ceny, nový majitel tedy získá nezadluženou společnost. Majitelé jsou ochotni myčky prodat obě naráz, což by bylo preferovanou variantou, nebo po jedné. Současný majitel společnosti je připraven po prodeji zaučit nového majitele ve všech aspektech provozu myčky a zůstane v kontaktu s novým majitelem v případě potřeby dalších konzultací.

 

Hmotný majetek

 • stroje – 2 myčky
 • vybavení myček

Nehmotný majetek

 • stabilní klientela
 • dlouhodobá smlouva na pozemek

Pronájmy

Myčka č.1:

 • plocha: 1 762 m²
 • nájemné: 22 990 Kč / měsíc

Myčka č.2:

 • plocha: 1 800 m²
 • nájemné: 22 000 Kč / měsíc

Zaměstnanci

Zaměstnanec myčky: 2x

 

Zadluženost

 • Nesplacené dluhy společnosti budou zplaceny z převodní ceny – nový majitel převezme společnost bez dluhů

Celkové roční tržby

 • Průměr: 4,5 mil. Kč / rok

Roční zisk (EBITDA)

 • 2016: 2,5 mil. Kč / rok

Ostatní informace

Délka fungování: 8

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

 

Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

zástupce pro: Jihomoravský kraj, Středočeský kraj, Jihočeský kraj
+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V případě zájmu nám napište!


Souhlasím s pravidelným zasíláním nových nabídek firem k prodeji.