MENU ☰

Kovovýroba průmyslových zařízení a komponentů

Investiční teaser

Jihomoravský kraj, Česká republika

číslo nabídky: 180058

Fotografie je ilustrační
Prodejní cena 10 000 000 Kč
Tržby
Obrat, respektive tržby vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem tovaru a služeb během účetního období.
13 000 000 Kč
EBITDA
EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Roční EBITDA je vyjádřeno jako zisk před odečtením úroků, daní a odpisů v daném roce.
3 300 000 Kč
Aktiva
Celková výše dlouhodobého a oběžného majetku ve firmě vyjádřena v netto účetních hodnotách.
1 500 000 Kč
Čistý dluh
Čistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako výše úročeného úvěru minus hotovost ve firmě.
0 Kč
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr ke dni zveřejnění nabídky.
9

Potenciál růstu

Stabilní příjem

Více než 20 let historie

Základní informace

Předmětem prodeje 80% podíl ve společnosti zabývající se především kovovýrobou – zpracování plechu, výroba svařovaných konstrukcí, povrchové úpravy, soustružnické a frézařské práce, elektroinstalace strojních zařízení. Společnost funguje již 20 let a posledních letech dosahuje stabilní úroveň tržeb a zisků.

60 % výrobků jsou jednotlivé komponenty pro průmyslová zařízení, jako jsou:

 • tryskací (pískovací linky) linky,
 • robotická pracoviště,
 • výrobní linky.

40 % výrobků jsou hotová zařízení objednaná odběrateli opakovaně, jako jsou:

 • stolní fréza na opracování pracovních desek kuchyní z materiálu korean,
 • ruční frézy na opracování pracovních desek kuchyní z materiálu korean,
 • stolní Bruska na opracování pracovních desek kuchyní z materiálu korean,
 • topné stoly na tváření pracovních desek kuchyní z materiálu korean,
 • trezorové skříně pro Banky,
 • plechové rozvaděče.

Většina zákazníků společnosti jsou odběratelé z Rakouska. Tito zákazníci mají se společností dlouhodobé vztahy, ty však nejsou závislé na osobě současného majitele, proto nehrozí, že by po prodeji firmy některý z nich spolupráci ukončil.

V majetku společnosti se nachází veškeré vybavení protřebné pro výrobu a provoz, v hodnotě cca 1 500 000 Kč. Podnik působí v pronajatých prostorech o velikosti 600 m2.

Pro podnik pracuje 9 zaměstnanců, z toho 2 vedoucí pracovníci, 4 pracovníci ve výrobě, 1 pracovnice pro účetnictví na částečný úvazek a 2 pracovníci ve výrobě na částečný úvazek. Činností vedoucích pracovníků je logistika, nákup, kooperace a vedení výroby. Ostatní činnosti v oblasti vedení společnosti (nabídky, kalkulace/fakturace, částečná komunikace se zákazníky) v současnosti vykonává majitel.

Všichni zaměstnanci zůstanou ve společnosti i po jejím prodeji novému majiteli. Současný majitel je ochoten po určitý čas vypomáhat novému majiteli a přenést na něj veškeré know-how. Společnost je zcela funkční a může bez přestávky fungovat ihned po nabytí novým majitelem.

Podíl na společnosti 20 % přenechal majitel dvěma zaměstnancům na vedoucích pozicích, jako motivační odměnu. Proto se na prodej nabízí jen 80% podíl ve společnosti.

Hmotný majetek

 • vybavení pro výrobu  a provoz: 1 500 000 Kč

Nehmotný majetek

 • dlouhodobí zákazníci
 • know – how

Pronájmy

Výrobní prostory:

 • plocha: 600 m²
 • nájemné: 62 000 Kč / měsíc

Zaměstnanci

 • vedoucí pracovník: 2x
 • pracovník ve výrobě: 4x + 2x částečný úvazek
 • účetní: 1x částečný úvazek

Celkové roční tržby

 • 2018 (odhad): 13 mil. Kč
 • 2017: 13 mil. Kč
 • 2016: 13 mil. Kč
 • 2015: 12,5 mil. Kč

Roční zisk (EBITDA)

 • 2018 (odhad): 3,3 mil. Kč
 • 2017: 3,3 mil. Kč
 • 2016: 3,8 mil. Kč
 • 2015: 3,6 mil. Kč

Ostatní informace

Délka fungování: 20 let

Důvod prodeje: odchod do důchodu

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 80% podíl v s.r.o.

Hodnocení business brokera

Společnost má dlouhou historii a díky dlouhodobým vztahům se zákazníky dosahuje stabilní výsledky. Při navýšení kapacity firmy jsou však možnosti pro její další růst, jelikož odbyt pro produkci by byl zajištěn. Kupujícím by měl být někdo kdo dokáže nahradit činnost současného majitele, která je nad rámec možností vedoucích pracovníků.

Mám zájem o více informací

Ing. Michal Volník

jednatel společnosti

zástupce pro: Praha, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Vysočina, Slovensko
+420 702 929 980
volnik@inbase.cz

V případě zájmu nám napište!

Souhlasím s pravidelným zasíláním nových nabídek firem k prodeji.