MENU ☰

Nejoblíbenější taxislužba v lukrativním městě Český Krumlov

Investiční teaser

Jihočeský kraj, Česká republika

číslo nabídky: 170078

Fotografie je ilustrační
Prodejní cena 2 200 000 Kč
Tržby
Obrat, respektive tržby vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem tovaru a služeb během účetního období.
2 900 000 Kč
EBITDA
EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Roční EBITDA je vyjádřeno jako zisk před odečtením úroků, daní a odpisů v daném roce.
900 000 Kč
Aktiva
Celková výše dlouhodobého a oběžného majetku ve firmě vyjádřena v netto účetních hodnotách.
na vyžádání
Čistý dluh
Čistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako výše úročeného úvěru minus hotovost ve firmě.
na vyžádání
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr ke dni zveřejnění nabídky.
7

Dobré jméno

Rostoucí tržby

Rychlá návratnost

Základní informace

Předmětem prodeje je s.r.o. provozující taxi službu v lukrativním turistickém městě Českém Krumlově. Taxislužba funguje již 7 let a majitel prodává 100% podíl.

Součástí prodeje je společnost s majetkem čítajícím 3 automobily s rokem výroby 2015 až 2018, 9 měsíců před splatností, možné doplatit, možnost odkupu. Plně vybavené pro taxi se všemi náležitostmi vysílačkami licencí apod.  Společnost má vyřízenou registrovanou ochrannou známku na svoji obchodní značku a název podniku na 10 let, což je velkou výhodou.

Taxislužba vlastní dvě telefonní čísla, přes které získává zakázky. Společnost má v nájmu kanceláře, prostory pro dispečink a 3 parkovací místa v centru města. Velmi důležitou součástí jsou modré karty vjezdu do historického centra (není možné bez nich podnikat v ČK). 

Tržby podniku kontinuálně rostou, od cca 1,5 mil. Kč v roce 2014 až po 3 mil. Kč v roce 2017 (zatím odhad), taktéž roste i zisk společnosti, v roce 2017 se očekává cca 900 tis. Kč. Na mzdy se platí cca 580 tis. Kč. Firma odveze přibližně 4000 zákazníků měsíčně. 

Majitel je po prodeji ochoten předat veškeré know-how, kontakty na zákazníky ale i dodavatele novému majiteli, přičemž se zavázal zůstat ve firmě jako dopomoc i nějaký čas po prodeji. Činnost stávajícího majitele ve firmě zabírá 4 hodiny denně. 

Majitel uvedl důvod, protože podle jeho slov, podnik se má prodávat, když se mu daří. Společnost je momentálně jasná jednička ve svém regionu, na druhé straně má ještě velké rezervy v potenciálu, cca 65% – 35% zakázek odmítá, poněvadž je nestíhá uspokojit. Návratnost investice je do 3 let.

Cena bez vozového parku: 2 200 000 Kč

Hmotný majetek

 • automobily – 3x ročníky 2015-2018
 • vybavení automobilů potřebné pro provoz

Nehmotný majetek

 • přebytek zakázek
 • dobrý a stabilní pracovní tým
 • smlouvy s mnoha firmami
 • stání na náměstí
 • modré karty pro vjezd do centra
 • facebook stránka
 • licence

Pronájmy

 • 3 parkovací místa
 • 16 metrů čtverečních prostor pro dispečink

Zaměstnanci

 • Manažerka provozu, vedoucí dispečinku, jiní zaměstnanci.
 • Počet úvazků – 7
 • počet DPP – 15-20

Zadluženost

 • leasing na vozidla před splatností 9 měs.

Celkové roční tržby

 • 2014: cca 1 500 000 Kč
 • 2015: cca 2 600 000 Kč
 • 2016: cca 2 900 000 Kč

Roční zisk (EBITDA)

 • 2014: 350 000 Kč
 • 2015: 750 000 Kč
 • 2016: 900 000 Kč

Ostatní informace

Délka fungování: 7 let

Důvod prodeje: přesun aktivit majitele jinak

Právní forma: s.r.o. + OSVČ

Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

Hodnocení Business Brokera

Akvizice již zavedené taxislužby je určitě jednodušší varianta než zakládání nové, vzhledem k povolením a licencím, které má daná společnost již vyřízené. Další povolení ke vjezdu do historického centra města je totiž prakticky nedosáhnutelné a to je základ pro podnikání. Vhodné především pro majitele jiných taxi služeb jako příležitost pro expanzi a vstup na trh. Potenciál rozvoje této taxi služby v Českém Krumlově je ještě hodně veliký, jelikož zatím nejde na 100% svého potenciálu.

Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

zástupce pro: Jihomoravský kraj, Středočeský kraj, Jihočeský kraj
+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V případě zájmu nám napište!

Souhlasím s pravidelným zasíláním nových nabídek firem k prodeji.