MENU ☰

Rychle rostoucí dodavatel elektrické energie a zemního plynu

Investiční teaser

Praha, Česká republika

číslo nabídky: 180050

Fotografie je ilustrační
Prodejní cena 6 000 000 Kč
Tržby (odhad)
Obrat, respektive tržby vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem tovaru a služeb během účetního období.
35 000 000 Kč
EBITDA (odhad)
EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Roční EBITDA je vyjádřeno jako zisk před odečtením úroků, daní a odpisů v daném roce.
-250 000 Kč
Aktiva
Celková výše dlouhodobého a oběžného majetku ve firmě vyjádřena v netto účetních hodnotách.
na vyžádání
Čistý dluh
Čistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako výše úročeného úvěru minus hotovost ve firmě.
1 500 000 Kč
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr ke dni zveřejnění nabídky.
0

Hodnotné know-how

Rostoucí tržby

Velký potenciál růstu

Základní informace

Předmětem prodeje je mladá a dynamická společnost, zaměřená na prodej elektrické energie a zemního plynu koncovému zákazníkovi. Společnosti funguje již třetím rokem, přičemž se za tento krátký čas dostala z nuly na odhadovanou úroveň 35 mil. Kč tržeb v roce 2018. Společnost je vlastněna v současnosti třemi fyzickými osobami.

Společnost ma uzavřené smlouvy s distributory po celé ČR, taktéž EFET smlouvy na nákup elektřiny i zemního plynu. Společnost vlastní všechny potřebné licence na obchod s elektřinou, licence na obchod s plynem, povolení celního úřadu k nabití zemního plynu i elektrické energie bez daně, licence k obchodování na denním a vnitrodenním trhu OTE, má zaplacenou kauci OTE.

Portfolio klientů je vyvážené, převažují domácnosti (co do počtu odběrných míst) a malé a střední podniky (provozovny, kavárny, hotely, menší výrobny). Jedná se o cca 2.000 odběrných míst elektrické energie, 300 odběrných míst na zemní plyn. Většina smluv (80%) je uzavřeno na dva roky, zbytek je uzavřen na dobu neurčitou. 

Společnost nepracuje s žádnými zaměstnanci nebo kmenovými obchodníky, spolupracujeme se třemi zprostředkovatelskými společnostmi. Kontokorent ve výši 1,5 mil. Kč je k dispozici, ale aktuálně není čerpán – je využíván hlavně v zimních měsících, kdy je nutné složit na distribuce vyšší jistiny (díky vyšším spotřebám komodit). 

Podnik se prodává z důvodu orientace na jiné projekty.

Majetek

 • výpočetní technika
 • kancelářské vybavení
 • software s multilicencí – energetický informační systém
 • Odhadovaná hodnota do 1.000.000 Kč
 • licence, povolení
 • Škoda Octavia
 • smlouvy s koncovými odběrateli

Pronájmy

 • Kanceláře

Zaměstnanci

 • Společnost nemá zaměstnance
 • spolupracuje s externí firmou

Zadluženost

Typ dluhu:

 • kontokorent – aktuálně není čerpán
 • výše úvěrového limitu 1,5 mil. Kč

Celkové roční tržby

 • 2018 (odhad): 35 000 000 Kč
 • 2017: 25 000 000 Kč
 • 2016: 3 000 000 Kč

Roční zisk (EBITDA)

 • 2018 (odhad): – 250 000 Kč
 • 2017: -250 000 Kč
 • 2016: -200 000 Kč

Ostatní informace

Délka fungování: 3 roky

Důvod prodeje: orientace majitelů na jiné projekty

Právní forma: a.s.

Předmět prodeje: 100% akcií

Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

zástupce pro: Jihomoravský kraj, Středočeský kraj, Jihočeský kraj
+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V případě zájmu nám napište!

Souhlasím s pravidelným zasíláním nových nabídek firem k prodeji.