Společnost prodávající hnojiva s výhradním zastoupením - InBase

Společnost prodávající hnojiva s výhradním zastoupením

Bratislavský kraj, SR

číslo nabídky: 190073

Omlouváme se,
tato nabídka již není aktivní
Prodejní cena 7 140 000 Kč
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
0 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
7 781 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
9 let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
2 167 500 Kč
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
2

Dobré jméno

Výhradní zastoupení

Žádné zadlužení

Základní informace

Předmětem prodeje je společnost zabývající se prodejem listových hnojiv v zemědělství. Tato společnost má výhradní zastoupení dvou značek pro Slovenskou republiku. Společnost funguje již od roku 2015 a za tuto dobu si vytvořila dobré jméno na trhu. V současnosti má více než 100 pravidelných zákazníků, kterými jsou převažně velká družstva.

Jednou z hlavních výhod je velmi dobrý kontrakt s dodavatelem a také výhradní zastoupení dvou značek, což upevňuje pozici společnosti na trhu. Dále je to široká databáze potencionálních zákazníků na Slovensku, včetně jejich potencionálu nákupu. Samozřejmostí jsou i moderní webové stránky.

Firma zaměstnává dva prodejce na živnostenský list. Sám majitel se stará o správný chod firmy, zajišťuje prodej a rozvoj, stará se o administrativu a marketing. Tyto činnosti mu zaberou max. 3 dny v týdnu v sezóně, mimo sezónu se jedná max. o 2 dny v týdnu. Po prodeji tedy bude muset nový majitel přijmout nové zaměstnance nebo tyto činnosti vykonávat sám. Jinak je firma zcela funkční a můž bez přestání fungovat ihned po nabytí novým majitelem.

Při větším zaměření na marketing (investice, čas) je ve firmě potenciál k násobnému růstu obratu.

Hmotný majetek

 • zásoby v hodnotě: 23 800 €

Nehmotný majetek

 • výhradní zastoupení dvou značek
 • kontrakty s dodavateli
 • databáze aktivních klientů
 • know – how

Zaměstnanci

 • externě OSVČ: 2x

Celkové roční tržby

 • 2019 (odhad): 330 tis. €
 • 2018: 305 tis. €
 • 2017: 249 tis. €
 • 2016: 75 tis. €

Ostatní informace

Délka fungování: 4 roky

Důvod prodeje: jiné aktivity a vzdálenost

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

 

Mám zájem o více informací

Podobné nabídky v databáze

Další nabídky

Ing. Michal Volník

jednatel společnosti

+420 702 929 980

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: