MENU ☰

Společnost zaměřena převážně na CNC obrábění

Investiční teaser

Středočeský kraj, Česká republika

číslo nabídky: 190049

Fotografie je ilustrační
Prodejní cena Cena dohodou
Tržby
Obrat, respektive tržby vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem tovaru a služeb během účetního období.
57 000 000 Kč
EBITDA
EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Roční EBITDA je vyjádřeno jako zisk před odečtením úroků, daní a odpisů v daném roce.
3 000 000 Kč
Aktiva
Celková výše dlouhodobého a oběžného majetku ve firmě vyjádřena v netto účetních hodnotách.
na vyžádání
Čistý dluh
Čistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako výše úročeného úvěru minus hotovost ve firmě.
0 Kč
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr ke dni zveřejnění nabídky.
45

Dlouhodobí odběratelé

Kvalitní personál

Nemovitost součástí

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti se sídlem ve Středočeském kraji, která se zabývá CNC obráběním, montážemi a svařováním konstrukcí.

Společnost provádí kusové obrábění všech materiálů, kde tato činnost tvoří 80 % tržeb, zbylých 20 % tržeb potom tvoří montáže a svařování.

Součástí prodeje je výrobní budova a administrativní plochy s výměrou 2000 m², veškeré stroje v majetku společnosti, certifikace ISO 9001 a stabilní portfolio zákazníků. Mezi zákazníky společnosti patří zejména firmy zabývající se strojním průmyslem a automatizací.

V současné době je ve společnosti zaměstnáno 45 dlouhodobých pracovníků, kteří mohou v zaměstnaneckém poměru setrvat i po nabytí novým majitelem.

Hmotný majetek

  • veškeré strojní zařízení

Nehmotný majetek

  • portfolio zákazníků
  • certifikace ISO 9001

Nemovitosti

  • výrobní budova
  • adinistrativní plochy

Zaměstnanci

  • HPP: 45x

Celkové roční tržby

  • 2018: 57 mil. Kč
  • 2017: 50 mil. Kč

Roční zisk (EBITDA)

  • 2018: 3 mil. Kč
  • 2017: 2,4 mil. Kč

Ostatní informace

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

 

Mám zájem o více informací

Ing. Michal Volník

jednatel společnosti

zástupce pro: Praha, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Vysočina, Slovensko
+420 702 929 980
volnik@inbase.cz

V případě zájmu nám napište!

Souhlasím s pravidelným zasíláním nových nabídek firem k prodeji.