MENU ☰

Společnost zaměřující se na ekologické zpracování elektrošrotu a autovraků

Investiční teaser

Ústecký kraj, Česká republika

číslo nabídky: 170054

Chráněná dílna
Fotografie je ilustrační
Prodejní cena 15 000 000 Kč
Tržby
Obrat, respektive tržby vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem tovaru a služeb během účetního období.
5 500 000 Kč
EBITDA
EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Roční EBITDA je vyjádřeno jako zisk před odečtením úroků, daní a odpisů v daném roce.
na vyžádání
Aktiva
Celková výše dlouhodobého a oběžného majetku ve firmě vyjádřena v netto účetních hodnotách.
11 300 000 Kč
Čistý dluh
Čistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako výše úročeného úvěru minus hotovost ve firmě.
0 Kč
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr ke dni zveřejnění nabídky.
14

Potenciál růstu

Více než 20 let historie

Výhodná poloha

Základní informace

Předmětem prodeje je společnost, která se primárně zaměřuje na ekologické zpracování elektrošrotu, autovraků a motorových vozidel, skartaci materiálů a surovinové využití přebíraných odpadů.

Společnost funguje již 21 let a mezi svými dodavateli a koncovými zákazníky má velmi dobrou pověst. Společnost zhotoví průměrně 1000 zakázek ročně. Zpracovatelská kapacita firmy za rok je 3210 tun.

Zajímavostí je, že společnost funguje jako chráněná dílna, což umožňuje poskytování náhradního plnění svým obchodním partnerům a možnost využití výhod pro chráněná pracovní místa.

Společnost sídlí v areálu, jehož celková výměra je 10 856 m2. Součástí tohoto areálu jsou skladové a montážní haly, administrativní budova se sociálním zázemím, nákladní rampa, manipulační a stavební pozemky, digitální mostní váha či komunikace (panel+asfalt). Budovy z celého areálu zabírají cca 2 600 m2. K výše zmíněnému areálu si majitel pronajímá ještě plochu 2 022 m2která je využívána jako parkoviště autovraků.

Důležité je zmínit, že areál se nachází na velmi lukrativním místě, v průmyslové zóně města.

Co se týká hmotného majetku, součástí prodeje firmy jsou 2 nákladní vozidla, hydraulický lis, 2 vysokozdvižné vozíky, digitální mostní váha, servisní auto zvedák, dělička obrazovek, veškeré vybavení administrativní budovy, úložné přepravní kontejnery a skladovací zařízení, montážní nářadí, PC včetně software, tiskárny a ostatní provozní výbava na všech pracovištích + vytápění (kotel 48 kW + kotel 32 kW)

Z nehmotného majetku jsou k dispozici zejména know-how, licence, povolení, souhlasy k prováděné činnosti, ochranná známka, databáze kontaktů na dodavatele a koncové zákazníky, webové stránky, FB, Twitter.

Ve firmě je aktuálně zaměstnáno 14 zaměstnanců.

Prodávající by si přál, aby zaměstnanci zůstali i po prodeji ve společnosti, jelikož jde o zkušené zaměstnance, kteří působí ve firmě již řadu let a jistě budou přínosem i novému vlastníkovi.

Společnost je zcela funkční a může bez přestání fungovat i po nabytí novým majitelem. Prodávající v rámci know-how zajistí zaškolení nového majitele i předání všech obchodních hodnot. Po dobu několika měsíců po prodeji je možné spolupracovat na principu asistence či poradenství.

Součástí prodeje bude veškerý hmotný a nehmotný majetek společnosti.

Firma bude ke dni převodu předána bez pohledávek a závazků, bez zástavních práv a břemen. Přechod práv a odpovědností musí být řešen smluvně.

Majitel prodává firmu z důvodů odchodu zakladatele do důchodu, přičemž nemá nikoho, komu by mohl firmu předat.

 

Hmotný majetek

 • 2x nákladní vozidla,
 • hydraulický lis,
 • 2x vysokozdvižný vozík,
 • digitální mostní váha,
 • servisní auto zvedák,
 • dělička obrazovek,
 • veškeré vybavení administrativní budovy,
 • úložné přepravní kontejnery a skladovací zařízení,
 • montážní nářadí,
 • PC včetně softwaru,
 • tiskárny a ostatní provozní výbava na všech pracovištích
 • vytápění (kotel 48 kW + kotel 32 kW)

Nehmotný majetek

 • know-how,
 • licence,
 • povolení,
 • souhlasy k prováděné činnosti,
 • ochranná známka,
 • databáze kontaktů na dodavatele a koncové zákazníky,
 • webové stránky,
 • FB,
 • Twitter.

 

Nemovitosti

Polocha celého areálu: 10 856 m²

Budovy: 2 600 m²

Zaměstnanci

THP pracovníci: 3x

Ostatní provoz: 11x

Celkové roční tržby

 • 2016: 5 620 000 Kč
 • 2015: 5 390 000 Kč
 • 2014: 6 910 000 Kč

Ostatní informace

Délka fungování: 21 let

Důvod prodeje: odchod do důchodu

Právní forma: a.s.

Předmět prodeje: obchodní závod

Hodnocení Business Brokera

Velkou devízou prodávané společnosti je její lukrativní poloha a to hned ze dvou důvodů. Zaprvé se nachází v průmyslové zóně okresního města. A zadruhé, jiná firma, která by se zabývala podobnou zpracovatelskou činností, se nevyskytuje v okruhu 80 km. Navíc zpracovatelská kapacita firmy je každoročně využívána cca. jen z 30%, což může za předpokladu získání další zákazníků představovat poměrně velký potenciál růstu zisků do budoucna.

Mám zájem o více informací

Ing. Michal Volník

jednatel společnosti

zástupce pro: Praha, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Vysočina, Slovensko
+420 702 929 980
volnik@inbase.cz

V případě zájmu nám napište!

Souhlasím s pravidelným zasíláním nových nabídek firem k prodeji.