Spoločnosť so zameraním na oceľové konštrukcie a zámočnícku výrobu

Bratislavský kraj, SR

číslo nabídky: 200001

Omlouváme se,
tato nabídka již není aktivní
Cena nižšia ako hodnota majetku
Prodejní cena 43 200 000 Kč
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
0 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
14 560 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
30 let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
na vyžádání
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
9

Hodnotná nemovitost

Více než 25 let historie

Výborné reference

Základné informácie

Predmetom predaja je 100% podiel v spoločnosti zameranej na výrobu, dodávky a montáž oceľových konštrukcií a zámočníckych výrobkov pre stavebné firmy. Špecializuje sa na atypické projekty oceľových a zámočníckych konštrukcií. Spoločnosť pôsobí na trhu už viac ako 25 rokov a jej zákazníkmi aj dodávateľmi sú prevažne slovenské spoločnosti. V súčasnosti profituje mimo iné aj s viacerých dlhodobých kontraktov s odberateľmi.

Výrobné a kancelárske priestory podniku sa nachádzajú vo vlastnej hale s dvomi 5t žeriavmi a ich rozloha je 2 040 m2, k nim tiež patria voľné spevnené plochy, parkoviská a cesty o rozlohe 3 500 m2. Odhad hodnoty tejto nehnuteľnosti je podľa aktuálneho posudku 1 550 000 €. Firma je tiež plne technologicky vybavená na výrobu oceľových konštrukcií. Hodnota strojného vybavenia sa podľa znaleckého posudku odhaduje na 250 000 €.

V stálom pracovnom pomere má firma 9 zamestnancov, z toho 6 výrobných v profesii zámočník – zvárač – montážnik a 3 manažérskych (výrobno-technický manažér , administratívno – ekonomická manažérka a obchodno – logistický manažér). Stav zamestnancov zostane nezmenený aj po predaji spoločnosti. Súčasní majitelia sú zodpovední za vedenie firmy a zásadné rozhodnutia, ich činnosť bude musieť byť po predaji nahradená novým majiteľom alebo dodatočnými zamestnancami.

Hlavným dôvodom predaja firmy sú zdravotné problémy majiteľov. Spoločnosť je ináč plne funkčná a ihneď dostupná na prevod novému vlastníkovi. Ponechanie výroby v aktuálnom stave aj po predaji nie je podmienkou, čomu zodpovedá aj predajná cena, ktorá je stanovená vo výške hodnoty majetku spoločnosti. Kupujúci tak môže využiť nehnuteľnosť a stroje podľa svojich predstáv, prípadne aj pre iné zameranie podniku.

Hmotný majetok

 • technologické vybavenie: 250 000 €

Nehmotný majetok

 • dlhodobé zmluvy s odberateľmi
 • webové stránky, domény
 • know-how

Nehnuteľnosti

Výrobná hala a kancelárske priestory

 • rozloha budov: 2 040 m2
 • ďalšie plochy: 3 500 m2
 • odhad hodnoty: 1 550 000 €

Zamestnanci

 • výrobní zamestnanci: 6x
 • manažérski zamestnanci: 3x

Celkové ročné tržby

 • 2020: 350 tis. €
 • 2019: 560 tis. €
 • 2018: 640 tis. €
 • 2017: 480 tis. €

Ročný zisk (EBITDA)

 • 2020: – 6 tis. €
 • 2019: 45 tis. €
 • 2018: 53 tis. €
 • 2017: – 5 tis. €

Ostatné informácie

Dĺžka fungovania: viac ako 25 rokov

Dôvod predaja: zdravotné dôvody

Právna forma: s.r.o.

Predmet predaja: 100% podiel v s.r.o.

 

Mám zájem o více informací

Ing. Michal Volník

jednatel společnosti

+420 702 929 980

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: