MENU ☰

Stavební společnost s vlastní betonárnou

Investiční teaser

Kraj Vysočina, Česká republika

číslo nabídky: 190039

Fotografie je ilustrační
Prodejní cena 15 000 000 Kč
Tržby
Obrat, respektive tržby vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem tovaru a služeb během účetního období.
8 822 000 Kč
EBITDA
EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Roční EBITDA je vyjádřeno jako zisk před odečtením úroků, daní a odpisů v daném roce.
na vyžádání
Aktiva
Celková výše dlouhodobého a oběžného majetku ve firmě vyjádřena v netto účetních hodnotách.
na vyžádání
Čistý dluh
Čistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako výše úročeného úvěru minus hotovost ve firmě.
5 220 000 Kč
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr ke dni zveřejnění nabídky.
7

Kvalitní personál

Nasmlouvané zakázky

Veškeré zařízení v ceně

Základní informace

Předmětem prodeje je stavební společnost zabývající se realizací staveb včetně jejich změn a udržování. Společnost se také specializuje na výrobu stavebních hmot. Na trhu funguje již více než 8 let.

Hlavní činnosti, kterými se podnik zabývá jsou zejména:

 • Realizace nových staveb
 • Rekonstrukce
 • Ploty
 • Fasády
 • Příprava terénu
 • Míchání transportních a zavlhlých směsí betonů

Odběratelé i dodavatelé společnosti jsou z České republiky. Průměrně má společnost dvanáct objednávek ročně. V současné době je v podniku zaměstnáno sedm osob, které mohou v zaměstnaneckém poměru setrvat i po prodeji. Společnost má dva majitele, z toho se jeden věnuje obchodu a financím, časová náročnost této činnosti je osm hodin denně. Druhý majitel se zaměřuje na výrobu a techniku s časovou náročností osm hodin denně.

Součástí prodeje je hmotný majetek ve tržní hodnotě až 11,2 mil. Kč, který zahrnuje především betonárnu, JCB nakladače, osobní automobily, lešení, vibrační desky a drobný majetek jako jsou počítače, tiskárny a elektronářadí. Dále prodej také zahrnuje budovu s kancelářemi a sklady v hodnotě 1,9 mil Kč, pozemky v hodnotě 180 tis. Kč, uzavřené smlouvy na stavební práce v hodnotě 6 mil. Kč, databázi klientů, webové stránky a průkazní zkoušky pro výrobu betonových směsí.

Společnost má úvěry ve výši 5,2 mil. Kč, které budou splaceny z prodejní ceny.

V roce 2018 došlo k jednorázovému poklesu tržeb, a to z důvodu personálních změn ve společnosti a plánované stěhování firmy a betonárny do nových prostor. V roce 2019 však došlo k stabilizaci firmy, a očekává se návrat výše tržeb na vyšší hodnoty. Betonárnu však z důvodu vystavení povolení a souhlasů bude společnost moci otevřít až v roce 2020. Z toho důvodu se společnost teď soustředí na stavební činnost, která by měla dosáhnout tržeb na úrovni sumy cca 18 milionů Kč.

Důvodem prodeje jsou osobní důvody majitelů a podnik bude k dispozici ihned po prodeji. Možná je i varianta odkupu společnosti s ponecháním úvěrů ve společnosti – v takovém případě by byla cena společnosti nižší o aktuální hodnotu dluhu ve společnosti.

Hmotný majetek

 • 7x automobil
 • 2x betonárna AMB 20 (spolu hodnota 10 mil. Kč)
 • 2X JCB nakladač
 • lešení
 • drobný majetek (pc, tiskárny, elektronářadí, 2x vibrační desky, řezačka na dlažbu)
 • Tržní hodnota souboru majetku: 11,3 mil. Kč

Nehmotný majetek

 • databáze klientů
 • webové stránky
 • průkazní zkoušky pro výrobu betonových směsí
 • uzavřené smlouvy na stavební práce v hodnotě 6 mil. Kč

Nemovitosti

 • budovy v hodnotě 1,9 mil. Kč
 • pozemek v hodnotě 180 tis. Kč

Zaměstnanci

 • 7x zaměstnanec na HPP + subdodovatelé

Zadluženost

Typ dluhu: kontokorent, provozní úvěr, směnka

 • výše dluhu: 5,2 mil. Kč – bude splaceno před prodejem, nový majitel obdrží firmu bez dluhů.

V případě zájmu však budou úvěry ponechány ve firmě – v takovém případě bude cena společnosti ponížena o hodnotu dluhů (bude na úrovni cca 10 mil. Kč).

Celkové roční tržby

 • 2018: 9 mil. Kč
 • 2017: 18 mil. Kč
 • 2016: 19 mil. Kč
 • 2015: 8,5 mil. Kč

Roční zisk (EBITDA)

 • 2018: 150 tis. Kč
 • 2017: 250 tis. Kč
 • 2016: 100 tis. Kč
 • 2015: 101 tis. Kč

Ostatní informace

Délka fungování: 8 let

Důvod prodeje: osobní důvody

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

 

Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

zástupce pro: Jihomoravský kraj, Středočeský kraj, Jihočeský kraj
+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V případě zájmu nám napište!

Souhlasím s pravidelným zasíláním nových nabídek firem k prodeji.