MENU ☰

Výroba matrací s moderními technologiemi

Investiční teaser

Olomoucký kraj, Česká republika

číslo nabídky: 170022

Zavedená značka
Fotografie je ilustrační
Prodejní cena 45 000 000 Kč
Tržby
Obrat, respektive tržby vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem tovaru a služeb během účetního období.
60 000 000 Kč
EBITDA
EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Roční EBITDA je vyjádřeno jako zisk před odečtením úroků, daní a odpisů v daném roce.
na vyžádání
Aktiva
Celková výše dlouhodobého a oběžného majetku ve firmě vyjádřena v netto účetních hodnotách.
32 000 000 Kč
Čistý dluh
Čistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako výše úročeného úvěru minus hotovost ve firmě.
0 Kč
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr ke dni zveřejnění nabídky.
33

Potenciál růstu

Vlastní nemovitost a pozemky

Výhodná poloha

Základní informace

Předmětem prodeje je firma zabývající se zejména zpracováním polyuretanové pěny a výrobou matrací. Výrobky této firmy jsou jedny z nejkvalitnějších na našem trhu a v mnohých ohledech vysoce převyšují současnou tuzemskou konkurenci. Firma se také věnuje velkoobchodnímu prodeji termicky pojených roun, kokosových desek a latexových jader.

Společnost funguje již 23 roků a mezi svými obchodními partnery má velmi dobrou pověst, z čehož vyplývá, že většina zakázek pochází od stabilních odběratelů.

Areál společnosti se rozkládá na zhruba 30 000 m2 a je situován na lukrativním místě nedaleko dálnice. Výrobní haly, sklady a administrativní budova o výměře 5 000 m2 jsou součástí zmíněného areálu.

Ve společnosti za poslední 5 let proběhly investice ve výši více jak 13 milionů Kč. A to především do výrobních CNC strojů a balících strojů. Dále probíhaly průběžné investice do výrobních hal (střechy, podlahy, vzduchotechnika, výměna oken apod.).

Důležité je zmínit, že společnost vlastní veškeré technologie a vybavení nutné jak pro výrobu, tak i obchodní činnost.

Jen hmotný majetek spojený s prodejem je odhadován na více jak 26 milionů Kč, plus skladové zásoby výrobních surovin v odhadované výší 8 – 10 milionů Kč.

Z nehmotného majetku budou k dispozici zejména webové stránky, databáze kontaktů na kvalitní odběratele a dodavatele, firemní software, know-how a v neposlední řadě dobré jméno u koncových zákazníků.

V podniku je momentálně zaměstnáno 33 zaměstnanců. Z toho je 5 THP. Majitel netrvá na udržení všech stávajících zaměstnanců, ale myslí si, že setrvání minimálně těch klíčových zaměstnanců ve společnosti i po prodeji, může být pro nového majitele velmi zajímavou přidanou hodnotu do budoucna.

Činnosti současných majitelů jsou převážně manažerské a obchodní. Společnost je jinak zcela funkční a může bez přestání fungovat ihned po nabytí novým majitelem. Důležité je zmínit, že společnost by po prodeji novému majiteli nebyla zatížena žádným dluhem. Současní majitelé jsou ochotni nového majitele zaškolit a na chodu společnosti se podílet po dobu několika následujících měsíců po prodeji.

Roční obrat společnosti je stabilní a již několik let se drží kolem 60 milionů Kč.

Majitelé prodávají firmu ze zdravotních důvodů a také proto, že si chtějí užít důchodový věk.

Majetek

Hmotný majetek

 • 2x nákladní automobil

 • 1x dodávka

 • 3x osobní automobil

 • 5x CNC stroj

 • 1x lis

 • technologie výroby

 • manipulační technika

 • IT vybavení

 • skladové zásoby (8 000 000 – 10 000 000 Kč)

Nehmotný majetek

 • webové stránky
 • seznam odběratelů a dodavatelů,
 • know-how
 • ISO normy
 • certifikáty ITC
 • osvědčení

Nemovitosti

Pozemky celkem: 30 000 m²

Výrobní haly: 3 500 m²

Sklady: 1 000 m²

Administrativní budova: 650 m² (3 podlaží + podsklepení)

Zaměstnanci

Technicko-hospodářští pracovníci: 5x

Pracovníci výroby: 28x

Finance

Celkové roční tržby

 • 2016: 60 000 000 Kč
 • 2015: 66 000 000 Kč
 • 2014: 64 500 000 Kč

Roční zisk (EBITDA)

 • na vyžádání

Ostatní informace

Délka fungování: 23 let

Důvod prodeje: zdravotní problémy a odchod do důchodu

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl s.r.o.

 

Hodnocení Business Brokera

Jedná se o výrobní firmu s velmi zajímavou historií a rostoucími ročními obraty. Za poslední roky proběhly nemalé investice do renovace celého areálu společnosti a modernizace výroby. Možnost využít rozsáhlé volné pozemky areálu k rozšíření výroby. Za předpokladu intenzivnější obchodní činnosti (noví odběratelé) je u tohoto podniku, i při stávající výrobní kapacitě, poměrně velký potenciál možného růstu ročních tržeb. Z hlediska distribuce stojí za zmínku i výhodná poloha podniku.

Mám zájem o více informací

Bc. Jiří Finger

business broker

zástupce pro: Olomoucký, Karlovarský, Zlínský, Královéhradecký kraj
+420 602 775 616
finger@inbase.cz

V případě zájmu nám napište!


Souhlasím s pravidelným zasíláním nových nabídek firem k prodeji.

Vítejte na InBase.cz. Kam dál?