MENU ☰

Zavedená projektová kancelář zaměřená na vodohospodářské stavby

Investiční teaser

Praha, Česká republika

číslo nabídky: 180035

Fotografie je ilustrační
Prodejní cena 4 500 000 Kč
Tržby
Obrat, respektive tržby vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem tovaru a služeb během účetního období.
7 500 000 Kč
EBITDA
EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Roční EBITDA je vyjádřeno jako zisk před odečtením úroků, daní a odpisů v daném roce.
1 300 000 Kč
Aktiva
Celková výše dlouhodobého a oběžného majetku ve firmě vyjádřena v netto účetních hodnotách.
300 000 Kč
Čistý dluh
Čistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako výše úročeného úvěru minus hotovost ve firmě.
0 Kč
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr ke dni zveřejnění nabídky.
3

Dobré jméno

Nasmlouvané zakázky

Více než 25 let historie

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti zabývající se projekční a inženýrskou činností. Mezi hlavní činnosti společnosti patří zejména projektování

 • Vodojemů a vodovodů
 • Kanalizačních sítí
 • Čistíren vod a úpraven vody.

Majitel se zabývá touto činností již 25 let a má řadu dobrých referencí. Firma byla do roku 2017 provozována prostřednictvím fyzické osoby, souběžně byla se spoluvlastníkem provozována další jako s.r.o, v roce 2017 byla ale celá firma byla transformována na současnou s.r.o.

Společnost má dostatek zakázek, v současnosti cca 70 ročně. Firma podniká v oboru projektování vodohospodářských staveb, kde je v současné době velký nedostatek kapacit. Zejména menší firmy nemají personální vybavení na komplexní dodávku včetně strojní části, toto společnost řeší vlastní kapacitou, přičemž není závislá na dodavatelích zařízení.

Současný majitel ve firmě pracuje jako projektant, ve společnosti je ochoten zůstat po dobu předávání know-how.

Hmotný majetek

 • Běžné kancelářské vybavení

Nehmotný majetek

 • dobré jméno v oboru
 • kontakty s dodavateli
 • webové stránky

Nemovitosti

 • nejsou

Pronájmy

 • kancelář

Zaměstnanci

Počet zaměstnanců: 4x (3x po prodeji)

Zadluženost

 • žádná

Celkové roční tržby

 • 2014: 10 000 000
 • 2015: 7 500 000
 • 2016: 5 000 000
 • 2017: 7 500 000

Roční zisk (EBITDA)

 • 2014: 3 500 000
 • 2015: 1 500 000
 • 2016: 500 000
 • 2017: 2 000 000

Ostatní informace

Délka fungování: 25 let

Důvod prodeje: věk vlastníka

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

 

Hodnocení Business Brokera

Tato projekční kancelář s dobrými referencemi může být ideální pro firmy, které chtějí rozšířit portfolio služeb, nebo posílit kapacitu svých konzultačních/projekčních služeb. Vhodné také pro firmy z oboru vodohospodářské výstavby, nebo projektanty, kteří nechtějí zakládat svou vlastní kancelář ale spíše profitovat ze zavedené značky.

Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

zástupce pro: Jihomoravský kraj, Středočeský kraj, Jihočeský kraj
+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V případě zájmu nám napište!


Souhlasím s pravidelným zasíláním nových nabídek firem k prodeji.

Vítejte na InBase.cz. Kam dál?