MENU ☰

Zisková společnost zaměřená na prodej a montáž stínící techniky

Investiční teaser

Jihomoravský kraj, Česká republika

číslo nabídky: 180025

Stabilní růst
Fotografie je ilustrační
Prodejní cena 10 100 000 Kč
Tržby
Obrat, respektive tržby vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem tovaru a služeb během účetního období.
40 000 000 Kč
EBITDA
EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Roční EBITDA je vyjádřeno jako zisk před odečtením úroků, daní a odpisů v daném roce.
3 700 000 Kč
Aktiva
Celková výše dlouhodobého a oběžného majetku ve firmě vyjádřena v netto účetních hodnotách.
13 000 000 Kč
Čistý dluh
Čistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako výše úročeného úvěru minus hotovost ve firmě.
0 Kč
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr ke dni zveřejnění nabídky.
16

Dobré jméno

Přebytek zakázek

Stabilně v zisku

Základní informace

Tato společnost na prodej se zabývá prodejem a montáží stínící techniky na profesionální úrovni. Společnost pro své klienty současně zajišťuje i servis a odborné poradenství v této oblasti. Společnost funguje již 5 let, za tuto relativně krátkou dobu se však společnost vypracovala mezi přední dodavatele stínící techniky v ČR a má velký počet skvělých referencí (především Brno a Praha).

Společnost je zaměřená zejména na sektor komerčních zakázek, zakázky však má i u rodinných domů a bytů. V současné době společnost úspěšně působí po celé České republice, jejími zákazníky jsou přední stavební společnosti jako např. Skanska, Metrostav, IMOS, OHL ŽS atd. Mezi svými odběrateli a dodavateli má velmi dobrou pověst. Ve společnosti v současnosti pracuje 16 zaměstnanců (většina s vysokoškolským vzděláním), montáž zabezpečují montážní skupiny složené z OSVČ.

Společnost za poslední roky roste o desítky procent, přičemž objem práce na rok 2018 je již téměř zabezpečen – v měsíci dubnu firma evidovala nasmlouvané zakázky pro rok 2018 v celkové hodnotě 32,5 mil. Kč. Firma má v současnosti zakázek přebytek a musí z kapacitních důvodů odmítat vypracování nabídek. V roce 2018 plánuje společnost dosáhnout obratu 60 mil. Kč a zisku před zdaněním ve výši 4,8 mil. Kč.

Společnost má vytvořenou organizační strukturu, na základě které je obchodní ředitel schopen společnost řídit samostatně. Majitel ale souhlasil se setrváním ve firmě po dobu nezbytnou na bezproblémový převod. Majitel připouští v některých případech i možnost odkupu menšího než 100% podílu (optimálně 70 %). Uvedená valuace uvažuje s běžnou výší hotovosti na bankovních účtech, s běžnou výši úvěrů, závazků a pohledávek a pracovního kapitálu.

Akvizice je ideální pro tuzemského nebo zahraničního investora z oboru, zejména pro výrobce stínící nebo obdobné techniky. Jelikož je ale společnost fungující nezávisle na majiteli, společnost může být vhodnou investicí i pro privátní investory mimo obor.

Hmotný majetek

 • zejména automobily
 • vybavení showroomu
 • skladové zásoby

Nehmotný majetek

 • dopředu nasmlouvané zakázky
 • dobré jméno
 • přebytek zakázek
 • stabilní tým zaměstnanců
 • webové stránky

Nemovitosti

 • Společnost nevlastní nemovitosti

Pronájmy

 • Kanceláře společnosti

Zaměstnanci

 • 16 zaměstnanců
 • 8 montážních skupin (živnostníci) – cca 15 osob.

Zadluženost

 • není

Celkové roční tržby

 • 2016: 30 000 000 Kč
 • 2017: 40 000 000 Kč
 • 2018 (plán): 60 000 000 Kč

Roční zisk (před zdaněním)

 • 2016: 2 352 000 Kč
 • 2017: 3 243 000 Kč
 • 2018 (plán): 4 800 000 Kč.

Ostatní informace

Délka fungování: 5 let

Důvod prodeje: rychlý růst firmy 

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 70-100% podíl v s.r.o.

Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

zástupce pro: Jihomoravský kraj, Středočeský kraj, Jihočeský kraj
+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V případě zájmu nám napište!


Souhlasím s pravidelným zasíláním nových nabídek firem k prodeji.

Vítejte na InBase.cz. Kam dál?