Nová kalkulačka pro ocenění firmy online

Tomáš Šuverík, 15/02/20

Nově si na našem webu InBase.cz mohou majitelé firem vyzkoušet ocenit si firmu prostřednictvím online valuační kalkulačky, která po zadání základních finančních informací a zaměření podniku vypočítá odhad tržní ceny firmy. Výpočet je sice pouze orientační a samozřejmě nemůže zachytit všechny specifika firmy, může ale poskytnout alespoň obraz o tom, jakou cenu by mohl majitel za svou firmu očekávat. Klientům, kteří zvažují prodej své firmy, rádi vypracujeme individuální, detailnější posouzení její hodnoty na základě podrobnějších dat.