Prodej neaktivních firem

Prodáme vaši neaktivní firmu registrovanou k DPH

Ukončili ste podnikání a vlastníte neaktivní firmu?
Pomůžeme vám s jejím prodejem

Umíme zprostředkovat prodej vaší neaktivní společnosti, nebo odkoupíme firmu přímo my.

Díky našim kontaktům umíme najít kupujícího pro vaši firmu.
Pomůžeme vám s celým prodejem tak, že se nebudete muset o samotný proces vůbec starat.

Prodej jakých neaktivních firem umíme zprostředkovat?

Společnosti registrované k DPH


Prodej plátce DPH vám umíme zprostředkovat v relativně krátkém čase, případně odkoupíme společnost přímo my.

Neplátci DPH, kteří
byli plátcemi v minulosti

V tomto případě vás požádáme v součinnosti s námi o opětovnou registraci k DPH a budeme dál postupovat jako při prodeji plátce DPH.


Vlastníte neaktivní společnost, která je plátcem DPH?

  • Vaši firmu můžeme odkoupit ihned za částku 15 - 30 tis. Kč, podle specifik firmy
  • Nebo se vám pokusíme najít zájemce a z prodeje můžete získat víc
  • Náklady na převod a notáře hradíme my, připravíme i veškerou smluvní dokumentaci
  • Podmínkou je správně vedené účetnictví a potvrzení o bezdlužnosti od finančního úřadu
Kontaktovat