Naše služby prodávajícím

Děláme nákup a prodej podniku jednodušším

Provizi za naše služby platíte jen pokud se vaše firma prodá

Základní služby

 • Úvodní konzultace: probereme s vámi nejlepší možnosti prodeje vaší firmy
 • Vstupní analýza: získáme a zanalyzujeme vaše firemní data a navrhneme podmínky prodeje
 • Informační teaser: ze získaných dat zpracujeme stručný informační materiál pro zájemce
 • Zařazení do databáze: vaši nabídku v anonymní formě zařadíme do naší online databáze
 • Oslovení investorů: vaši firmu nabídneme potenciálním zájemcům z naší databáze investorů
 • Podpora prodeje: zastoupíme vás v komunikaci se zájemci a vyjednáme pro vás nejvhodnější podmínky
 • Součinost při prověrce: zajistíme výměnu informací v rámci prověrky podniku ze strany zájemce
 • Transakční dokumentace: zajistíme přípravu smluv, advokátní úschovu, nebo jinou právní podporu
 • Realizace prodeje: odměníte nás až po úspěšném prodeji firmy a vypořádání převodní ceny
Mám zájem

Doplňkové služby

Vyhledání a oslovení zájemců mimo databáze


Pokud potřebujete prodej urychlit, nebo je tento přístup pro vaši firmu vhodnější, můžeme k hledání zájemců přistoupit ještě aktivněji.

 • Po konzultaci s vámi specifikujeme subjekty, které by vaše nabídka mohla zaujmout (zaměření, velikost, region)
 • Podle domluvené specifikace vytvoříme seznam vhodných subjektů, který si společně odsouhlasíme
 • Jednotlivé subjekty ze seznamu (anonymne) kontaktujeme a nabídneme jim možnost akvizice vaší firmy

Informační memorandum


Informační teaser je zejména u větších firem často nedostačující. Pro klienty proto doporučujeme vytvoření obsáhlejšího dokumentu, tzv. informačního memoranda.

 • Pro tvorbu inf. memoranda děláme hlubší analýzu firmy v oblastech financí, majetku, personálu, konkurence, technologií, ...
 • Inf. memorandum poskytuje kompaktní přehled o firmě, co ulehčuje komunikaci se zájemci a při větších podnicích jej zájemci často vyžadují
 • Dobře zpracované inf. memorandum může zvýšit šanci k prodeji firmy a také její prodejní hodnotu
Ceník služeb