Ocenění firmy - InBase

Tržní ocenění Vaší společnosti

Předejděte překvapením a získejte odhad hodnoty vaší společnosti

Jakou hodnotu má vaše firma?
Nechte si zpracovat nezávislé ocenění hodnoty vašeho podniku.

Můžete si zjistit rychlý odhad hodnoty společnosti sami prostřednictvím online kalkulačky, zprostředkujeme vám ale i detailní znalecký posudek od našeho partnerského certifikovaného odhadce.

Díky našim zkušenostem na trhu s prodejem firem a zkušenostem našeho znalce vám můžeme poradit s tržní hodnotou vaší firmy. Metodiku ocenění vám podrobně vysvětlíme.

Nejčastější důvody pro ocenění firmy

Příprava na prodej

Příprava na prodej firmy

Pro majitele firem jsou jejich podniky jako vlastní děti, proto se často stává, že hodnotu své firmy nadhodnocují. Je důležité ještě před tím než s prodejem začnete, znát tržní hodnotu podílu ve vaší společnosti. Díky tomu je možné stanovit již na začátku procesu férovou hodnotu firmy a připravit se tak na jednání se zájemci.

Maximalizace hodnoty

Maximalizace hodnoty firmy

Tržní cena firmy se mění v čase a závisí na mnoha veličinách. Spolu s posudkem získáte i cenné informace, jaké faktory ovlivnit, aby byla tržní cena vaší firmy co nejvyšší. To vám může pomoct například se stanovením ideálního momentu pro její prodej.

Jednání se společníkem, akcionářem

Jednání se společníkem, akcionářem

V průběhu života podnikatele může dojít k situaci, kdy by pro jednoho společníka bylo lepší vykoupit podíl minoritního společníka. Může k tomu dojít npříklad z důvodu jiných pohledů společníků na směrování firmy, nebo jiné neshody. Stanovit férovou aktuální cenu podílu může být problém - jsme ale připraveni vám v této situaci pomoct.

Jaké druhy ocenění nabízíme

Ocenění firmy online

Nabízíme vám možnost udělat si indikativní, orientační představu o aktuální hodnotě vaší společnosti prostřednictvím naší online valuační kalkulačky.

Dodání : ihned
Rozsah : interval

Zdarma

Valuační kalkulačka >

Individuální posudek InBase

Posouzení tržní hodnoty firmy metodou násobků EBITDA, na základě finančních dat od klienta. Výsledkem je jednoduchá zpráva o hodnotě společnosti.

Dodání : do 1-3 dní
Rozsah : 1xA4

15.000,- Kč

Dočasně nedostupné

Zpráva o tržní hodnotě firmy

Odhad tržní hodnoty firmy na základě dat od klienta, rozsáhlejší zpráva zpracovaná certifikovaným znalcem v oceňování podniků, Metoda násobků EBITDA, výnosová metoda (model DCF).

Dodání : do 14 dní
Rozsah : 10xA4

25.000,- Kč

Znalecký posudek hodnoty firmy

Sofistikovaný odhad tržní hodnoty firmy, podepsaný soudním znalcem v oboru oceňování podniků z renomované znalecké kanceláře. Profesionální zpráva použitelná na právní účely.

Dodání : do 30 dní
Rozsah : 50xA4

od 50.000,- Kč

Společnost InBase neposkytuje službu ocenění společnosti vlastním jménem, přímým vypracovatelem posudku je vždy certifikovaný odhadce, spolupracující se společností InBase s.r.o.

Spočítejte si tržní hodnotu vaší firmy online

Proč si nechat zpracovat ocenění firmy přes InBase

Data nejvyšší kvality

1. Přístup k tržním datům nejvyšší kvality

Náš znalec disponuje přístupem k databázi Refinitiv (Thomson Reuters), jež obsahuje aktuální tržní data nezbytná pro stanovení tržní hodnoty firem. Nutno podotknout, že i ty nejjednodušší metody ocenění jsou vysoce závislé na kvalitě a aktuálnosti vstupních dat. Kromě této databáze disponujeme i vlastními daty z českého a slovenského M&A trhu, získané v rámci činnosti InBase. Tyto data jsou taky nevyhnutné pro úpravu ocenění na lokální tržní podmínky.

Adekvátní metoda ocenenění

2. Záruka volby adekvátní metody ocenění

Volba adekvátní metody ocenění je závislá na řadě parametrů, mj. na fázi životního cyklu, v němž se podnik nachází, či na historické i očekávané výši tzv. generátorů hodnoty. Ne vždy je možné a účelné využít všechny metody ocenění, přičemž volba primární metody ocenění je základní nezbytnou podmínkou pro nalezení správné výsledné tržní hodnoty. Soudní znalec má dostatek zkušeností k odhadu správné metody ocenění, případně k vysvětlení rozdílu mezi výsledky jednotlivých metod ocenění.

Využití aktuální literatury ocenění

3. Záruka využití aktuální literatury a metodiky

Pracujeme s aktuální českou i zahraniční literaturou (např. Duff&Phelps) a jsme v souladu s metodikou společností velké čtyřky, znalecké kanceláře s nejvyšším know-how v ČR i zahraničí.

Argumentační podpora

4. Argumentační podpora při obhajobě preferovaného výsledku ocenění

Veškeré vydané výstupy jsme připraveni odborně před protistranou obhájit, případně vést odbornou diskuzi s expertem protistrany. V případě, že vám bude např. kupující vaší firmy hodnotu rozporovat, umíme si výsledek ocenění obhájit a odargumentovat. To by vám mělo pomoct ve vyjednávací pozici, čímž může vaše firma signifikantně získat na finální prodejní ceně.

Často kladené otázky

Jakou metodou oceňujete společnosti?

V zásadě náš odhadce zpracovává ocenění hodnoty firmy zejména výnosovými a tržními (srovnávacími) metodami. Výnosové metody vycházejí z historických a očekávaných výnosů firmy, a peněžních toků, které dokáže firma svou činností vygenerovat. Tržní metody vycházejí zejména z údajů o porovnatelných transakcích na trhu. Tyto metody jsou standardní při oceňovaní fungujících, ziskových firem. Třetím okruhem metod ocenění jsou majetkové metody, těm se ale nevěnujeme - tyto metody jsou relevantní většinou jenom při likvidacích firem, nebo při ukončení činnosti firmy.

Kolik času zabere proces ocenění?

Záleží na druhu ocenění, které si zvolíte. Indikativní individuální posudek je možné zpracovat do týdne od zadání a dodání podkladů. Zpracování zprávy o tržní hodnotě firmy zabere cca 1 - 2 týdny. Znalecký posudek je na zpracování nejnáročnější, zpracování bude trvat 2 až 3 týdny.

Je možné posudek použít pro legální účely, dědictví, dělení majetku?

Pro tento případ je nutné zvolit variantu znaleckého posudku hodnoty firmy, tj. nejvyšší variantu. Tyto posudky obsahují "kulaté razítko" a jsou použitelné např. pro dědictví obchodního podílu, stanovení výše vypořádacího podílu při zániku účasti společníka, transformace podniku, fúze, vypořádání společného jmění manželů, darování podílu a pod.

Mám další otázky

Nechte si odhadnout tržní hodnotu své firmy

Poradíme vám, který z druhů ocenění bude pro vaše účely nejvhodnější.

Mám zájem o ocenění

Společnost InBase neposkytuje službu ocenění společnosti vlastním jménem, přímým vypracovatelem posudku je vždy certifikovaný odhadce, spolupracující se společností InBase s.r.o.