Jak prodat firmu přes InBase?

S námi prodáte svoji firmu snadněji a rychleji

7 kroků k prodeji vaší firmy

úvodní konzultace

1. Úvodní konzultace

Na osobní schůzce nebo prostřednictvím telekonference získáme informace o vaší společnosti (činnost, historie, finanční ukazatele, důvod prodeje, …), které jsou pro nás důležité abychom zjistili jestli je vaše firma vhodná k prodeji a jak nejlépe prodejní proces nastavit. V této fázi vám také poradíme ohledně prodejní ceny, nebo přípravy podniku k prodeji.

podpis smlouvy

2. Podpis smlouvy

Před tím než začneme vaši firmu nabízet, podepíšeme spolu zprostředkovatelskou smlouvu, která vás nebude nijak omezovat v hledání investorů pro vaši firmu vlastními silami. A také vás nebude zavazovat k žádné provizi dokud se firma neprodá. Jediným poplatkem mimo provize je malý vstupní poplatek na začátku spolupráce.

tvorba nabídkového listu

3. Tvorba nabídkového listu

Po uhrazení vstupního poplatku vytvoříme ucelený nabídkový list, který bude sloužit jako propagační materiál pro potenciální investory. Nabídkový list bude vytvořen tak, aby v něm byli zahrnuty jen ty informace, se kterými budete souhlasit a aby byla zachována anonymita podniku.

zařazení do databáze

4. Zařazení do databáze

S vaší nabídkou budeme kontaktovat klienty z naší databáze investorů a o rychlejší nalezení zájemců se budeme snažit také pomocí našich partnerů. Nabídka bude také umístěna na našem webovém portálu, kde noví zájemci každodenně reagují na nabídky firem k prodeji.

nalezení zájemce

5. Nalezení zájemce

Jakmile někdo z oslovených investorů projeví zájem o vaši firmu, budeme vás o tom informovat a po podpisu prohlášení o mlčenlivosti mu poskytneme další informace o vaší firmě. V případě dalšího zájmu pak jednání pokračuje osobní schůzkou s majitelem a prohlídkou podniku.

prodejní proces

6. Prodejní proces

V případě, že některý z námi nalezených zájemců bude o vaši firmu mít vážný zájem začneme s prodejním procesem. Budeme součinni při prověrce (due diligence) ze strany zájemce, zajistíme přípravu veškeré převodní dokumentaci a pomůžeme vám vyjednat nejvýhodnější podmínky prodeje.

prodej firmy

7. Úspěšný prodej firmy

Jakmile se celý prodejní proces úspěšně ukončí a vy dostanete své peníze, náleží naší společnosti provize v jednotkách procent hodnoty prodaného podniku, podle jeho velikosti.