Jak prodat firmu přes InBase?

S námi prodáte svoji firmu snadněji a rychleji

7 kroků k prodeji vaší firmy

úvodní konzultace

1. Úvodní konzultace

V prvním kroku musíme o vašem prodejním záměru zjistit co nejvíc informací abychom mohli další kroky co nejlépe nastavit. Informace si můžeme odevzdat osobně, telefonicky, nebo pomocí našeho e-mailového dotazníku.

Zejména musíme ověřit jestli je vaše firma vhodná k prodeji a případně za jakých podmínek. V této fázi proto mimo jiné diskutujeme prodejní cenu, a také jak nejlépe podnik na prodej připravit.

Absolutní diskrétnost je pro nás samozřejmostí. V případě zájmu rádi podepíšeme dohodu o mlčenlivosti.

podpis smlouvy

2. Nabídka a podpis smlouvy

Informace o vaší společnosti pečlivě zanalyzujeme a pokud posoudíme, že společnost je na prodej připravena, vytvoříme pro vás nabídku na míru přesně podle vašich potřeb. Součástí nabídky je podrobný popis služeb v rámci případné spolupráce, parametry transakce (zejména prodejní cena) při kterých považujeme prodej za reálný, a také naše požadovaná odměna.

Před tím než začneme vaši firmu nabízet, podepíšeme spolu zprostředkovatelskou smlouvu. Ta je založena primárně na provizi při úspěšném prodeji (tzv. success fee) a pokud se nám vaši firmu nepodaří prodat, provizi platit nemusíte. Jediným poplatkem mimo provize je menší vstupní poplatek na začátku spolupráce. Ceník je k nalezení zde.

tvorba nabídkového listu

3. Příprava informací pro zájemce

Jakmile je spolupráce potvrzena podpisem ihned začínáme s procesem. Prvním krokem je sesbírání všech informací o firmě, které by mohli potenciální kupující zajímat. Tyto informace a dokumenty si vyžádáme od klienta, nebo jeho pověřených zaměstnanců.

Po nahromadění všech podstatných dat vytvoříme struční informační teaser, který bude sloužit jako úvodní propagační materiál pro potenciální investory. Informační teaser bude vytvořen tak, aby v něm byli zahrnuty jen ty informace, se kterých zveřejněním bude klient souhlasit, tak aby byla zachována anonymita podniku.

Pro účely dalšího jednání se zájemci pak tvoříme podrobnější dokument - informační memorandum - který zahrnuje různé aspekty daného podnikání a měl by být zájemcům schopen zodpovědět všechny běžné otázky. Informační memorandum, vzhledem k časové náročnosti, standardně tvoříme jen při firmách vetší velikosti (50 mil. Kč+).

zařazení do databáze

4. Hledání zájemců

Kupujícího pro vaši společnost hledáme několika způsoby:

  • S vaší nabídkou budeme kontaktovat jednotlivce a firmy z naší databáze investorů. V naší databáze se nachází několik tisíc kontaktů, se kterými jsme v minulosti komunikovali ohledně koupě firem a jejich preference máme uložené a průběžně je aktualizujeme. Proto může být nalezení prvního zájemce velmi rychlé. O co nejrychlejší nalezení zájemců se budeme snažit také pomocí našich partnerů, díky kterým máme ještě širší záběr.
  • Nabídky většiny firem se snažíme v anonymní formě umísťovat také na našem webovém portálu, kde noví zájemci každodenně reagují na nabídky firem k prodeji. Rozumíme, že z hlediska zachování anonymity nemusí být tato možnost vhodná pro každého, pokud to alespoň trochu možné je, určitě tuto možnost z hlediska efektivity doporučujeme.
  • Pokud naše kontakty, naši partneři, ani zveřejněná nabídka nejsou dostačující ani po několika týdnech od začátku spolupráce, přistupujeme k aktivnímu vyhledávání. To znamená, že společně s klientem vytvoříme seznam možných zájemců, na základe zvolených kritérií (např. firmy podobného zaměření) a tyto společnosti jednotlivě s nabídkou kontaktujeme.
nalezení zájemce

5. Nalezení zájemce

Jakmile někdo z oslovených jednotlivců, nebo firem projeví zájem o vaši společnost, budeme vás o tom informovat a po podpisu dohody o mlčenlivosti mu s vaším souhlasem poskytneme další informace o společnosti. V případě dalšího zájmu pak jednání pokračuje individuálně, ale nejčastěji osobní schůzkou s majitelem a prohlídkou podniku.

Komunikaci se zájemcem se snažíme po celou dobu koordinovat, tak aby klient nebyl zahlcen nadbytečnou komunikací a administrativou a zároveň aby byl informován o všem důležitém. Zájemců může být mnoho a cílem je vybrat toho nejvhodnějšího.

prodejní proces

6. Exkluzivita v jednání

V případě, že některý z nalezených zájemců bude o vaši firmu mít vážný zájem a bude pro vás vyhovující, dalším krokem z jeho strany bude předložení indikativní nabídky. Pokud pro vás bude tato nezávazná nabídka akceptovatelná, zpravidla následuje rezervace společnosti pro daného zájemce, aby měl čas vykonat hloubkovou prověrku. Pro tento účel mu klient udělí exkluzivitu v jednání na určitou dobu, často také za účasti peněžní zálohy.

Následovat bude prověrka zejména ve věcech účetních, právních a daňových, tzv. due diligence, ze strany zájemce. Pro tento účel zajistíme úložiště dokumentů, tzv. data room a pomůžeme s přípravou požadovaných dat.

Následně zájemce předloží finální nabídku, která se může od indikativní mírně lišit podle výsledků due diligence. Naší úlohou je také vyjednávání o podmínkách prodeje, tak abychom co nejlépe uspokojili předem stanovené požadavky klienta.

prodej firmy

7. Završení prodeje

Pokud dojde k dohodě na podmínkách prodeje, následuje příprava smluvní dokumentace. Tu za vás rádi připravíme my, s pomocí našich právníků, nebo poskytneme revizi smluv pokud se domluví na jejich přípravě ze strany kupujícího.

Po finalizaci transakční dokumentace zajistíme realizaci samotného převodu, včetně notářských služeb, advokátní úschovy a místa pro podpis smluv.

Jakmile se celý prodejní proces úspěšně ukončí a vy dostanete své peníze, až pak náleží naší společnosti provize, kterou jsme si na začátku domluvili.