Jak prodat firmu přes InBase

Jak prodat firmu přes InBase?

S námi prodáte svoji firmu snadněji a rychleji

7 kroků k prodeji vaší firmy

úvodní konzultace

1. Úvodní konzultace

V prvním kroku se s vámi pobavíme o vašem prodejním záměru. To nám pomůže zhodnotit vaši situaci, a navrhnout kroky. Zkonzultovat váš záměr můžeme osobně, telefonicky, nebo pomocí našeho e-mailového dotazníku.

Musíme též ověřit jestli je vaše firma vhodná k prodeji a případně za jakých podmínek. V této fázi proto mimo jiné diskutujeme prodejní cenu, a také jak nejlépe podnik na prodej připravit. Absolutní diskrétnost je pro nás samozřejmostí. V případě zájmu rádi podepíšeme dohodu o mlčenlivosti.

podpis smlouvy

2. Nabídka a podpis smlouvy

Informace o vaší společnosti a vašém záměru pečlivě zanalyzujeme a pokud posoudíme, že společnost je na prodej připravena, vytvoříme pro vás nabídku na míru přesně podle vašich potřeb. Součástí nabídky je podrobný popis služeb v rámci případné spolupráce, navrhované parametry transakce včetně prodejní ceny, při které považujeme prodej za reálný.

Navrhneme vám také strukturu a výši naší odměny za služby. Před tím než začneme vaši firmu nabízet, podepíšeme spolu zprostředkovatelskou smlouvu. Ta je založena primárně na provizi při úspěšném prodeji (tzv. success fee) a pokud se nám vaši firmu nepodaří prodat, provizi platit nemusíte. Jediným poplatkem mimo provize je menší vstupní poplatek na začátku spolupráce. Ceník je k nalezení zde.

tvorba nabídkového listu

3. Příprava materiálů pro zájemce

Jakmile je spolupráce potvrzena podpisem zprostředkovatelské smlouvy, odstartujeme prodejní proces. Prvním krokem je získání všech důležitých informací o vaší firmě, které by mohli potenciální kupující zajímat. Na jejich základě pak vytvoříme komplexní materiály pro prezentaci akviziční příležitosti zájemcům.

Všechny informace a dokumenty si vyžádáme od klienta, nebo jeho pověřených zaměstnanců. Po nahromadění všech podstatných dat vytvoříme struční informační teaser, který bude sloužit jako úvodní propagační materiál pro potenciální investory. Informační teaser bude vytvořen tak, aby v něm byli zahrnuty jen ty informace, se kterých zveřejněním bude klient souhlasit, tak aby byla zachována anonymita podniku.

Pro účely dalšího jednání se zájemci pak tvoříme podrobnější dokument - informační memorandum - který zahrnuje různé aspekty daného podnikání a měl by být zájemcům schopen zodpovědět všechny běžné otázky. Informační memorandum, vzhledem k časové náročnosti, standardně tvoříme jen při firmách vetší velikosti (50 mil. Kč+).

zařazení do databáze

4. Hledání zájemců

Vhodného zájemce pro vaši společnost budeme hledat několika způsoby, přičemž využíváme naší vlastní databáze investorů, externí databáze, naše vlastní kontakty v rámci našeho "networku" a prostřednictvím našeho unikátního portálu.

S vaší nabídkou jako první budeme kontaktovat individuální investory a firmy z naší databáze investorů. V naší databázi máme aktuálně několik tisíc kontaktů na investory, se kterými jsme v minulosti komunikovali ohledně potenciální koupě firem. Jejich akviziční preference máme uložené a průběžně je aktualizujeme, proto víme, kdo na trhu jakou firmu hledá. Identifikace vhodného zájemce může být tedy velmi rychlé.

O co nejrychlejší nalezení zájemců se budeme snažit také prostřednictvím oslovení našich partnerů, partnerských poradců na trhu a jiných zprostředkovatelů, díky kterým máme ještě širší záběr.

Nabídky většiny firem v anonymní formě také umísťujeme na náš webový portál, přes který noví zájemci každodenně reagují na nabídky firem k prodeji. Rozumíme, že z hlediska zachování anonymity nemusí být tato možnost vhodná pro každého, no pokud to alespoň trochu možné je, určitě tuto možnost z hlediska efektivity doporučujeme.

Pokud naše kontakty, naši partneři, ani zveřejněná nabídka nejsou dostačující, a ani po několika týdnech od začátku spolupráce nedojde k hlubšímu jednání, přistupujeme k aktivnímu vyhledávání a oslovení potenciálnách investorů. To znamená, že společně s klientem vytvoříme seznam možných zájemců, na základe zvolených kritérií (např. firmy podobného zaměření) a tyto společnosti jednotlivě s nabídkou kontaktujeme. I zde můžete ale počítat s absolutní diskrétností.

nalezení zájemce

5. Nalezení zájemce

Jakmile někdo z oslovených jednotlivců, nebo firem projeví zájem o vaši společnost, budeme vás o tom informovat a po podpisu dohody o mlčenlivosti mu s vaším souhlasem poskytneme další informace o společnosti. V případě dalšího zájmu pak jednání pokračuje individuálně.

Nejčastěji následuje osobní schůzka zájemce s majitelem a prohlídka provozovny podniku. Komunikaci se zájemcem, výměnu informací a dokumentů se snažíme po celou dobu koordinovat tak, aby klient nebyl zahlcen nadbytečnou komunikací a administrativou, a zároveň aby byl informován o všem důležitém. Zájemců může být mnoho a cílem je vybrat toho nejvhodnějšího. Zároveň je důležité poskytované podklady a informace zájemcům dávkovat - aby nemohlo dojít u poskytnutých informací k jakémukoliv zneužití.

prodejní proces

6. Exkluzivita v jednání

V případě, že některý z nalezených zájemců bude o vaši firmu mít vážný zájem a zároveň bude pro vás vyhovující, dalším krokem z jeho strany bude předložení indikativní nabídky. Pokud pro vás bude tato nezávazná nabídka akceptovatelná, zpravidla následuje rezervace společnosti pro daného zájemce, aby měl čas vykonat hloubkovou prověrku.

Pro tento účel zpravidla prodávající udělí zájemci exkluzivitu v jednání na určitou dobu, často také za účasti peněžní zálohy.

Následovat bude prověrka zejména ve věcech účetních, právních a daňových, tzv. due diligence, ze strany zájemce. Pro tento účel zajistíme úložiště dokumentů, tzv. data room a pomůžeme s přípravou požadovaných dat.

Po realizaci due diligence zájemce předloží finální nabídku, která se může od indikativní mírně lišit podle výsledků due diligence. Naší úlohou je také asistence ve vyjednávání o podmínkách prodeje, tak abychom co nejlépe uspokojili předem stanovené požadavky klienta.

prodej firmy

7. Realizace samotného prodeje

Pokud dojde k dohodě na podmínkách prodeje, následuje příprava smluvní dokumentace. Tu připravíme my za pomoci našich zkušených advokátů, nebo poskytneme revizi smluv pokud se domluví na přípravě dokumentace ze strany kupujícího. Po finalizaci transakční dokumentace zajistíme realizaci samotného převodu, zápisu do obchodního rejstříku, notářskou nebo advokátní úschovu prodejní částky.

V InBase budeme koordinovat a dohlížet na celý proces přípravy dokumentace, jelikož se jedná o klíčovou fázi prodejního procesu. Snažíme se minimalizovat rizika, které z transakce můžou plynout pro prodávajícího a zabezpečit hladké předání na nového majitele. Jakmile se celý prodejní proces úspěšně ukončí a vy dostanete své peníze, až pak náleží naší společnosti provize, kterou jsme si na začátku domluvili.

Prodej své firmy realizuje většina majitelů jenom jednou za život, a vždy se jedná o nelehké rozhodnutí a proces. V InBase ale věříme, že jsme schopni využít své zkušenosti a tuto nejdůležitějši transakci majitelům firem alespoň trochu usnadnit.