MENU ☰

Jak prodat firmu přes InBase?

S námi prodáte svoji firmu snadněji a rychleji

7 kroků k prodeji vaší firmy

1. Úvodní konzultace

Na osobní schůzce nebo prostřednictvím telekonference získáme informace o vaší společnosti (činnost, historie, finanční ukazatele, důvod prodeje, …), které jsou pro nás důležité abychom zjistili jestli je vaše firma vhodná k prodeji a jak nejlépe prodejní proces nastavit. V této fázi vám také poradíme ohledně prodejní ceny, nebo přípravy podniku k prodeji.

2. Podpis smlouvy

Před tím než začneme vaši firmu nabízet, podepíšeme spolu zprostředkovatelskou smlouvu, která vás nebude nijak omezovat v hledání investorů pro vaši firmu vlastními silami. A také vás nebude zavazovat k žádné provizi dokud se firma neprodá.

3. Tvorba nabídkového listu

Po uhrazení vstupního poplatku 5 000,- Kč vytvoříme ucelený nabídkový list, který bude sloužit jako propagační materiál pro potenciální investory. Nabídkový list bude vytvořen tak, aby v něm byli zahrnuty jen ty informace, se kterými budete souhlasit a aby byla zachována anonymita podniku.

4. Zařazení do databáze

S vaší nabídkou budeme kontaktovat klienty z naší databáze investorů a o rychlejší nalezení zájemců se budeme snažit také pomocí našich partnerů. Nabídka bude také umístěna na našem webovém portálu, kde noví zájemci každodenně reagují na nabídky firem k prodeji.

5. Nalezení zájemce

Jakmile někdo z oslovených investorů projeví zájem o vaši firmu, budeme vás o tom informovat a po podpisu prohlášení o mlčenlivosti mu poskytneme další informace o vaší firmě. V případě dalšího zájmu pak jednání pokračuje osobní schůzkou s majitelem a prohlídkou podniku.

6. Prodejní proces

V případě, že některý z námi nalezených zájemců bude o vaši firmu mít vážný zájem začneme s prodejním procesem. Budeme součinni při prověrce (due diligence) ze strany zájemce, zajistíme přípravu veškeré převodní dokumentaci a pomůžeme vám vyjednat nejvýhodnější podmínky prodeje.

7. Úspěšný prodej firmy

Jakmile se celý prodejní proces úspěšně ukončí a vy dostanete své peníze, náleží naší společnosti provize v jednotkách procent hodnoty prodaného podniku, podle jeho velikosti.