Společnost zaměřená na dodávky pracovních oděvů a uniforem - InBase

Společnost zaměřená na dodávky pracovních oděvů a uniforem

Česká republika

číslo nabídky: 180011

Omlouváme se,
tato nabídka již není aktivní
Prodejní cena 100 000 000 Kč
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
70 000 000 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
200 000 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
20+ let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
24 000 000 Kč
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
20

Dlouhodobí odběratelé

Stabilně v zisku

Více než 20 let historie

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti zabývající se textilní distribucí, především prodejem oděvů a různých typů uniforem pro firemní zákazníky. Kromě toho se společnost zabývá i doplňkovými službami jako je, praní textilu, čištění oděvů, úpravy a opravy oděvů a likvidace. Společnost funguje na českém trhu již mnoho let a za ten čas si získala dobré tržní postavení a dlouhodobé odběratele. Společnost nemá vlastní výrobu, tu outsourcuje.

Akvizice je zejména vhodná pro společnosti v textilním průmyslu nebo společnosti v příbuzném, výrobně zaměřeném odvětví. V kooperaci s dobrou tržní pozicí obchodní sítě společnosti, může kupující subjekt dosáhnout rozšíření produktového portfolia pro obchodní partnery a zároveň tak zvýšit i svůj vlastní tržní podíl v oblasti textilní výroby.

Společnost má ve střednědobém horizontu velmi stabilní zakázkovou naplněnost. Výhled hospodaření je konzervativně postaven na dosažení obdobných výnosů, jako v předchozích letech. Profitabilita je predikována stabilně dle předpokládaných marží z uzavřených kontraktů, při současné optimalizaci vynaložených nákladů na služby (nové nájemní smlouvy, efektivita skladového hospodářství). Příležitostí a výzvou pro společnost je v současné době rozvíjet pozici na mezinárodních trzích, k čemu může silný partner nebo nový majitel signifikantně dopomoct.

Společnost nemá žádné materiální závazky vůči státu a nevede žádné soudní spory. Vedení společnosti a jeho složení je dlouhodobě stabilní a je předpokladem dalšího konzistentního fungování společnosti i po akvizici novým majitelem. Podnik se prodává z důvodu zaměření pozornosti majitele na své další aktivity – současný majitel vedl společnost více než pět let a cítí potřebu změny. Majitel samozřejmě počítá se “zaučením” nového majitele po dobu nezbytně nutnou.

Majitel společnosti uvítá i alternativu investice do koupě minoritního podílu ve společnosti – v takovém případě by majitel podnik nadále povedl.

Hmotný majetek

  • rozpis bude doložen vážným zájemcům

Nemovitosti

  • rozpis bude doložen vážným zájemcům

Zaměstnanci

Počet: >20 zaměstnanců

Zadluženost

Typ dluhu: úvěr

  • celková výše bankovního dluhu: 60 mil. Kč

Celkové roční tržby

  • 2017: cca 200 000 000 Kč 
  • 2016: cca 200 000 000 Kč
  • 2015: cca 200 000 000 Kč

Roční zisk (EBITDA)

  • 2017: 24 000 000 Kč (odhad)

Ostatní informace

Délka fungování: 20 let

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

Mám zájem o více informací

Podobné nabídky v databáze

Další nabídky

Ing. Pavel Prošek, Ph.D.

business broker

+420 777 553 438

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.    Preferuji komunikaci: