Společnost zaměřená na dodávky pracovních oděvů a uniforem

Česká republika

číslo nabídky: 180011

Omlouváme se,
tato nabídka již není aktivní
Prodejní cena 100 000 000 Kč
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
70 000 000 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
200 000 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
25 let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
24 000 000 Kč
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
20

Dlouhodobí odběratelé

Stabilně v zisku

Více než 20 let historie

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti zabývající se textilní distribucí, především prodejem oděvů a různých typů uniforem pro firemní zákazníky. Kromě toho se společnost zabývá i doplňkovými službami jako je, praní textilu, čištění oděvů, úpravy a opravy oděvů a likvidace. Společnost funguje na českém trhu již mnoho let a za ten čas si získala dobré tržní postavení a dlouhodobé odběratele. Společnost nemá vlastní výrobu, tu outsourcuje.

Akvizice je zejména vhodná pro společnosti v textilním průmyslu nebo společnosti v příbuzném, výrobně zaměřeném odvětví. V kooperaci s dobrou tržní pozicí obchodní sítě společnosti, může kupující subjekt dosáhnout rozšíření produktového portfolia pro obchodní partnery a zároveň tak zvýšit i svůj vlastní tržní podíl v oblasti textilní výroby.

Společnost má ve střednědobém horizontu velmi stabilní zakázkovou naplněnost. Výhled hospodaření je konzervativně postaven na dosažení obdobných výnosů, jako v předchozích letech. Profitabilita je predikována stabilně dle předpokládaných marží z uzavřených kontraktů, při současné optimalizaci vynaložených nákladů na služby (nové nájemní smlouvy, efektivita skladového hospodářství). Příležitostí a výzvou pro společnost je v současné době rozvíjet pozici na mezinárodních trzích, k čemu může silný partner nebo nový majitel signifikantně dopomoct.

Společnost nemá žádné materiální závazky vůči státu a nevede žádné soudní spory. Vedení společnosti a jeho složení je dlouhodobě stabilní a je předpokladem dalšího konzistentního fungování společnosti i po akvizici novým majitelem. Podnik se prodává z důvodu zaměření pozornosti majitele na své další aktivity – současný majitel vedl společnost více než pět let a cítí potřebu změny. Majitel samozřejmě počítá se “zaučením” nového majitele po dobu nezbytně nutnou.

Majitel společnosti uvítá i alternativu investice do koupě minoritního podílu ve společnosti – v takovém případě by majitel podnik nadále povedl.

Hmotný majetek

  • rozpis bude doložen vážným zájemcům

Nemovitosti

  • rozpis bude doložen vážným zájemcům

Zaměstnanci

Počet: >20 zaměstnanců

Zadluženost

Typ dluhu: úvěr

  • celková výše bankovního dluhu: 60 mil. Kč

Celkové roční tržby

  • 2017: cca 200 000 000 Kč 
  • 2016: cca 200 000 000 Kč
  • 2015: cca 200 000 000 Kč

Roční zisk (EBITDA)

  • 2017: 24 000 000 Kč (odhad)

Ostatní informace

Délka fungování: 20 let

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

Mám zájem o více informací

Podobné nabídky v databáze

Další nabídky

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.    Preferuji komunikaci: