Společnost zaměřená na dodávky pracovních oděvů a uniforem

Česká republika

číslo nabídky: 180011

Omlouváme se,
tato nabídka již není aktivní
Prodejní cena 100 000 000 Kč
Čistý dluh
Čistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako výše úročeného úvěru minus hotovost ve firmě.
70 000 000 Kč
Tržby
Obrat, respektive tržby vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem tovaru a služeb během účetního období.
200 000 000 Kč
Historie
Délka fungování podniku.
25 let
EBITDA
EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Roční EBITDA je vyjádřeno jako zisk před odečtením úroků, daní a odpisů v daném roce.
24 000 000 Kč
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr ke dni zveřejnění nabídky.
20

Dlouhodobí odběratelé

Stabilně v zisku

Více než 20 let historie

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti zabývající se textilní distribucí, především prodejem oděvů a různých typů uniforem pro firemní zákazníky. Kromě toho se společnost zabývá i doplňkovými službami jako je, praní textilu, čištění oděvů, úpravy a opravy oděvů a likvidace. Společnost funguje na českém trhu již mnoho let a za ten čas si získala dobré tržní postavení a dlouhodobé odběratele. Společnost nemá vlastní výrobu, tu outsourcuje.

Akvizice je zejména vhodná pro společnosti v textilním průmyslu nebo společnosti v příbuzném, výrobně zaměřeném odvětví. V kooperaci s dobrou tržní pozicí obchodní sítě společnosti, může kupující subjekt dosáhnout rozšíření produktového portfolia pro obchodní partnery a zároveň tak zvýšit i svůj vlastní tržní podíl v oblasti textilní výroby.

Společnost má ve střednědobém horizontu velmi stabilní zakázkovou naplněnost. Výhled hospodaření je konzervativně postaven na dosažení obdobných výnosů, jako v předchozích letech. Profitabilita je predikována stabilně dle předpokládaných marží z uzavřených kontraktů, při současné optimalizaci vynaložených nákladů na služby (nové nájemní smlouvy, efektivita skladového hospodářství). Příležitostí a výzvou pro společnost je v současné době rozvíjet pozici na mezinárodních trzích, k čemu může silný partner nebo nový majitel signifikantně dopomoct.

Společnost nemá žádné materiální závazky vůči státu a nevede žádné soudní spory. Vedení společnosti a jeho složení je dlouhodobě stabilní a je předpokladem dalšího konzistentního fungování společnosti i po akvizici novým majitelem. Podnik se prodává z důvodu zaměření pozornosti majitele na své další aktivity – současný majitel vedl společnost více než pět let a cítí potřebu změny. Majitel samozřejmě počítá se “zaučením” nového majitele po dobu nezbytně nutnou.

Majitel společnosti uvítá i alternativu investice do koupě minoritního podílu ve společnosti – v takovém případě by majitel podnik nadále povedl.

Hmotný majetek

  • rozpis bude doložen vážným zájemcům

Nemovitosti

  • rozpis bude doložen vážným zájemcům

Zaměstnanci

Počet: >20 zaměstnanců

Zadluženost

Typ dluhu: úvěr

  • celková výše bankovního dluhu: 60 mil. Kč

Celkové roční tržby

  • 2017: cca 200 000 000 Kč 
  • 2016: cca 200 000 000 Kč
  • 2015: cca 200 000 000 Kč

Roční zisk (EBITDA)

  • 2017: 24 000 000 Kč (odhad)

Ostatní informace

Délka fungování: 20 let

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

Mám zájem o více informací

Podobné nabídky v databáze

Další nabídky

V případě zájmu nám napište!    Preferuji komunikaci: