Strojírenská výroba specializující se na dodávky do automotive a zemědělství - InBase

Strojírenská výroba specializující se na dodávky do automotive a zemědělství

Zlínský kraj, ČR

číslo nabídky: 170002

Omlouváme se,
tato nabídka již není aktivní
Pasivní investice
Prodejní cena 37 000 000 Kč
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
0 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
23 000 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
20+ let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
2 500 000 Kč
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
20

Dlouhodobí odběratelé

Pasivní příjem

Stálí a kvalitní zaměstnanci

Základní informace

Předmětem prodeje je dynamická firma věnující se strojírenské výrobě, zpracování, obrábění, sváření a broušení železa. Společnost funguje na trhu již 16 let a má stabilní dodavatelské i odběratelské vztahy a dobré jméno. Primárním zdrojem příjmů společnosti je výroba technologických součástí do automobilového průmyslu.

Společnost má v současnosti dva velké odběratele, kteří zabezpečují 80% obratu, a se kterými má společnost uzavřené dlouhodobé kontrakty. Firma zatím operuje jen na českém trhu, v případě zájmu nového majitele je možné expandovat na zahraniční trhy, které v daném oboru slibují velký potenciál. Výrobní program společnosti si majitel cení na 10 mil. Kč.

Samotná výroba probíhá ve výrobní hale ve vlastnictví společnosti, která je umístěna na strategickém místě a která byla zrekonstruována jen před několika roky. Kolem výrobní haly vlastní firma pozemky, které lze využít pro případné rozšíření výrobní haly – rozlohu haly je možné i zdvojnásobit. Součástí prodeje je i veškeré moderní strojírenské vybavení, které je ve velmi dobrém stavu.

Struktura výroby je ze strategických důvodů rozdělena do dvou společností, přičemž jedna ze společností plní podpůrnou funkci pro primární společnost. Obě společnosti ale budou součástí prodeje. Společnost není zatížená nijakými úvěry či zástavními právy.

Společnost řídí zkušený manažer, proto není potřeba jako majitel do řízení firmy jakkoliv zasahovat – majitel si bude plnit jen dozorní funkci.  Z tohoto pohledu by byla investice do firmy pro nového majitele úplně pasivní.

Stávající majitel prodává podnik z důvodů potřeby přesunu kapitálu do jiných podnikatelských záměrů. Je možné jednat i o částečném odkupu, případně investici formou nemovitostí zajištěné půjčky.

 

Majetek

Hmotný majetek

 • strojní vybavení
 • NC stroje, CNC stroje
 • soustruhy, vrtačky, klasické frézy
 • svařovací, brousící linky

Nehmotný majetek

 • dlouhodobé kontrakty
 • dobrý a stabilní pracovní tým
 • strategická poloha nemovitosti

Nemovitosti

Výrobní hala: cca 2 000 m²

Pozemky: cca 5 000 m²

Zaměstnanci

Manažer: 1x

Mistr: 1x

Pracovníci výroby: 18x

Zadluženost

Společnost nemá významné dluhy

Finance

Celkové roční tržby

 • 2016: cca 20 000 000 Kč
 • 2015: 23 000 000 Kč
 • 2014: 27 000 000 Kč

Roční zisk po zdanění

 • 2016: cca 2 000 000 Kč
 • 2015: 2 300 000 Kč
 • 2014: 2 700 000 Kč

Ostatní informace

Délka fungování: 16 let

Důvod prodeje: potřeba kapitálu pro jiný podnikatelský záměr

Právní forma: 2x s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl ve společnostech

 

Hodnocení Business Brokera

Dobrá strategická investice, která je schopná být „perpetum mobile“, bez nutnosti zasahování majitele do provozu společnosti. Z toho důvodu není potřebná žádná důkladná znalost oboru. Firma navíc těží z dlouhodobých kontraktů, její provozní cash-flow je tedy zajištěno. Doporučujeme návštěvu provozu, případně schůzku s majitelem společnosti.

Mám zájem o více informací

Podobné nabídky v databáze

Další nabídky

Ing. Pavel Prošek, Ph.D.

business broker

+420 777 553 438

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: