MENU ☰

Zaběhnutá autodoprava při stavebních pracích

Investiční teaser

Olomoucký kraj, Česká republika

číslo nabídky: 160039

Prodejní cena 13 000 000 Kč
Tržby
Obrat, respektive tržby vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem tovaru a služeb během účetního období.
14 000 000 Kč
EBITDA
EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Roční EBITDA je vyjádřeno jako zisk před odečtením úroků, daní a odpisů v daném roce.
3 000 000 Kč
Aktiva
Celková výše dlouhodobého a oběžného majetku ve firmě vyjádřena v netto účetních hodnotách.
na vyžádání
Čistý dluh
Čistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako výše úročeného úvěru minus hotovost ve firmě.
0 Kč
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr ke dni zveřejnění nabídky.
4

Nízká konkurence

Stabilní příjem

Více než 10 let historie

Základní informace

Předmětem prodeje je společnost zaměřená zejména na autodopravu, odvoz sutí a odpadu a prodej štěrku a písku. Kromě těchto činností společnost také pronajímá své kontejnery, nebo vykonává zemní práce. Společnost byla založena před 10 lety a ve svém širším okolí si vytvořila dobré jméno, hlavně díky spolehlivosti a kvalitě služeb.

Společnost má v pronájmu dvě plochy o velikosti přibližně 300 m² a 3 000 m², které slouží pro manipulaci a prodej zboží. Hlavní část majetku společnosti tvoří 4 nákladní auta, nakladač a 40 kontejnerů, v celkové hodnotě víc než 3 miliony Kč.

Z nehmotného majetku stojí za zmínku např. databáze kontaktů na víc než 1 200 bývalých a stávající klientů, nebo také webové stránky společnosti.

V podniku jsou momentálně zaměstnaní 4 zaměstnanci na hlavní pracovní poměr, přičemž 3 z nich jsou řidiči a 1 má na starosti účetní agendu. Tito zaměstnanci zůstanou ve firmě i po jejím prodeji novému majiteli.

Činností současného majitele je zejména vedení podniku a dispečink. Tyto činnosti tedy bude muset nový majitel zabezpečit sám, nebo na ně najmout nového zaměstnance. Do těchto a také dalších činností a know-how je současný majitel ochotný nového majitele zaškolit a na chodu společnosti se podílet po dobu následujícího půl roku po prodeji.

Společnost je jinak zcela funkční a může bez přestání fungovat ihned po nabytí novým majitelem.

 

Majetek

Hmotný majetek

  • 4 nákladní auta
  • nakladač
  • 40 kontejnerů
  • 2 unimobuňky

Nehmotný majetek

  • webové stránky
  • know-how
  • databáze kontaktů

Pronájmy

Skladová plocha: 300 m²

Skladová plocha: 3 000 m²

Zaměstnanci

Řidič: 3x

Účetní: 1x

Ostatní informace

Délka fungování: 10 let

Právní forma: OSVČ

Předmět prodeje: hmotný a nehmotný majetek (obchodní závod)

 

Hodnocení Business Brokera

Společnost je lídrem v oboru ve svém regionu a proto má velmi dobré výsledky. Může být vhodnou investicí téměř pro jakéhokoliv investora, který bude schopen zajistit pro společnost nového dispečera a obchodníka, který nahradí činnosti stávajícího majitele.

Mám zájem o více informací

Ing. Pavel Prošek, Ph.D.

business broker

zástupce pro: Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj
+420 777 553 438
prosek@inbase.cz

V případě zájmu nám napište!

Souhlasím s pravidelným zasíláním nových nabídek firem k prodeji.