O mně

Michal Volník je prvním ze dvou zakladatelů a partnerů projektu InBase.cz a též jeho klíčovou osobou. Michal působí jako prostředník mezi kupující a prodávající stranou, má tedy na starosti obchodní jednání, prezentaci podniků investorům a veškerý servis poskytovaný kupujícímu a prodávajícímu. Kromě toho taky aktivně vyhledává obchodní příležitosti a pracuje na tom, aby byla databáze podniků na prodej každým dnem větší.

Michal má tak jako většina týmu zkušenosti ze světa financí. Působil jako vedoucí ekonomického oddělení projektu UNIFER, kde později zastával i funkci finančního ředitele. Kromě toho má zkušenosti i ze společnosti Comsense, kde se věnoval přípravě projektů z oblasti korporátních financí.