Dopravní společnost zaměřená na přepravu oken a dveří - InBase

Dopravní společnost zaměřená na přepravu oken a dveří

Středočeský kraj, ČR

číslo nabídky: 220012

Omlouváme se,
tato nabídka již není aktivní
Prodejní cena 12 250 000 Kč
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
0 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
11 900 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
20+ let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
2 700 000 Kč
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
9

Dlouhodobí odběratelé

Stabilně v zisku

Více než 20 let historie

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti zaměřené na nákladní dopravu. Firma má historii již více než 20 let, přičemž současná s.r.o. existuje již od roku 2010. Za tu dobu si společnost vybudovala dobrou pozici na trhu a dosahuje stabilní ziskovosti.

Společnost poskytuje přepravu jedinému zákazníkovi, se kterým má dlouholeté vztahy, a pro kterého zajišťuje dopravu již od počátku své existence. Tento zákazník působí v oboru výroby oken a dveří a prodávaná společnost pro ni plně zajišťuje veškerou přepravu hotových výrobků z jeho výrobních dílen. Společnost má dobrou tržní pozici – v okolí není firma, která by mohla působit jako konkurence. Silnou stránkou firmy je celková znalost profilu práce pro zákazníka.

Tržby se v roce 2017 a 2019 pohybovaly dle vývoje výroby a prodeje tohoto zákazníka. V roce 2020 začal nárůst odběru stoupat a v roce 2021 byl růst bude ještě výraznější, jelikož společnost značně zvýšila ceny a fakturaci na zákazníka. Předpokládá se postupný růst výrobní kapacity zákazníka, a s tím spojený i posloupný růst objemu přepravy u společnosti. Společnost je finančně zdravá a ke dni prodeje bude bez jakéhokoliv dluhu.

Dopravní společnost má aktuálně v majetku 23 vozidel, a ve společnosti pracuje 9 zaměstnanců na HPP s věkovým průměrem 36 let. Pracovní tým dle potřeby doplňují zaměstnanci na vedlejší pracovní poměr. Společnost sídlí v pronajatých prostorách ve vlastnictví majitele společnosti. Společnost bude moct pokračovat v pronájmu prostor za stávajících podmínek.

Společnost je samostatní a není potřeba zapojení vlastníka do dennodenního, operativního řízení firmy.

Hmotný majetek

Vozový park 23 vozidel

 • 4x vozidla s hydraulickou rukou
 • 9x vozidlo do 12,5 tuny
 • 10x vozidlo do 3,5 tuny

Nehmotný majetek

 • dlouhodobý vztah s klíčovým odběratelem
 • stabilní tým řidičů
 • malá konkurence v regionu
 • know-how

Zaměstnanci

 • 9x HPP
 • 8-9x na vedlejší pracovní poměr

Pronájmy

Parkoviště

 • nájem cca 8 200,- Kč/měsíc

Zadluženost

 • žádné zadlužení

Celkové roční tržby

 • 2018: 10,5 mil. Kč
 • 2019: 10,0 mil. Kč
 • 2020: 10,6 mil. Kč
 • 2021: 11,9 mil. Kč

Provozní EBITDA:

 • 2018: 2,1 mil. Kč
 • 2019: 0,7 mil. Kč
 • 2020: 1,7 mil. Kč
 • 2021: 2,7 mil. Kč

Ostatní informace

 • Délka fungování: 20+ let
 • Důvod prodeje: zdravotní důvody, absence nástupce
 • Právní forma: s.r.o.
 • Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.
Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: