Inžiniersko-výrobná spoločnosť v oblasti úpravy vôd a vzduchu - InBase

Inžiniersko-výrobná spoločnosť v oblasti úpravy vôd a vzduchu

Slovenská republika

číslo nabídky: 190005

Omlouváme se,
tato nabídka již není aktivní
Prodejní cena Cena dohodou
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
0 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
45 900 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
19 let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
na vyžádání
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
17

Hodnotné know-how

Malá konkurence

Více než 30 let historie

Základné informácie

Predmetom predaja je podiel v inžiniersko-výrobnej spoločnosti poskytujúcej inovačné a nákladovo efektívne riešenia šetrné k životnému prostrediu so zameraním na úpravu vôd, odpadových vôd a úpravu vzduchu. Spoločnosť na trhu pôsobí od roku 1986 a svoje riešenia dodáva rôznym odvetviam, pre malé aj veľké firmy, v rôznych krajinách. Know-how podniku, ktoré používa pre svoje riešenia je veľmi pokrokové a pochádza zo zahraničia, vďaka čomu má firma na Slovensku a v okolitých regiónoch veľkú konkurenčnú výhodu.

Cieľom majiteľov spoločnosti je nájsť strategického partnera, ktorý by vstúpil do podniku a bol schopný zainvestovať jeho ďalší rozvoj. Predstava majiteľov o aktuálnej potrebe investície do spoločnosti je cca 300.000 €. Investor môže byť partner s alebo bez skúsenosti v odbore.

V podniku je zamestnaných 17 zamestnancov s bohatými skúsenosťami vo svojom odbore. Majitelia vykonávajú manažérske funkcie, so zameraním na obchod aj technológie a vo svojich funkciách by zostali aj po vstupe investora.

Súčasťou majetku spoločnosti je viacero nehnuteľností. Nie všetky z nich sú momentálne využívané pre účely daného podnikania, preto je na dohode s investorom či budú zahrnuté do hodnoty firmy v rámci predaja. Hodnota prevádzkových nehnuteľností je približne 300.000 €, čo zahŕňa časť areálu aktuálne využívanú na výrobu a kancelárske priestory. Hodnota nehnuteľností nevyužívaných na prevádzku je približne 700.000 € a jedná sa o 2 haly v rámci areálu.

V majetku spoločnosti sa tiež nachádza všetok potrebný hnuteľný majetok a vybavenie potrebné pre prevádzku, v obstarávacej hodnote cca 200.000 €. Z nehmotného majetku stojí za zmienku hodnotné know-how, technické výkresy, certifikáty TSUS, ISO 9001, ISO 14001 a 3 registrované ochranné známky.

Hmotný majetok

 • výrobné stroje a zariadenia
 • manipulačné zariadenia
 • automobily

Nehmotný majetok

 • hodnotné know-how
 • technické výkresy
 • certifikáty TSUS, ISO 9001, ISO 14001
 • 3 ochranné známky

Nehnuteľnosti

Budovy používané na prevádzku

Výrobná hala: 1 280 m2

Budovy nepoužívané na prevádzku

Sklady, ostatné priestory: 3 620 m2

Zamestnanci

 • Počet zamestnancov: 17
 • Funkcie: technický manažér/vývoj, chemik/projektový manažér, konštruktér, kreslič, ekonóm/projektový manažér, nákupca/logistika, výrobný manažér, údržbár, výrobný personál-CNC, rezanie, zváranie

Celkové ročné tržby

 • 2017: 1,8 mil. €
 • 2016: 1,2 mil. €
 • 2015: 2,1 mil. €

Ročný zisk (EBITDA)

 • 2017: 127 tis. €
 • 2016: 245 tis. €
 • 2015: 186 tis. €

Ostatní informácie

Dĺžka fungovania s.r.o.: 13 let

Dôvod predaja podielu: potreba stabilizácie cash-flow 

Právna forma: s.r.o.

Predmet predaja: 30 – 40% podiel v s.r.o. (iné návrhy môžu byť diskutované)

Hodnotenie business brokera

Z technického hľadiska má firma silnú pozíciu na trhu vďaka unikátnemu know-how. Každoročne podnik realizuje niekoľko veľkých zákaziek, čo často spôsobuje nestabilitu cash-flow firmy. Túto nestabilitu sa spoločnosť snaží odstrániť pridaním a podporením predaja individuálnych produktov (za účelom preklenutia doby počas ktorej sa nedodáva projekt). Pre túto zmenu však bude potrebovať doplniť finančné prostriedky na dokompletizovanie vývoja produktov a personálu, z toho dôvodu hľadá partnera, ktorý bude schopný tento rozvoj a marketing produktov financovať, poprípade zabezpečiť ďalšie finančné potreby podniku v budúcnosti.

Mám zájem o více informací

Podobné nabídky v databáze

Další nabídky

Ing. Michal Volník

jednatel společnosti

+420 702 929 980

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: