Odvoz a likvidace stavebního a komunálního odpadu

Praha, ČR

číslo nabídky: 200037

Omlouváme se,
tato nabídka již není aktivní
Rezervováno
Prodejní cena 5 500 000 Kč
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
0 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
8 650 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
20 let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
880 000 Kč
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
8

Dobré jméno

Stabilně v zisku

Více než 15 let historie

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti zaměřené na odvoz a likvidaci stavebního a komunálního odpadu. Společnost však poskytuje také dodávky sypkých materiálů, nebo také zemní práce. Na trhu funguje už více než 15 let a její stabilní pozice jí přináší stabilní výši tržeb a zisku.

Ve společnosti je momentálně zaměstnáno 8 zaměstnanců, na pozicích řidič, strojík, dělník a administrativní pracovník. Jelikož na některých pozicích jsou zaměstnáni současní společníci, nový majitel bude muset na 4 pozice najít nové zaměstnance. Všechny odměny společníků jsou plně zahrnuty v mzdových nákladech a jsou tedy započítány do zisku.

Společnost sídlí na pronajatém pozemku o rozloze 2 000 m2, který je částečně vypanelovaný a na 180 m2 zastřešený, se třemi buňkami. V majetku společnosti se nachází vozový park, kontejnery a jiné vybavení v odhadované tržní hodnotě 5 150 000 Kč. Kompletní seznam majetku doplníme na vyžádání.

Z nehmotného majetku firmy stojí za zmínku její databáze klientů, webové stránky a povolení pro výkon její činnosti, konkrétně:

 • mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů,
 • pro provozovnu k využívání a odstraňování odpadů.

Důvodem prodeje firmy je vyšší věk majitelů, kteří by rádi firmu přenechali mladší generaci a odešli do důchodu.

Hmotný majetek

 • vozový park
 • kontejnery
 • jiné vybavení
 • celkem v hodnotě 5 150 000 Kč

Nehmotný majetek

 • databáze kontaktů
 • povolení
 • webové stránky, doména
 • know – how

Pronájmy

Pozemek:

 • plocha: 2 000 m²
 • zastřešeno: 180 m²
 • nájemné: 260 tis. Kč / rok

Zaměstnanci

 • řidič: 4x
 • strojník 1x
 • dělník: 1x
 • administrativní pracovník: 2x

Celkové roční tržby

 • 2020 (odhad): 7,5 mil. Kč
 • 2019: 8,6 mil. Kč
 • 2018: 8 mil. Kč
 • 2017: 7 mil. Kč

Roční zisk (EBITDA)

 • 2020 (odhad): 0,75 mil. Kč
 • 2019: 0,9 mil. Kč
 • 2018: 0,7 mil. Kč
 • 2017: 0,1 mil. Kč

Ostatní informace

Délka fungování: 17 let

Důvod prodeje: důchodový věk

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

 

Mám zájem o více informací

Ing. Michal Volník

jednatel společnosti

+420 702 929 980

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: