Odvoz a likvidace stavebního a komunálního odpadu - InBase

Odvoz a likvidace stavebního a komunálního odpadu

Praha, ČR

číslo nabídky: 200037

Omlouváme se,
tato nabídka již není aktivní
Rezervováno
Prodejní cena 5 500 000 Kč
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
0 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
8 650 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
20+ let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
880 000 Kč
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
8

Dobré jméno

Stabilně v zisku

Více než 15 let historie

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti zaměřené na odvoz a likvidaci stavebního a komunálního odpadu. Společnost však poskytuje také dodávky sypkých materiálů, nebo také zemní práce. Na trhu funguje už více než 15 let a její stabilní pozice jí přináší stabilní výši tržeb a zisku.

Ve společnosti je momentálně zaměstnáno 8 zaměstnanců, na pozicích řidič, strojík, dělník a administrativní pracovník. Jelikož na některých pozicích jsou zaměstnáni současní společníci, nový majitel bude muset na 4 pozice najít nové zaměstnance. Všechny odměny společníků jsou plně zahrnuty v mzdových nákladech a jsou tedy započítány do zisku.

Společnost sídlí na pronajatém pozemku o rozloze 2 000 m2, který je částečně vypanelovaný a na 180 m2 zastřešený, se třemi buňkami. V majetku společnosti se nachází vozový park, kontejnery a jiné vybavení v odhadované tržní hodnotě 5 150 000 Kč. Kompletní seznam majetku doplníme na vyžádání.

Z nehmotného majetku firmy stojí za zmínku její databáze klientů, webové stránky a povolení pro výkon její činnosti, konkrétně:

 • mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů,
 • pro provozovnu k využívání a odstraňování odpadů.

Důvodem prodeje firmy je vyšší věk majitelů, kteří by rádi firmu přenechali mladší generaci a odešli do důchodu.

Hmotný majetek

 • vozový park
 • kontejnery
 • jiné vybavení
 • celkem v hodnotě 5 150 000 Kč

Nehmotný majetek

 • databáze kontaktů
 • povolení
 • webové stránky, doména
 • know – how

Pronájmy

Pozemek:

 • plocha: 2 000 m²
 • zastřešeno: 180 m²
 • nájemné: 260 tis. Kč / rok

Zaměstnanci

 • řidič: 4x
 • strojník 1x
 • dělník: 1x
 • administrativní pracovník: 2x

Celkové roční tržby

 • 2020 (odhad): 7,5 mil. Kč
 • 2019: 8,6 mil. Kč
 • 2018: 8 mil. Kč
 • 2017: 7 mil. Kč

Roční zisk (EBITDA)

 • 2020 (odhad): 0,75 mil. Kč
 • 2019: 0,9 mil. Kč
 • 2018: 0,7 mil. Kč
 • 2017: 0,1 mil. Kč

Ostatní informace

Délka fungování: 17 let

Důvod prodeje: důchodový věk

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

 

Mám zájem o více informací

Ing. Michal Volník

jednatel společnosti

+420 702 929 980

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: