Pobočka Bageterie Boulevard v centru CityPark Jihlava - InBase

Pobočka Bageterie Boulevard v centru CityPark Jihlava

Kraj Vysočina, ČR

číslo nabídky: 190063

Omlouváme se,
tato nabídka již není aktivní
Prodejní cena 4 000 000 Kč
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
0 Kč
Tržby (odhad)Tržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
12 000 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
5 let
EBITDA (odhad) EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
na vyžádání
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
8

Alternativní investice

Potenciál růstu

Stabilní příjem

Základní informace

Bageterie Boulevard je silnou značkou se zázemím společnosti Crocodille. Firma je vedena jediným vlastníkem Petrem Cichoněm, který úspěšně podniká v oboru již téměř 30 let. Plánem je síť Bageterie Boulevard rozšiřovat i do dalších měst, což bude ještě více zvyšovat povědomí o značce v ČR a zvyšovat její potenciál.

Ve spolupráci s partnerem nabízíme možnost investovat a aktivně se věnovat budování nové pobočky sítě provozoven konceptu Bageterie Boulevard, která je franšízovým konceptem designových provozoven rychlého občerstvení s nabídkou zejména čerstvých a zapečených baget, více na www.bb.cz.

Náš partner Crocodille ČR, spol. s r.o. (provozovatel franšízy v ČR) v současnosti hledá aktivní investory, kteří by měli zájem vlastnit a vést provozovnu v Jihlavě v OC Citypark. Franšízor zde má již předjednané prostory pro provozovnu. Investice do této provozovny by pro franšízanta byla ve výši 4 mil. Kč. V rámci této částky jsou zahrnuty veškeré stavební úpravy prostorů, technologie pro výrobu a zařízení provozovny, interiér a dekorace. Kromě této částky je potřeba počítat s jednorázovým vstupním poplatkem ve výši 15 tis. EUR a prvotními investicemi včetně kaucí, které se pohybují okolo 1 mil Kč. Dále je nutné počítat s investicí do prvotních zásob, školení a nákupem uniforem, odhadem cca do 0,5 mil. Kč.

Z výše měsíčních tržeb franšízant hradí pravidelné měsíční poplatky a provozní poplatky specifikované níže. V případě bližšího zájmu jsme v kooperaci se zástupci společnosti schopni zájemci poskytnout detailní předpoklad finančního hospodaření provozovny.

Provozovatel franšízy klade jako podmínku pro investora absolvování 7 měsíční adaptace (školení), které musí absolvovat franšízant. Tento trénink uvede franšízanta do samotného fungování provozovny a připraví ho na podnikání v oboru. Co se týče investice, je potřeba, aby byl případný franšízant schopen pokrýt minimálně 40 % z investičních výdajů z vlastních zdrojů. Zbylých 60 % je možné profinancovat úvěrem.

Hmotný majetek

 • veškeré přístrojové vybavení zařízení
 • výpočetní technika
 • vybavení kanceláře

Nehmotný majetek

 • SW pro zpracování objednávek a skladového hospodářství
 • SW Marvin
 • webové stránky

Pravidelné franšízové poplatky

 • Franšízový poplatek: 6% z měsíční tržby bez DPH
 • Správa konceptu: 2% z měsíční tržby bez DPH
 • Lokální marketing: 1% z měsíční tržby bez DPH
 • Národní marketing: 1% z měsíční tržby bez DPH
 • Fond modernizace: 2% z měsíční tržby bez DPH

Zaměstnanci

 • 8

Plánované roční tržby

 • 12 mil. Kč

Požadavky na franšízanta

 • Vyzrálá osobnost se zájmem o vlastní růst
 • Ideálně zkušenost s vlastním podnikáním nebo vedením zaměstnanců
 • Ideálně zkušenost s gastro provozem
 • Ochota franšízanta absolvovat školení v délce 7 měsíců (je možné i formou jiného rodinného příslušníka, či spoluvlastníka)
Mám zájem o více informací

Podobné nabídky v databáze

Další nabídky

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: