Společnost poskytující služby kontroly kvality pro automotive sektor

Pardubický kraj, ČR

číslo nabídky: 180069

Omlouváme se,
tato nabídka již není aktivní
Prodejní cena 3 000 000 Kč
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
0 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
7 000 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
9 let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
na vyžádání
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
4

Kvalitní personál

Výborné reference

Vysoká ziskovost

Základní informace

Předmětem prodeje je společnost zabývající se poskytováním služeb kontroly kvality pro klienty, zejména ze sektorů automotive a elektrovýroby. V současnosti společnost pracuje pro cca 20-25 klientů. Předmětem prodeje je podíl ve společnosti, včetně všech aktiv, dodavatelsko-odběratelských vztahů, a goodwill.

Společnost svým klientům poskytuje služby spojené s

 • tříděním
 • přepracováním
 • kontrolou kvality
 • vizuální kontrolou
 • měřením
 • skladováním

výrobků a zboží pro automotive průmysl a elektrovýrobu.

Společnost je dlouhodobě a stabilně v zisku a je finančně zdravá. Vyšší tržby za rok 2018 jsou způsobeny zčásti i fakturací za zakázky roku 2019. Uvedená cena zahrnuje pohledávky ve výši cca 700 tis. Kč.

Pro budoucí růst je možné počítat s investicemi do CNC strojů požadovaných klienty společnosti, což povede k vyšší ziskovosti, automatizaci a sníženým nákladům.

Majitel se vedení společnosti zúčastňuje pasivně, řízení společnosti věnuje pod 2 hodiny denně. Obchodní manažer společnosti souhlasí se setrváním ve společnosti během přechodného období, během kterého nového majitele zaučí do provozu, předá veškeré informace a předá veškeré kontakty na dodavatele a odběratele. Majitel prodává z důvodu zamýšleného přestěhování se do zahraničí.

Majitel aktuálně snížil cenu na 750.000,- Kč plus hodnota pohledávek společnosti 700 tis. Kč.

Hmotný majetek

 • 4x užitkový automobil
 • Vybavení skladů
 • Vybavení dílen
 • Vybavení kanceláře
 • Soustruhy, vrtačky, průmyslový kompresor
 • paletové vozíky, pracovní stoly

Nehmotný majetek

 • SAP systém
 • kontakty na zákazníky
 • webové stránky
 • ISO 9001-2015 certifikát
 • ISO 14001-2015 certifikát
 • know – how

Pronájmy

Výrobní prostory, sklady

 • Celková rozloha: 574 m2
 • Rozloha včetně pozemků: 720 m2
 • Nájemné: cca 56 tis. Kč

Zaměstnanci

 • Trvalý pracovní poměr: 4x
 • Brigádníci: dle potřeby, do 35x

Zadluženost

 • Zadluženost kolísá, výše <200 tis. Kč

Celkové roční tržby

 • 2015: 8 000 000 Kč
 • 2016: 8 000 000 Kč
 • 2017: 8 700 000 Kč
 • 2018 : 8 100 000 Kč 
 • 2019: pokles

Roční zisk (po zdanění)

 • 2015: 600 000 Kč
 • 2016: 800 000 Kč
 • 2017: 1 500 000 Kč
 • 2018 : 3 200 000 Kč
 • 2019 1/2: pokles

Ostatní informace

Délka fungování: 4 roky

Důvod prodeje: odstěhování majitele

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

Mám zájem o více informací

Podobné nabídky v databáze

Další nabídky

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: