Společnost provozující kurzy plavání s dětmi - InBase

Společnost provozující kurzy plavání s dětmi

Praha, ČR

číslo nabídky: 220001

Omlouváme se,
tato nabídka již není aktivní
Rezervováno
Prodejní cena 1 900 000 Kč
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
0 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
4 600 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
16 let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
na vyžádání
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
7

Kvalitní personál

Veškeré zařízení v ceně

Výborné reference

Základní informace

Předmětem prodeje je společnost, zaměřená na provoz volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi s prioritou na činnosti ve vodním prostředí – zejména na kurzy plavání. Společnost provozuje svou činnost na Praze-východ a má téměř 15-letou historii. Předmětem prodeje je 100% podíl v s.r.o., včetně majetku společnosti a klientské základny.

Hlavní aktivitou firmy je pořádání plavání rodičů s dětmi do předškolního věku. Kurzy pořádané společností jsou pořádány ve dvouměsíčních blocích, a jsou určeny pro děti od narození do 6 let. Kurzy jsou velice oblíbené mezi rodiči v regionu, centrum má v oblasti velmi dobré jméno a konstantní přísun nových zákazníků.

Kurzy probíhají ve vestavěné provozovně v původní skladové hale na základě podnájemní smlouvy. Plocha provozovny je 375 metrů čtverečních. Hlavní součástí provozovny je vestavěný bazén pro dětské plavání včetně zázemí a technologie cca za 500.000,-Kč. Součástí provozovny je též prostorná minikavárna pro rodiče s dětmi a také 2 tělocvičny pro cvičení dětí i rodičů. Prostory zahrnují také jeden výtvarný ateliér pro kreativní kroužky a místnost s „únikovou“ hrou pro děti s rodiči.

Ve společnosti aktuálne pracuje 1 zaměstnanec na pracovní smlouvu jako vedoucí provozovny. Dalších 6 zaměstnanců pracuje na dohody o provedení práce, jedná se zejména o lektorky a recepční. Zaměstnanci zůstanou ve firmě i po prodeji. Majitel se ve firmě věnuje vedení firmy a koordinaci, ale zastává i pozici lektora. Majitel kupujícímu předá veškeré knowhow, případně pomůže s převzetím firmy a nastavením procesů, po určitou dobu po prodeji tak, aby přechod na nového majitele měl hladký průběh.

Hmotný majetek

 • 2x vestavěný bazén včetně technologie
 • prostorná minikavárna
 • 2x tělocvična
 • vybavení výtvarného ateliéru
 • plavecké pomůcky 
 • zázemí prostorů a šaten

Nehmotný majetek

 • portfolio stabilních zákazníků
 • smlouvy na baristický servis
 • software na evidenci klientů včetně náhradového systému
 • smlouva na úklidový servis
 • smlouva na servis, testování a údržbu bazénu
 • databáze 3.000 klientů z toho 120 aktivních
 • vlastní webové stránky, FB, Instagram
 • zpracovaná metodika
 • zavedené a sepsané organizační systémy a pracovní pozice

Pronájmy

Provozovna s bazénem

 • rozloha: 375 m²
 • nájemné: 56.250,- Kč/měsíc

Zaměstnanci

 • 1x HPP (vedoucí provozovny)
 • 6x DPP (lektoři a recepční)

Zadluženost:

 • firma není zadlužená k žádným třetím stranám

Celkové roční tržby

 • 2018: 8,8 mil. Kč
 • 2019: 8,7  mil. Kč
 • 2020: 4,6 mil. Kč (část roku uzavřeno – covid)
 • 2021: cca 2 mil. Kč (část roku uzavřeno – covid)

V roce 2022 se očekává návrat na předkovidové hodnoty tržeb, alespoň na 5 mil. Kč.

Celkový roční zisk

 • průměrný zisk: 0 – 100 tis. Kč

Náklady na práci majitele zahrnuty v ziskovosti jsou 240 tis. Kč ročně.

Ostatní informace

Délka fungování: 14+ let

Důvod prodeje: orientace majitele na jiné činnosti

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: