Společnost zaměřená na prodej luxusního zboží a módních doplňků - InBase

Společnost zaměřená na prodej luxusního zboží a módních doplňků

Česká republika

číslo nabídky: 240003

Rezervováno
Fotografie je ilustrační
Prodejní cena
Uvedená cena zahrnuje:
 • 100% podíl ve společnosti

 • pohledávky a závazky společnosti
 • zásoby v hodnotě 10,0 mil. Kč
 • bankovní dluh v celkové výši 3,0 mil. Kč

Uvedená cena nezahrnuje:
 • hotovost na účtech společnosti
14 000 000 Kč
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
3 000 000 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
40 000 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
13 let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
1 400 000 Kč
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
8

Rostoucí tržby

Stabilně v zisku

Výhradní zastoupení

Základní informace

Předmětem prodeje je společnost zaměřená na online i offline prodej luxusních dámských i pánských módních doplňků. Společnost prodej realizuje přes svůj zavedený eshop a jednu kamennou prodejnu spojenou se showroomem. Společnost na tomto trhu funguje již více než 10 let, a za tu dobu si vybudovala hodnotou síť dodavatelů z řad globálně působících výrobců luxusních módních doplňků.

Společnost zastupuje hned několik velkých, světoznámých značek luxusního zboží. Velkou přidanou hodnotu mají exkluzivní smlouvy s některými velmi úspešnými a trendovými výrobci, které je pro společnosti velmi obtížné získat. I díky těmto bariérám vstupu na trh pro novou konkurenci má společnost na trhu výjimečné postavení v rámci svého oboru. Společnost aktuálně generuje na zboží marži v průměru 30%.

Zákazníky společnosti jsou koncoví zákazníci, oslovování zákazníků probíhá zejména online a offline marketingem. Společnost též část prodejů realizuje prostřednictvím globálního marketplace, na kterém objem prodejů postupně roste. Velmi dobře funguje i luxusně vybavená kamenná prodejna (cca 100 m²), která je vyhledávaná zákazníky z regionu i mimo něj. Eshop a online prodej aktuálně generuje cca 70% obratu společnosti, zbytek připadá na offline prodej.

V současnosti ve společnosti pracuje 8 zaměstnanců, majitel se ve společnosti zastává pozici výkonného ředitele. Operativní řízení společnosti má ale na starosti provozní ředitel, který je ochoten svou pozici zastávat i po prodeji společnosti.

Majitel společnost prodává z kombinace osobních důvodů, vyššího věku a potřeby nového impulsu pro firmu. Firma je vhodná tak pro strategické investory z oboru, finanční investory anebo individuální investory se zájmem o podnikání v specifickém sektoru luxusního zboží.

Přehled finančních výsledků společnosti

 

Hmotný majetek

 • vybavení prodejny a showroomu v hodnotě cca 700.000,- Kč
 • zboží v hodnotě cca 10.000.000,- Kč

Nehmotný majetek

 • exkluzivní zastoupení předních výrobců luxusního zboží
 • profesionální eshopové řešení
 • optimalizovaný online marketing
 • dlouhodobé obchodní vztahy
 • poznatelnost značky a prodejny
 • zkušený zaměstnanecký tým
 • know-how

Pronájmy

Prodejna se showroomem

 • rozloha: cca 100 m²
 • pronájem na dobu neurčitou

Zaměstnanci

 • počet zaměstnanců: 8x

Zadluženost

 • kontokorentní úvěr v plovoucí výši, v průměru cca 1,5 až 2,5 mil. Kč
 • bankovní úvěr 1,1 mil. Kč, splatný v r. 2026

Celkové roční tržby

 • 2021: 30 mil. Kč
 • 2022: 40 mil. Kč
 • 2023: 40 mil. Kč

Celková EBITDA

 • 2021: 2,0 mil. Kč
 • 2022: 1,0 mil. Kč
 • 2023: 1,4 mil. Kč

Poznámka: EBITDA byla vypočtena jako výsledek hospodaření před zdaněním, před započtením nákladových úroků a odpisů dlouhodobého majetku.

Ostatní informace

 • Historie: 10+ let
 • Důvod prodeje: vyšší věk majitele, potřebný impuls pro firmu
 • Právní forma: s.r.o.
 • Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

 

Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: