Společnost zaměřená na dodávku, montáž a servis bezpečnostních systémů

Žilinský kraj, SR

číslo nabídky: 210031

Fotografie je ilustrační
Prodejní cena Cena dohodou
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
0 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
12 985 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
29 let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
1 666 000 Kč
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
7

Stabilně v zisku

Velký počet stabilních klientů

Žádné zadlužení

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl v úspěšné společnosti, zaměřené na montáž a servis bezpečnostních technologií. Společnost se věnuje mechanickým i elektronickým systémům, přičemž klientům poskytuje i poradenství v této oblasti. Jedná se obecně o zdravou, dlouhodobě ziskovou společnost s pevnou a loajální klientelou.

Společnost na trhu zabezpečovacích systémů působí již více než 25 let, na trhu v regionu má tedy dlouhou tradici a vybudovanou dobrou reputaci. Vysokou přidanou hodnotu má velmi široká pestrost klientely společnosti (rodinné domy, výrobní závody, obchodní centra, objekty veřejné a státní správy).

Aktuálně ve společnosti působí 10 zaměstnanců, včetně společníků. Klíčoví zaměstnanci společnosti jsou dlouhodobě stabilní a loajální. Majitelé vidí do budoucna prostor ve zvýšení počtu techniků. Společníci se ve firmě věnují vedoucím funkcím. Majitelé jsou ochotni tyto role po určitou dobu zastávat i po prodeji, postupně bude ale potřeba na jejich místo dosadit nového ředitele. Aktuálně společnost provozuje svou činnost v pronajatých prostorách o rozloze cca 115 metrů čtverečních.

Společnost je financována z vlastního cash-flow, nemá žádné dluhy nebo úvěry v bankách. Daňovým úřadem je ohodnocena jako daňově spolehlivá společnost.

Společnost a její vedení kontinuálně sleduje aktuální trendy vývoje bezpečnosti a poskytuje hlavně moderní systémy s vyšší přidanou hodnotou, jako jsou inteligentní systémy řízení budov, termokamery, analýza obrazu kamerami a pod. Díky modernímu přístupu a vysoké kvalitě dodávek má firma velmi dobré renomé na regionální bázi i v jiných regionech na Slovensku.

Hmotný majetek

 • 9x osobní automobily v hodnotě cca 130.000,- EUR
 • nábytek a zařízení v hodnotě cca 50.000,- EUR
 • montážní nářadí a přístroje v hodnotě cca 30.000,- EUR

Nehmotný majetek

 • velmi dobré jméno na trhu dodavatelů bezpečnostních systémů
 • výborné reference
 • více než 1 000 instalovaných systémů s možností servisu, rekonstrukce nebo doplnění
 • více než 100 uzavřených servisních smluv
 • systém řízení ISO 9001:2018
 • množství certifikátů o profesionálních školeních techniků
 • množství klientů ve státní a veřejné správě

Pronájmy

Kancelářské prostory:

 • plocha: 115 m²
 • nájemné: 640 EUR / měsíc

Zaměstnanci

 • Technici: 5x
 • Manažeři: 2x
 • Ekonom a administrativa: 1x

Zadluženost

 • žádná zadluženost

Celkové roční tržby

 • 2018: 1.100.000,- EUR
 • 2019: 1.100.000,- EUR
 • 2020: 700.000,- EUR
 • 2021: 700 000,- EUR
 • 2022: 530 000,- EUR

Roční reálný zisk (EBITDA)

 • 2018: 71.000,- EUR
 • 2019: 262 000,- EUR
 • 2020: 185.000,- EUR
 • 2021: 151 000,- EUR
 • 2022: 68.000,- EUR (problém se získáním kvalifikované síly v pozici techniků)

Ostatní informace

 • Historie společnosti: více než 25 let
 • Důvod prodeje: změna priorit majitelů
 • Právní forma: s.r.o.
 • Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.
Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: