Společnost zaměřená na dodávku, montáž a servis bezpečnostních systémů - InBase

Společnost zaměřená na dodávku, montáž a servis bezpečnostních systémů

Žilinský kraj, SR

číslo nabídky: 210031

Fotografie je ilustrační
Prodejní cena Cena dohodou
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
0 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
550 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
20+ let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
68 000 Kč
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
7

Stabilně v zisku

Velký počet stabilních klientů

Žádné zadlužení

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl v úspěšné společnosti, zaměřené na montáž a servis bezpečnostních technologií. Společnost se věnuje mechanickým i elektronickým systémům, přičemž klientům poskytuje i poradenství v této oblasti. Jedná se obecně o zdravou, dlouhodobě ziskovou společnost s pevnou a loajální klientelou.

Společnost na trhu zabezpečovacích systémů působí již více než 25 let, na trhu v regionu má tedy dlouhou tradici a vybudovanou dobrou reputaci. Vysokou přidanou hodnotu má velmi široká pestrost klientely společnosti (rodinné domy, výrobní závody, obchodní centra, objekty veřejné a státní správy).

Aktuálně ve společnosti působí 10 zaměstnanců, včetně společníků. Klíčoví zaměstnanci společnosti jsou dlouhodobě stabilní a loajální. Majitelé vidí do budoucna prostor ve zvýšení počtu techniků. Společníci se ve firmě věnují vedoucím funkcím. Majitelé jsou ochotni tyto role po určitou dobu zastávat i po prodeji, postupně bude ale potřeba na jejich místo dosadit nového ředitele. Aktuálně společnost provozuje svou činnost v pronajatých prostorách o rozloze cca 115 metrů čtverečních.

Společnost je financována z vlastního cash-flow, nemá žádné dluhy nebo úvěry v bankách. Daňovým úřadem je ohodnocena jako daňově spolehlivá společnost.

Společnost a její vedení kontinuálně sleduje aktuální trendy vývoje bezpečnosti a poskytuje hlavně moderní systémy s vyšší přidanou hodnotou, jako jsou inteligentní systémy řízení budov, termokamery, analýza obrazu kamerami a pod. Díky modernímu přístupu a vysoké kvalitě dodávek má firma velmi dobré renomé na regionální bázi i v jiných regionech na Slovensku.

Hmotný majetek

 • 9x osobní automobily v hodnotě cca 130.000,- EUR
 • nábytek a zařízení v hodnotě cca 50.000,- EUR
 • montážní nářadí a přístroje v hodnotě cca 30.000,- EUR

Nehmotný majetek

 • velmi dobré jméno na trhu dodavatelů bezpečnostních systémů
 • výborné reference
 • více než 1 000 instalovaných systémů s možností servisu, rekonstrukce nebo doplnění
 • více než 100 uzavřených servisních smluv
 • systém řízení ISO 9001:2018
 • množství certifikátů o profesionálních školeních techniků
 • množství klientů ve státní a veřejné správě

Pronájmy

Kancelářské prostory:

 • plocha: 115 m²
 • nájemné: 640 EUR / měsíc

Zaměstnanci

 • Technici: 5x
 • Manažeři: 2x
 • Ekonom a administrativa: 1x

Zadluženost

 • žádná zadluženost

Celkové roční tržby

 • 2018: 1.100.000,- EUR
 • 2019: 1.100.000,- EUR
 • 2020: 700.000,- EUR
 • 2021: 700 000,- EUR
 • 2022: 530 000,- EUR
 • 2023: 550.000,- EUR

Roční reálný zisk (EBITDA)

 • 2018: 71.000,- EUR
 • 2019: 262 000,- EUR
 • 2020: 185.000,- EUR
 • 2021: 151 000,- EUR
 • 2022: 68.000,- EUR
 • 2023: 68.000,- EUR

Ostatní informace

 • Historie společnosti: více než 25 let
 • Důvod prodeje: změna priorit majitelů
 • Právní forma: s.r.o.
 • Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.
Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: