Strojírenská společnost specializovaná na výrobu ocelových konstrukcí - InBase

Strojírenská společnost specializovaná na výrobu ocelových konstrukcí

Prešovský kraj, SR

číslo nabídky: 240020

Fotografie je ilustrační
Prodejní cena
Uvedená cena zahrňuje:
 • 100% podiel v společnosti
 • 100% podiel v entite vlastniacej nehnuteľnosti
 • pohľadávky a záväzky společnosti v aktuálnej výške
 • zásoby v majetku spoločnosti
 • bankový dlh v aktuálnej výške
Uvedená cena nezahrňuje:
 • hotovosť na účtoch spoločnosti
30 300 000 Kč (1 200 000 €)
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
7 070 000 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
42 925 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
20+ let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
2 020 000 Kč
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
43

Dlouhodobí odběratelé

Hodnotná nemovitost

Moderní vybavení

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl ve slovenské společnosti, zaměřené na výrobu ocelových konstrukcí. Společnost operuje na trhu již více než 20 let a za dobu své existence se zařadila mezi přední společnosti v rámci výrobců konstrukcí a technologických zařízení pro průmysl. Společnost obsluhuje zákazníky z řad tuzemských firem, orientuje se ale čím více i na export do zemí západní Evropy.

Hlavní činností podniku je zakázková a zejména sériová výroba a montáž ocelových konstrukcí. Alternativně se ale společnost věnuje také CNC obrábění na moderních obráběcích strojích, svařování, dělení materiálu a povrchovým úpravám kovů. Společnost je na trhu známá pro vysokou kvalitu produkce a důrazu na inovativní metody výroby. Firma má desítky referencí od zákazníků z řad globálních průmyslových firem se sídlem v zahraničí.

Společnost operuje ve výrobních prostorách o rozloze cca 8.000 metrů čtverečních. Výrobní prostory jsou osazeny moderním strojním portfoliem, do kterého firmě neustále investuje. K nemovitostem ve vlastnictví společnosti existuje posudek před několika lety, který odhaduje hodnotu souboru nemovitostí na téměř 650 tis. EUR. Nemovitosti vlastní separátně samostatná entita, která je také ve vlastnictví majitele, a které platí společnost nájemné v tržní výši. V úvahu tedy připadají dvě varianty potenciální akvizice

 1. Prodej společnosti včetně nemovitostí
  • součástí předmětu prodeje by v této variantě byla i entita, vlastnící nemovitosti
  • součástí transakce by tedy byly i nemovitosti v celkové hodnotě min. 650 tis. EUR (prakticky ale vyšší, protože tato cena byla stanovena posudkem až z roku 2019)
  • cena by v této variantě byla nastavena na uvedených 1.200.000,- EUR za 100% podíl v obou společnostech
 2. Prodej společnosti bez nemovitostí
  • společnost zůstane v dlouhodobém nájmu v aktuálních prostorách
  • nájemné bude pokračovat za stávajících, tržních podmínek (3 700 EUR měsíčně)
  • cena by byla snížena o hodnotu daných nemovitostí, a stanovena by byla na základě dalších individuálních jednání

Důvodem pro prodej je generační obměna v rámci rodiny majitele společnosti.

Přehled finančních výsledků společnosti

 

Hmotný majetek

 • CNC ohraňovací lis
 • CNC plazmové řezací zařízení
 • CNC fréza
 • CNC soustruh
 • horizontální vyvrtávačka
 • univerzální frézy
 • soustruhy hrotové
 • radiální a stolní vrtačky
 • pásová pila

Nehmotný majetek

 • dlouhodobé obchodní vztahy
 • odborný a zaškolený pracovní tým
 • certifikace a licence
 • ISO 9001:2015
 • webové stránky
 • know-how

Nemovitosti v majetku

Výrobní areál a administrativní prostory

 • rozloha: 8.000 m2
 • odhad hodnoty obecnou hodnotu: 427.000,- EUR (včetně pozemků)

Rozestavěná výrobní hala

 • rozloha: 4.700 m2
 • odhad hodnoty obecnou hodnotu: 223.000,- EUR (včetně pozemků)

Zaměstnanci

 • 43 zaměstnanců + živnostníci

Zadluženost

 • bankovní úvěry 280 tis. EUR

Celkové roční tržby

 • 2021: 2,5 mil. EUR
 • 2022: 2,3 mil. EUR
 • 2023: 1,7 mil.. EUR

Provozní EBITDA

 • 2021: 80 tis. EUR
 • 2022: 95 tis. EUR
 • 2023: 80 tis. EUR

Poznámka: EBITDA byla vypočtena jako výsledek hospodaření z běžné činnosti, očištěný o tržby z prodeje DHM a očištěný o odpisy. V EBITDA je započítáno i nájemné placené společnosti vlastnící nemovitosti. V případě koupě ve variantě is nemovitostmi by EBITDA byla vyšší.

Ostatní informace

 • Historie: 20+ let
 • Důvod prodeje: generační obměna v rámci rodiny majitele
 • Právní forma: s.r.o.
 • Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.
Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: