MENU ☰

Strojní výroba speciálních technologických zařízení a ocelových konstrukcí

Investiční teaser

Olomoucký kraj, Česká republika

číslo nabídky: 170020

Fotografie je ilustrační
Prodejní cena 20 000 000 Kč
Tržby
Obrat, respektive tržby vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem tovaru a služeb během účetního období.
29 000 000 Kč
EBITDA
EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Roční EBITDA je vyjádřeno jako zisk před odečtením úroků, daní a odpisů v daném roce.
4 600 000 Kč
Aktiva
Celková výše dlouhodobého a oběžného majetku ve firmě vyjádřena v netto účetních hodnotách.
na vyžádání
Čistý dluh
Čistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako výše úročeného úvěru minus hotovost ve firmě.
0 Kč
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr ke dni zveřejnění nabídky.
20

Dlouhodobí odběratelé

Široké zaměření

Výhodná poloha

Základní informace

Předmětem prodeje je společnost zaměřená zejména na dodávku a montáže technologických ocelových konstrukcí a speciálních technologických zařízení. Společnost platí v regionu střední Moravy za zavedenou firmu s několikaletou tradicí.

Společnost funguje již devátým rokem a mezi svými obchodními partnery má velmi dobrou pověst, z čehož vyplývá, že většina zakázek pochází od stabilních odběratelů. Za zmínku stojí i to, že společnost spolupracuje s několika zahraničními odběrateli.

Strojírenská společnost sídlí v průmyslovém areálu, jehož celková výměra je 25 000 m2. Areál je situován na lukrativním místě nedaleko dálnice. Součástí areálu je výrobní hala s administrativní budovou o výměře přibližně 3500 m2. Veškeré prostory nutné pro běžný chod společnosti by byly novému majiteli pronajímány za předem dohodnutou cenu. V případě zájmu investora by stávající majitel byl ochoten přistoupit i na odkup celého areálu s veškerými pozemky a nemovitostmi.

Nynější majitel investoval do rozvoje společnosti v posledních letech nemalé finanční prostředky. Za zmínku stojí určitě rekonstrukce sociálního zařízení a topení v administrativní budově. Dále rekonstrukce světlíků, oken, trafostanice či rozšíření výrobních hal a výstavby skladu na biomasu. Největší investice za poslední roky byla spojena s výstavbou kotelny na biomasu.

Do budoucna jsou v plánu další investice, které by měly navýšit výrobní kapacitu společnosti a zefektivnit výrobní procesy. V ideálním případě by byly veškeré investice komunikovány s novým majitelem společnosti, tak, aby vše vedlo k celkovému rozvoji firmy.

Z nehmotného majetku budou k dispozici zejména webové stránky, databáze kontaktů na odběratele a dodavatele, know-how, licence a v neposlední řadě dobré jméno u zákazníků.

V podniku je momentálně zaměstnáno 20 zaměstnanců. Přáním majitele je, aby přibližně polovina z těchto zaměstnanců zůstala i po prodeji ve společnosti, jelikož v nich vidí velmi zajímavou přidanou hodnotu do budoucna pro nového majitele.

Činnost současného majitele je převážně manažerská a obchodní. Ve výrobě má odpovědného zástupce. Společnost je jinak zcela funkční a může bez přestání fungovat ihned po nabytí novým majitelem. Důležité je zmínit, že společnost by po prodeji novému majiteli nebyla zatížena žádným dluhem. Současný majitel je ochotný nového majitele zaškolit a na chodu společnosti se podílet po dobu několika následujících měsíců po prodeji.

Roční obrat společnosti je stabilní a již několik let se průměrně drží okolo 22 milionů Kč.

Majitel prodává firmu ze zdravotních a rodinných důvodů.

Majetek

Hmotný majetek

 • 1x nákladní automobil
 • 3x osobní automobil
 • 1x dodávka
 • strojní vybavení

Nehmotný majetek

 • webové stránky
 • seznam odběratelů a dodavatelů
 • know-how
 • rozpracované zakázky

Pronájmy

Budova výroby s administrativní budovou: 3 500 m²

 • nájemné: 90 000 Kč / měsíc

Zaměstnanci

Počet zaměstnanců: 20

Finance

Celkové roční tržby

 • 2015: 29 000 000 Kč
 • 2014: 24 500 000 Kč
 • 2013: 17 350 000 Kč

Roční zisk (EBITDA)

 • 2015: 4 600 000 Kč
 • 2014: – 1 100 000 Kč
 • 2013: 2 100 000 Kč

Ostatní informace

Délka fungování: 9 let

Důvod prodeje: zdravotní problémy

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl s.r.o. 

 

Hodnocení Business Brokera

Jedná se o prosperující strojírenskou společnost se zajímavými zakázkami do budoucnu. Velmi cenné pro potencionálního investora mohou být také dlouhodobé obchodní vztahy s odběrateli ze zahraničí. Velkou devizou společnosti je bezpochyby zkušenost s výrobou složitějších technologických celků, do kterých se jiné firmy jen tak nepustí. Výsledkem výše zmíněného je určitá konkurenční výhoda v získávání výnosnějších zakázek oproti konkurenci.

Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

zástupce pro: Jihomoravský kraj, Středočeský kraj, Jihočeský kraj
+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V případě zájmu nám napište!

Souhlasím s pravidelným zasíláním nových nabídek firem k prodeji.